Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Štvrtok 23. 10. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3410957

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Dvojfarebné orechové rezy

  Cesto                  

  1. Vajcia       2 ks        
  2. Práškový cukor    120 g
  3. Voda        50 ml
  4. Hladká múka       100 g
  5. Kypriaci prášok   10 g
  6. Vlašské orechy    50 g

  Plnka      

 • Plenárne rodičovské združenie v SOŠ v Snine

  2. 10. 2014

  2. októbra 2014 bolo v priestoroch v Strednej odbornej školy v Snine na Sládkovičovej ulici opäť rušno, konalo sa plenárne rodičovské združenie. Vedenie školy spolu s pedagogickými zamestnancami pripravilo pre rodičov žiakov školy zaujímavý program, aby im čo najpútavejšie predstavili všetky učebné, študijné, nadstavbové a pomaturitné odbory školy.

 • Tablety v SOŠ Snina

  25. 9. 2014

  Stredná odborná škola v Snine je jednou z 3500 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Tento projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zameraný na výučbu prostredníctvom digitálnych technológií.

 • Plenárne rodičovské združenie

  27. 9. 2014

  Vážení rodičia.

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 15.30 h, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školského internátu. 

 • Cukrári SOŠ v Snine na DOD Rádia Regina v Košiciach

  5. 9. 2014

  V tomto školskom roku sme po prvýkrát prijali ponuku na 3. ročník súťaže Koláč Rádio Regina 2014 s podtitulom „Pravý orechový“. Súťaž sa konala 5. 9. 2014 v Košiciach v rámci dňa otvorených dverí – Rádio Regina dokorán s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu talentovaných mladých ľudí.

 • Maturitné a záverečné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

  1. 9. 2014

  Maturitná skúška v mimoriadnom termíne sa uskutoční 9. - 10. septembra 2014

  Záverečná skúška v mimoriadnom termíne sa uskutoční  4.  - 5. septembra 2014.

 • Organizácia vyučovania v šk. roku 2014/2015

  25. 8. 2014
  • Školský rok sa začína 1. septembra 2014.
  • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra  2014 (utorok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

 • Otvorenie šk. roka

  25. 8. 2014

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 (utorok)  o 8.30 hod. v spoločenskej miestnosti školského internátu.

   

 • Vyjadrenie PSK - racionalizácia SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Problémy s klesajúcim počtom žiakov musí riešiť každá škola nielen v Prešovskom kraji, ale na celom Slovensku.

  Každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja má svojho štatutárneho zástupcu, ktorý plne zodpovedá za príslušnú organizáciu. Aj všetky personálne záležitosti sú v plnej kompetencii štatutárneho zástupcu. Ten zabezpečuje kompletný chod príslušnej inštitúcie podľa aktuálnych potrieb. V súčasnosti sa viaceré školy musia vysporiadať s problémom neustále sa znižujúceho počtu žiakov, čo automaticky spôsobuje aj znižovanie úväzkov pre učiteľov. Ak je v škole menej žiakov, škole stačí menej učiteľov. Ak sa riaditeľ rozhodne riešiť situáciu školy takýmto spôsobom, je to plne v jeho kompetencii a nepotrebuje žiadny súhlas zriaďovateľa. Jeho úlohou je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi.

 • Racionalizácia v SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Racionalizácia v SOŠ Snina

  (Stanovisko riaditeľa a vedenia SOŠ Snina)  Snina 4. júla 2014

  Stredná odborná škola v Snine je nútená vykonať efektívne racionalizačné kroky, ktoré pomôžu znížiť náklady školy. Tento proces súvisí s výrazným znížením počtu žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria