Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Pondelok 30. 3. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3627869

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vyhlásenie volieb do rady školy

  23. 3. 2015

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Riaditeľ školy na základe § 1 ods. (2) vyhlášky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy

 • Školské kolo súťaže zručností v SOŠ Snina

  20. 3. 2015

  Dňa 17. 3. 2015 sa žiaci I. A triedy SOŠ v Snine v odbore kuchár zúčastnili školského kola súťaže zručností pod názvom Sladké a slané pokušenie. Cieľom súťaže bolo preveriť žiacke zručnosti, samostatnú tvorbu a fantáziu pri tvorbe vlastných kulinárskych produktov. V konečnom dôsledku sa hodnotilo splnenie nasledovných kritérií: dodržanie témy, náročnosť prevedenia, vlastná fantázia, samostatnosť a celkový vzhľad.  Po ťažkom rozhodovaní bolo určené poradie žiakov. Na 1. mieste  skončil T. Kohút, striebornú priečku obsadila F. Ožvoldová a 3. miesto patrilo S. Tirpákovej.  Víťazi boli odmenení poukážkou na nákup v predajni Tomino Snina. Aj uvedenými činnosťami majsterka odborného výcviku Bc. Anna Petríková, ktorá sa organizačne podieľala na príprave žiakov i samotnej súťaže, sleduje rozvoj kuchárskeho remesla a zdokonalenie sa v svojom odbore.

 • „Záhrada 2015“ očami žiakov SOŠ v Snine

  20. 3. 2015

  Už dvadsiaty tretíkrát sa konal v priestoroch Mestskej haly v Prešove Veľtrh ABC stavebníctva, tento raz pod názvom Záhrada 2015. Ani tento rok SOŠ v Snine neporušila tradíciu a zúčastnila sa obľúbeného veľtrhu, ktorý účastníkom sprostredkoval cenné rady odborníkov o pestovaní  ovocných a okrasných stromov či liečivých rastlín. Predstavili sa vystavovatelia z viacerých krajín. V tomto ročníku usporiadatelia zaznamenali ich rekordný počet, celkovo 207 z Rakúska, Maďarska, Poľska, Čiech a celého Slovenska.

 • 17. 3. 2015

  Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina vyhlasuje  

  v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Sládkovičova 2723/120 v Snine -  stránky SOŠ Snina  - IMG_0006_(1).pdf

  Stránky PSK:  http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/2015-03-04_vyzva-rs-sos-sladkovicova-2723-120-snina.pdf

 • 17. 3. 2015

  Do galérie EČ a PFIČ MS2015 boli pridané fotografie.

 • Úspech žiačky SOŠ Snina v celoštátnej súťaži

  10. – 11. marca 2015 sa žiačka III.OA triedy Strednej odbornej školy v Snine Mária Škutková, zúčastnila celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Spojenej školy v Slanickej Osade Námestovo.

  Šampionátu  predchádzalo školské a krajské kolo, kde žiačka podala vynikajúce výkony. Tie ju posunuli až do celoštátneho kola. Spomedzi najlepších 39 žiakov na Slovensku sa umiestnila na 7. mieste v disciplíne – úprava textu na počítači. Výkonom 102 korektúr s jednou chybou, obstála v silnej konkurencii študentov stredných škôl s ekonomickým zameraním.

 • Prezentácia školy 2015

  3. 3. 2015

  Ak sa chcete dozvedieť o škole, jej odboroch, súťažiach žiakov .... stiahnite a pozrite si našu prezentáciu: Je určená aj žiakom a rodičom, ktorí sa rozhodujú kam na školu: prezentacia_sos_2015_ok_zamest.pptx

 • Postup SOŠ Snina na celoslovenskú súťaž

  3. 3. 2015

  Dňa 12. februára 2015 sa v Obchodnej akadémii v Poprade zrealizoval  49. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.  Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach, a to v odpise textu na rýchlosť, v úprave textu na počítači a vo wordprocessingu. O výsledkoch prvých dvoch disciplín sme už informovali. V poslednej súťaži profesionálne spracovanie textu – wordprocessing žiačka školy   Daniela Kováčová obsadila piate a Dominik Marinič siedme miesto.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria