Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Utorok 3. 3. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3595525

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • „ZMENÁREŇ“ v SOŠ Snina

  21. 2. 2015

        Tak trocha inšpirovaná televíznou reláciou sa 11. 2. 2015 aj v SOŠ v Snine konala „ZMENÁREŇ“, do ktorej sa s elánom pustili budúce kaderníčky- žiačky prvého ročníka. Žiačky mali za úlohu nielen pozdvihnúť krásu modeliek, ale nájsť pre ne aj inú možnosť celkovej vizáže a štýlu. Aby to nemali celkom jednoduché, museli zápasiť aj s trojhodinovým časovým limitom a dodržať pri tom súťažné podmienky:  zmena účesu,  líčenie, prispôsobiť odev aj módne doplnky.

 • PLES V OPERE NA SOŠ SNINA

  21. 2. 2015

              Plesová sezóna je v plnom prúde a s ňou sa  nám predstavuje plejáda spoločenských účesov, šiat i líčení. Práve táto téma sa stala námetom na zrealizovanie školskej súťaže v odbore kaderník. Dňa 12.02.2015 nám žiačky 2.ročníka predviedli svoje praktické zručnosti, schopnosti nadobudnuté počas 1,5 roka štúdia na našej škole. Porota podľa stanovených kritérií hodnotila kreativitu, využitie stylingových prípravkov i vlasových doplnkov, celkový vzhľad a v neposlednom rade prevedenie technologického postupu. Svoju prácu korunovali líčením i oblečením, čím vytvorili plesovú atmosféru na odbornom výcviku. Víťazka mohla  byť len jedna, preto po sčítaní pridelených bodov porota stanovila nasledovné poradie:

 • Žiaci SOŠ v Snine na krajskej súťaži v SIP v Poprade

  Dňa 12.2.2015 sa na pôde Obchodnej akadémii na Murgašovej ulici v Poprade uskutočnilo krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Na súťaži sa zúčastnili žiaci z 

  8 stredných škôl Prešovského kraja s ekonomickým zameraním V troch disciplínach preukazovali svoje vedomosti, znalosti a zručnosti: 1. v odpise textu na rýchlosť a presnosť, 2.v úprave textu a 3. v profesionálnom spracovaní textovej predlohy v editore MS Word.

 • Postrehy žiakov školy z návštevy EP

  7. 2. 2015

  Komentáre žiakov po návrate:

  Mária Škutková, III. OA - 27. január 2015 bol dňom, keď sa vyvoleným študentom zo SOŠ v Snine začali plniť sny. Vyrazili sme totiž v ústrety nezabudnuteľným zážitkom, ktoré nám sľubovala zaslúžená výhra v súťaži Euroscola, čím bol výlet s hlavnými zastávkami v Štrasburgu a v Paríži.

 • Študenti a pedagógovia školy v Európskom parlamente

  7. 2. 2015

  Výhra v 10. ročníku súťaže Euroscola umožnila 24 študentom a 10 pedagógom SOŠ v Snine návštevu nadnárodnej inštitúcie Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Dňa 29. 1. 2015 sme mali príležitosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie a zúčastniť sa simulovaného zasadnutia v roli europoslancov, ktorí diskutujú a rozhodujú o prijatí riešenia problémov európskeho rozmeru na problémy súčasnej doby (životné prostredie a obnoviteľné zdroje, sloboda informácií a občianska kultúra, 2015 – Európsky rok rozvoja, budúcnosť Európy, migrácia a integrácia, zamestnanosť mladých ľudí).

 • 8. 2. 2015

  Do galérie Euroscola 2015_1 boli pridané fotografie.

 • Žiaci a pedagógovia SOŠ Snina cestujú do Štrasburgu.

  1. 1. 2015

  Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 12. decembra 2014 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2015. Slávnostného podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili, ako aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Smolková , Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka  a Ivan Štefanec.  Okrem žiakov Cirkevnej spojenej školy - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina sa slávnostného vyhlásenia zúčastnili aj zástupcovia Strednej odbornej školy v Snine, ktorí sa zamerali na tému  „Európa - to sme my a teraz“. 

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Koniec roka 2014 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole Snina

  17. 12. 2014

  V predvianočnom období 17. 12. 2014 Stredná odborná škola v Snine zorganizovala Deň otvorených dverí. Možní uchádzači o štúdium mali príležitosť nezáväzne si prezrieť priestory školy, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. V rámci ponuky študijných a učebných odborov boli žiaci oboznámení so systémom výučby a videli materiálno-technické podmienky, vybavenie IKT v učebniach a dielne odborného výcviku spojené s odborným výkladom a pútavými prezentáciami. Okrem informácií o štúdiu v strednej odbornej škole sa žiaci dozvedeli o uplatnení absolventov a výhodách, ktoré získajú, ak sa stanú našimi študentmi. Príjemným prekvapením pre všetkých účastníkov bolo žrebovanie tomboly, kde hlavnou výhrou bol  tablet,  ďalej zľava 50 € v autoškole a torta. Potešili sa žiaci v ZŠ Belá nad Cirochou, ZŠ študentskej a ZŠ budovateľskej.

 • Tradičné stretnutie žiakov Strednej odbornej školy v Snine so seniormi DSS v Novej Sedlici a DSS v Osadnom

  16. 12. 2014

  V predvianočnom období už tradične žiaci a učitelia SOŠ v Snine navštívili Domov sociálnych služieb v Novej Sedlici a v Osadnom. Tieto stretnutia sa nesú v duchu: „Darujme šťastné a požehnané sviatky pre všetkých osamelých, starých a nevládnych, aby nikto neostal sám“.

  Dňa 16. decembra boli vianočnými koledami a tancom  rozjasané všetky srdcia prítomných klientov v oboch zariadeniach. Akcia bola prospešná nielen pre nich, ale aj pre mladých ľudí. Podujatie ukázalo cestu žiakom našej školy ako upevňovať medzigeneračné vzťahy, o ktorých sa učia v škole.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria