Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Streda 30. 7. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3319517

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vyjadrenie PSK - racionalizácia SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Problémy s klesajúcim počtom žiakov musí riešiť každá škola nielen v Prešovskom kraji, ale na celom Slovensku.

  Každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja má svojho štatutárneho zástupcu, ktorý plne zodpovedá za príslušnú organizáciu. Aj všetky personálne záležitosti sú v plnej kompetencii štatutárneho zástupcu. Ten zabezpečuje kompletný chod príslušnej inštitúcie podľa aktuálnych potrieb. V súčasnosti sa viaceré školy musia vysporiadať s problémom neustále sa znižujúceho počtu žiakov, čo automaticky spôsobuje aj znižovanie úväzkov pre učiteľov. Ak je v škole menej žiakov, škole stačí menej učiteľov. Ak sa riaditeľ rozhodne riešiť situáciu školy takýmto spôsobom, je to plne v jeho kompetencii a nepotrebuje žiadny súhlas zriaďovateľa. Jeho úlohou je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi.

 • Racionalizácia v SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Racionalizácia v SOŠ Snina

  (Stanovisko riaditeľa a vedenia SOŠ Snina)  Snina 4. júla 2014

  Stredná odborná škola v Snine je nútená vykonať efektívne racionalizačné kroky, ktoré pomôžu znížiť náklady školy. Tento proces súvisí s výrazným znížením počtu žiakov.

 • Energia, energia, kde ťa ľudia berú...

  25. 6. 2014

  Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Táto akcia prebiehala aj na stredných školách.  24. jún 2014 sa v  Strednej odbornej škole v Snine niesol v znamení energie. Energetický deň naša škola podporila prednáškami, prezentáciami žiakov na tému obnoviteľné zdroje a burzou nápadov  „Dajme veciam druhú šancu“. Akciu na tento deň pripravovali pedagogickí zamestnanci so žiakmi študijného odboru obchodná akadémia a nadstavbového štúdia pod dohľadom p. Kamily Karľovej, učiteľky všeobecno–vzdelávacích predmetov. Žiačky druhého ročníka obchodnej akadémie si pripravili krátke prezentácie, ktoré predstavili pedagógom a svojim spolužiakom. V prezentáciách poukázali na problematiku energie od histórie jej využívania človekom až po jadrovú energiu.

 • Energetický deň v Prešovskom kraji 2014

  21. 6. 2014

  Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej energie, prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Energetický deň v Prešovskom kraji 2014, bude aj v tomto roku prebiehať v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja, na stredných školách, v kultúrnych a sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK.

 • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

  5. 6. 2014

  Riaditeľ SOŠ v Snine oznamuje, že 2. kolo  - prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia dňa 17. júna 2014 v týchto odboroch:

  2487H01

  autoopravár - mechanik    4 miesta

 • 29. 5. 2014

  Do galérie MS 2014 a Úsmev ako dar boli pridané fotografie.

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Prijímacie konanie do prvého ročníka denného pomaturitného štúdia pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  1. V školskom roku 2014/2015 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné pomaturitné dvojročné

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Prijímacie konanie do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  1. V školskom roku 2014/2015 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné nadstavbové štúdium (dĺžka

 • Žiačky Strednej odbornej školy v Snine na krajskom kole v Prešove

  17. 5. 2014

  Dňa 13. 5. 2014 sa žiačky druhého ročníka odboru obchodná akadémia Strednej odbornej školy v Snine zúčastnili krajského kola súťaže Môj nápad pre región v Prešove. Súťaž je organizovaná  spoločnosťou Junior Achievement Slovensko.

  Pri príprave na súťaž sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti o regióne a zamýšľajú sa nad možnosťami jeho rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Kristína Bobeničová súťažila s nápadom, ktorý niesol názov „Storočné spomienky“. Cieľom  nápadu bolo prezentovať vojenské cintoríny v okrese Snina nielen ako pietne miesto, ale aj ako turisticky zaujímavú lokalitu. Jej zámerom bolo osloviť hlavne mladých ľudí a poukázať na hrôzy vojny. Žiačka Natália Sotáková navrhla 2- dňový pobyt pre školské skupiny v obci Ulič. Prezentovala tým krásy Národného parku Poloniny, zaujímavosti v obci a jej okolí a ponúkla zaujímavé aktivity v prírode vhodné pre  žiakov základných, prípadne stredných škôl.

 • Výsledky prijímacieho konania pre šk. rok 2014/2015

  17. 5. 2014

  Výsledková listina pre prvý a druhý termín PS

  PS_1_ter_2014(1).xls

  PS_2_ter_2014(1).xls

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria