Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Nedeľa 1. 2. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3562154

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Žiaci a pedagógovia SOŠ Snina cestujú do Štrasburgu.

  1. 1. 2015

  Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 12. decembra 2014 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2015. Slávnostného podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili, ako aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Smolková , Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka  a Ivan Štefanec.  Okrem žiakov Cirkevnej spojenej školy - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina sa slávnostného vyhlásenia zúčastnili aj zástupcovia Strednej odbornej školy v Snine, ktorí sa zamerali na tému  „Európa - to sme my a teraz“. 

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Koniec roka 2014 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole Snina

  17. 12. 2014

  V predvianočnom období 17. 12. 2014 Stredná odborná škola v Snine zorganizovala Deň otvorených dverí. Možní uchádzači o štúdium mali príležitosť nezáväzne si prezrieť priestory školy, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. V rámci ponuky študijných a učebných odborov boli žiaci oboznámení so systémom výučby a videli materiálno-technické podmienky, vybavenie IKT v učebniach a dielne odborného výcviku spojené s odborným výkladom a pútavými prezentáciami. Okrem informácií o štúdiu v strednej odbornej škole sa žiaci dozvedeli o uplatnení absolventov a výhodách, ktoré získajú, ak sa stanú našimi študentmi. Príjemným prekvapením pre všetkých účastníkov bolo žrebovanie tomboly, kde hlavnou výhrou bol  tablet,  ďalej zľava 50 € v autoškole a torta. Potešili sa žiaci v ZŠ Belá nad Cirochou, ZŠ študentskej a ZŠ budovateľskej.

 • Tradičné stretnutie žiakov Strednej odbornej školy v Snine so seniormi DSS v Novej Sedlici a DSS v Osadnom

  16. 12. 2014

  V predvianočnom období už tradične žiaci a učitelia SOŠ v Snine navštívili Domov sociálnych služieb v Novej Sedlici a v Osadnom. Tieto stretnutia sa nesú v duchu: „Darujme šťastné a požehnané sviatky pre všetkých osamelých, starých a nevládnych, aby nikto neostal sám“.

  Dňa 16. decembra boli vianočnými koledami a tancom  rozjasané všetky srdcia prítomných klientov v oboch zariadeniach. Akcia bola prospešná nielen pre nich, ale aj pre mladých ľudí. Podujatie ukázalo cestu žiakom našej školy ako upevňovať medzigeneračné vzťahy, o ktorých sa učia v škole.

 • 23. 12. 2014

  Do galérie DOD 2014 boli pridané fotografie.

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Stretnutie N. Sedlica a Osadné boli pridané fotografie.

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Stretnutie dôchodcov december 2014 boli pridané fotografie.

 • PROJEKT STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY SNINA - Moderná škola - úspešní absolventi

  11. 12. 2014

  Projekt s cieľom inovovať obsah a metódy vzdelávania a skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce a podporiť reformu a rozvoj odborného vzdelávania, realizuje Stredná odborná škola v rokoch 2014 až 2015. Škola sa zamerala predovšetkým na prípravu inovatívnych a komplexných učebných materiálov (učebné texty, pracovné listy, pracovné zošity, interaktívnych  prezentácií, videosekvencie a didaktické testy), ktoré pedagógovia budú využívať pri výučbe desiatich vyučovacích predmetov. Vďaka projektu žiaci i učitelia získajú k dispozícii nové  notebooky, prezentačnú a digitálnu techniku, moderné učebné pomôcky, aktuálnu odbornú literatúru a komplexné hardvérové a softvérové vybavenie pre dve jazykové učebne.. Moderná didaktická technika skvalitňuje prípravu žiakov pre trh práce, na ďalšie štúdium a zároveň im otvára cesty k úspechu v rôznych súťažiach, kde škola dosahuje výrazné úspechy.  V rámci projektu bola vypracovaná  Analýza súčasného stavu školského    vzdelávacieho  programu  jednotlivých študijných a učebných odborov s cieľom navrhnúť zmeny pre premenu tradičnej školy na modernú. Na tvorbu inovatívnych učebných materiálov, využívanie didaktickej techniky a implementovanie inovatívnych metód a foriem do vyučovania pedagogickí zamestnanci postupne absolvujú  tri  vzdelávacích aktivity. Osvoja  si využívanie moderných technológií vo vyučovaní, prácu s interaktívnou tabuľou, ale aj význam trvalých životných hodnôt a vplyv financií na život prostredníctvom vzdelávacej aktivity Finančná gramotnosť. Škola získala na projekt NFP vo výške  260-tisíc eur. 

 • 30. 11. 2014

  Do galérie MVCF 2014 Bratislava boli pridané fotografie.

 • Cvičná firma SOŠ – Rusnaci, s. r. o. na MVCF v Bratislave

  29. 11. 2014

  Dlhoročnou tradíciou SOŠ v Snine je účasť na MVCF v Bratislave organizovaným Slovenským centrom cvičných firiem spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Veľtrh sa konal v dňoch  24. 11. – 26. 11. 2014 v priestoroch Národného tenisového centra, kde svoje teoretické vedomosti z odborných ekonomických predmetov a jazykové znalosti prakticky uplatňovalo 70 cvičných firiem, z toho 14 zahraničných.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria