Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Sobota 18. 4. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3648547

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vyučovanie zážitkovou formou v Strednej odbornej škole Snina

  27. 3. 2015

  Už šiesty rok majú žiaci v Strednej odbornej škole v Snine možnosť zapojiť sa do programu spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Poslaním tejto neziskovej organizácie je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Aplikácia týchto programov spočíva na koncepcii „učiť sa činnosťou“, „učiť sa praktickým konaním“. V rámci programu podnikanie v cestovnom ruchu sa žiaci obchodnej akadémie pravidelne zúčastňujú súťaží, na ktorých predstavujú a obhajujú svoje nápady a projekty pred odbornou porotou aj laickou verejnosťou. Prípravou na tieto súťaže žiaci získavajú nielen vedomosti o svojom regióne, ale aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie pracovné uplatnenie, ako napr. práca v tíme, riešenie problémov, ústna komunikácia, tvorivé myslenie a iné.

 • Žiaci SOŠ Snina hrajú hokej

  13. 3. 2015

  Hokej patrí k jedným z najobľúbenejších športov na svete. Radi ho majú aj naši žiaci, ktorí si tento šport, vďaka hokejovej výstroji na škole, môžu aj sami vyskúšať. Po dlhšom plánovaní sa pod vedením pána učiteľa B. Smilnického rozhodli 13. 03. 2015 uskutočniť hokejový zápas na zimnom štadióne v Humennom.

 • Žiaci SOŠ v Snine riešili Matematického klokana

  23. 3. 2015

  Dňa 23. marca 2015 sa v Strednej odbornej škole v Snine žiaci študijného odboru obchodná  akadémia pustili  do  matematického súťaženia. Žiaci, ktorí dosahujú v predmete matematika vynikajúce výsledky, sa zapojili s veľkou chuťou do riešenia príkladov  v rámci najväčšej celosvetovej súťaže Matematický klokan. Počas 60 - tich minút riešili logické úlohy spolu so žiakmi ZŠ a SŠ celého sveta, čím  si otestovali svoje matematické myslenie. Vypracované  úlohy  boli odoslané na centrálne vyhodnotenie do Bratislavy a ich výsledky sa dozvieme  neskôr. Držme si palce!

 • Vyhlásenie volieb do rady školy

  23. 3. 2015

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Riaditeľ školy na základe § 1 ods. (2) vyhlášky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy

 • Školské kolo súťaže zručností v SOŠ Snina

  20. 3. 2015

  Dňa 17. 3. 2015 sa žiaci I. A triedy SOŠ v Snine v odbore kuchár zúčastnili školského kola súťaže zručností pod názvom Sladké a slané pokušenie. Cieľom súťaže bolo preveriť žiacke zručnosti, samostatnú tvorbu a fantáziu pri tvorbe vlastných kulinárskych produktov. V konečnom dôsledku sa hodnotilo splnenie nasledovných kritérií: dodržanie témy, náročnosť prevedenia, vlastná fantázia, samostatnosť a celkový vzhľad.  Po ťažkom rozhodovaní bolo určené poradie žiakov. Na 1. mieste  skončil T. Kohút, striebornú priečku obsadila F. Ožvoldová a 3. miesto patrilo S. Tirpákovej.  Víťazi boli odmenení poukážkou na nákup v predajni Tomino Snina. Aj uvedenými činnosťami majsterka odborného výcviku Bc. Anna Petríková, ktorá sa organizačne podieľala na príprave žiakov i samotnej súťaže, sleduje rozvoj kuchárskeho remesla a zdokonalenie sa v svojom odbore.

 • „Záhrada 2015“ očami žiakov SOŠ v Snine

  20. 3. 2015

  Už dvadsiaty tretíkrát sa konal v priestoroch Mestskej haly v Prešove Veľtrh ABC stavebníctva, tento raz pod názvom Záhrada 2015. Ani tento rok SOŠ v Snine neporušila tradíciu a zúčastnila sa obľúbeného veľtrhu, ktorý účastníkom sprostredkoval cenné rady odborníkov o pestovaní  ovocných a okrasných stromov či liečivých rastlín. Predstavili sa vystavovatelia z viacerých krajín. V tomto ročníku usporiadatelia zaznamenali ich rekordný počet, celkovo 207 z Rakúska, Maďarska, Poľska, Čiech a celého Slovenska.

 • 17. 3. 2015

  Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina vyhlasuje  

  v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Sládkovičova 2723/120 v Snine -  stránky SOŠ Snina  - IMG_0006_(1).pdf

  Stránky PSK:  http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/2015-03-04_vyzva-rs-sos-sladkovicova-2723-120-snina.pdf

 • 17. 3. 2015

  Do galérie EČ a PFIČ MS2015 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria