Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Sobota 22. 11. 2014

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3449688

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 14. 11. 2014

  Do galérie Európa to sme my boli pridané fotografie.

 • Beh žiakov Strednej odbornej školy v Snine za zdravú Európu

  13. 11. 2014

  Tohoročný kalendárny Martin nepricválal na bielom koni, ale na slnečnom tátošovi. Netradičné, veľmi príjemné počasie ponúkalo možnosť vyslobodiť sa zo školských lavíc, študijných a pracovných povinností a urobiť niečo pre zdravú Európu. Stredná odborná škola v Snine spojila všetky tieto atribúty v jedno a v rámci súťaže žiakov stredných škôl Euroscola 2015 zorganizovala na Námestí centrum v Snine veľkolepú akciu „Beh za zdravú Európu.“

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková o návšteve v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  Séria besied so študentmi škôl o činnosti a fungovaní Európskeho parlamentu a inštitúcii EÚ pokračovala aj na Strednej odbornej škole Snina, ktorej sa zúčastnila Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Ing. Michal Vohar, prednosta Okresného úradu Snina. Program, ktorý pripravilo vedenie so študentmi školy 28.10.2014 bol veľmi náročný, no tak ako v závere Monika Smolková povedala bol veľmi bohatý, inšpiratívny, pestrý a zaujímavý. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu v svojom vystúpení hovorila o Aktuálnej situácii v Európskom parlamente s dôrazom na možnosti čerpania finančných prostriedkov pre SR, nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ a poukázaním na Lisabonskú zmluvu – Občianska iniciatíva. Po od prednášaní prednášky na predložené otázky odpovedala euro poslankyňa. Po besede euro poslankyňa vyjadrila Ing. Štefanovi Ivanovi, riaditeľovi SOŠ v Snine a prostredníctvom neho aj celému vedeniu školy poďakovanie a uznanie za odvedenú prácu študentov a pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. S uznaním konštatovala, že sa opäť mohla presvedčiť o tom, že sú ľudia, ktorí nežijú len sami pre seba, ale aj pre školu v ktorej pôsobia a tým aj pre svoje mesto. V závere ubezpečila vedenie školy, že v prípade požiadavky bude nápomocná aj pri finalizácii projektu EUROSCOLA 2015. Na záver pozvala vybraných študentov na sponzorovanú návštevu do EP v Štrasburgu. (  http://www.monikasmolkova.sk/stredna-odborna-skola-snina/  )

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková na besede medzi žiakmi SOŠ v Snine

  Pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy v Snine privítali na svojej pôde vzácneho hosťa, poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Smolkovú. V zhone jej pracovných povinností sa nám podarilo dohodnúť a zrealizovať stretnutie dňa 28. 10. 2014 , aby sme obohatili charakter súťaže Euroscola 2014, do ktorej sme zapojení, o skutočný európsky rozmer. Stretnutie s pani Smolkovou bolo nesmierne príjemné, keďže je to charizmatická, ľudsky sympatická a kultivovaná žena.

 • Akcie školskej knižnice v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  V mesiaci október sme sa už tretíkrát zapojili do projektu zameraného na podporu čítania a práce s knihou s názvom „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Výmena nami vytvorených záložiek sa uskutočnila s partnerskou školou , ktorou bola Spojená škola v Žiline. Dielka sme tvorili s nádejou, že sa žiakom partnerskej školy budú páčiť a pomôžu nadviazať nové priateľstvá. Ďalšou akciou k Medzinárodnému  dňu školských knižníc bola medzitriedna súťaž v písaní prísloví a porekadiel, ktoré mali vzťah ku knihe a človeku.  Súťaž vyhrali žiaci III. ročníka obchodnej akadémie  a ich odmenou bola sladká Encyklopédia, upečená pre víťazovi kuchármi III. ročníka. Bola to kniha, ktorú sa oplatilo zjesť.  (žiačky II. ročníka NŠ vlasová kozmetika)

 • 1. miesto na 12. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Košiciach

  28. 10. 2014

  Globalizácia ekonomiky, obchodu a budovanie tzv. informačnej spoločnosti je realitou súčasnosti, ktorá výraznou mierou ovplyvňuje aj proces vzdelávania a prípravy budúcich ekonómov. Škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií. Silne jej konkurujú médiá a elektronické zdroje informácií. Skutočnosť, že hlavným poslaním školy už nebude odovzdávanie množstva informácií študujúcim, ale zameranie sa na trvalejšie hodnoty, ako sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti, si uvedomujeme aj na našej škole.

 • 27. 10. 2014

  Do galérie MVCF Košice boli pridané fotografie.

 • EUROSCOLA 2015 v Strednej odbornej škole Snina

  22. 10. 2014

  V rámci súťaže Euroscola 2015 určenej žiakom stredných škôl študenti II.OA triedy SOŠ Snina so zámerom oboznámiť verejnosť s európskym zdravotným poistením plnili úlohy spojené s témou Európa to sme my. Dňa 22.10.2014 uskutočnili prieskum v centre mesta Snina formou infostánku s množstvom propagačného materiálu a dotazníka. Cieľom aktivít bolo spropagovať európske zdravotné poistenie, jeho výhody, nevýhody a prípadné využitie v spojitosti s nebezpečným vírusovým ochorením EBOLA.

 • 27. 10. 2014

  Do galérie október - Euroscola boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria