Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Sobota 20. 12. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3502522

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Vzor prezentacia: Vzor_zelena_prezentacia.pptx

 • 30. 11. 2014

  Do galérie MVCF 2014 Bratislava boli pridané fotografie.

 • Cvičná firma SOŠ – Rusnaci, s. r. o. na MVCF v Bratislave

  29. 11. 2014

  Dlhoročnou tradíciou SOŠ v Snine je účasť na MVCF v Bratislave organizovaným Slovenským centrom cvičných firiem spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Veľtrh sa konal v dňoch  24. 11. – 26. 11. 2014 v priestoroch Národného tenisového centra, kde svoje teoretické vedomosti z odborných ekonomických predmetov a jazykové znalosti prakticky uplatňovalo 70 cvičných firiem, z toho 14 zahraničných.

 • Prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja

  28. 11. 2014

  Prešovská univerzita realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja.

  Dotazník sa venuje hodnoteniu kraja jeho obyvateľmi v niekoľkých atribútoch, je anonymný a údaje z neho získane budú využité pre potreby realizácie štúdie v rámci vedecko-výskumneho projektu podporeného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA č. 1/0760/13). Dotazník je umiestnený a dostupný online na internetovom portály s nasledujúcim odkazom: http://goo.gl/forms/BpJ2tM2gSt

 • 14. 11. 2014

  Do galérie Európa to sme my boli pridané fotografie.

 • Beh žiakov Strednej odbornej školy v Snine za zdravú Európu

  13. 11. 2014

  Tohoročný kalendárny Martin nepricválal na bielom koni, ale na slnečnom tátošovi. Netradičné, veľmi príjemné počasie ponúkalo možnosť vyslobodiť sa zo školských lavíc, študijných a pracovných povinností a urobiť niečo pre zdravú Európu. Stredná odborná škola v Snine spojila všetky tieto atribúty v jedno a v rámci súťaže žiakov stredných škôl Euroscola 2015 zorganizovala na Námestí centrum v Snine veľkolepú akciu „Beh za zdravú Európu.“

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková o návšteve v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  Séria besied so študentmi škôl o činnosti a fungovaní Európskeho parlamentu a inštitúcii EÚ pokračovala aj na Strednej odbornej škole Snina, ktorej sa zúčastnila Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Ing. Michal Vohar, prednosta Okresného úradu Snina. Program, ktorý pripravilo vedenie so študentmi školy 28.10.2014 bol veľmi náročný, no tak ako v závere Monika Smolková povedala bol veľmi bohatý, inšpiratívny, pestrý a zaujímavý. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu v svojom vystúpení hovorila o Aktuálnej situácii v Európskom parlamente s dôrazom na možnosti čerpania finančných prostriedkov pre SR, nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ a poukázaním na Lisabonskú zmluvu – Občianska iniciatíva. Po od prednášaní prednášky na predložené otázky odpovedala euro poslankyňa. Po besede euro poslankyňa vyjadrila Ing. Štefanovi Ivanovi, riaditeľovi SOŠ v Snine a prostredníctvom neho aj celému vedeniu školy poďakovanie a uznanie za odvedenú prácu študentov a pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. S uznaním konštatovala, že sa opäť mohla presvedčiť o tom, že sú ľudia, ktorí nežijú len sami pre seba, ale aj pre školu v ktorej pôsobia a tým aj pre svoje mesto. V závere ubezpečila vedenie školy, že v prípade požiadavky bude nápomocná aj pri finalizácii projektu EUROSCOLA 2015. Na záver pozvala vybraných študentov na sponzorovanú návštevu do EP v Štrasburgu. (  http://www.monikasmolkova.sk/stredna-odborna-skola-snina/  )

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková na besede medzi žiakmi SOŠ v Snine

  Pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy v Snine privítali na svojej pôde vzácneho hosťa, poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Smolkovú. V zhone jej pracovných povinností sa nám podarilo dohodnúť a zrealizovať stretnutie dňa 28. 10. 2014 , aby sme obohatili charakter súťaže Euroscola 2014, do ktorej sme zapojení, o skutočný európsky rozmer. Stretnutie s pani Smolkovou bolo nesmierne príjemné, keďže je to charizmatická, ľudsky sympatická a kultivovaná žena.

 • Akcie školskej knižnice v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  V mesiaci október sme sa už tretíkrát zapojili do projektu zameraného na podporu čítania a práce s knihou s názvom „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Výmena nami vytvorených záložiek sa uskutočnila s partnerskou školou , ktorou bola Spojená škola v Žiline. Dielka sme tvorili s nádejou, že sa žiakom partnerskej školy budú páčiť a pomôžu nadviazať nové priateľstvá. Ďalšou akciou k Medzinárodnému  dňu školských knižníc bola medzitriedna súťaž v písaní prísloví a porekadiel, ktoré mali vzťah ku knihe a človeku.  Súťaž vyhrali žiaci III. ročníka obchodnej akadémie  a ich odmenou bola sladká Encyklopédia, upečená pre víťazovi kuchármi III. ročníka. Bola to kniha, ktorú sa oplatilo zjesť.  (žiačky II. ročníka NŠ vlasová kozmetika)

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria