Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Nedeľa 24. 5. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3701482

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • Ponuka nadstavbového a pomaturitného štúdia

  20. 5. 2015

  Stredná odborná škola

  Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina, http://zsssnina.edupage.sk

  školskom roku 2015/2016 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

 • 12. 5. 2015

  Do galérie Mladý tvorca Nitra boli pridané fotografie.

 • Úspech žiakov SOŠ Snina v súťaži „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

  Úspech žiakov SOŠ Snina v súťaži „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásilo súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“ , ktorá sa konala počas výstavy Mladý tvorca 2015 v dňoch 28.04.2015 - 30.04.2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

 • PODPORUJEME REMESLÁ V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE SNINA

  V piatok 24.4.2015 sa žiačka Strednej odbornej školy Snina Miroslava Ožvoldová so svojou modelkou Nikolou Hakunovou zúčastnila kaderníckej súťaže v rámci Dňa podpory remesiel stredných odborných škôl v Trenčíne. Súťaž, v ktorej sa stretlo 35 súťažiacich z celého Slovenska, sa niesla v duchu mytológie – Grécke bohyne. V rámci projektu bol celý deň popretkávaný super atmosférou, súťažami i  akciami. Ešte aj slniečko sa tešilo, že sa spolu v jednom areáli stretlo toľko skvelých študentov. Svoje sily si tu zmerali nielen kaderníci, ale aj cukrári, vizážisti, maliari, murári.

 • Školské kolo zručnosti žiakov Strednej odbornej školy v Snine

  1. 5. 2015

  Domáce rezance by nemali chýbať v chutnej polievke dobrej gazdinky. Daná myšlienka podporila zámer overiť  si svoje sily v ich príprave. Preto dňa 24.4.2015 žiaci 2.A triedy v učebnom odbore kuchár Strednej odbornej školy Snina v rámci odborného výcviku pod skúseným dozorom odborníčok – majsteriek sa súťažne popasovali s touto výzvou. Dôležitým hodnotiacim kritériom bolo rozvaľkať cesto a pokrájať ho na rezance rovnakej šírky, a to všetko v porotou stanovenom čase za dodržania všetkých hygienických podmienok.

 • Eufória z víťazstva žiakov Strednej odbornej školy v Snine - Deň podpory remesiel Trenčín

  1. 5. 2015

  Projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi žiakmi, zamestnávateľmi a rodičmi vyvrcholil veľkým dňom remesiel  v Trenčíne. Konal sa pod názvom Deň podpory remesiel 2015 dňa 24. apríla 2015 na Výstavisku v Trenčíne pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky  p. Andreja Kisku.  Hlavným programom dňa  boli  súťaže  odborných zručností  žiakov stredných odborných škôl. V tomto roku sa žiaci mohli zapojiť do súťaží v piatich odboroch: maliar, murár, cukrár, kaderník a vizážista.

 • 21. 4. 2015

  Do galérie Praktická časť MS boli pridané fotografie.

 • Žiaci Strednej odbornej školy Snina na celoslovenskej súťaži v Žiline

  20. 4. 2015

  Program Podnikanie v cestovnom ruchu, realizovaný v Strednej odbornej škole v Snine od roku 2009, učí žiakov hravou formou umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu návštevníkov, rozpoznávaniu ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve regiónu. Motivuje mladých ľudí, aby sa zapájali  do diania vo svojom okolí  a  hľadali nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnej turistiky vo svojom regióne. Odborným garantom programu je spoločnosť Junior Achievement Slovensko, ktorá je tiež organizátorom súťaže Vitajte v našom regióne. Cieľom súťaže je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácií vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. Jej cieľom je taktiež podporovať a rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu.

 • Vyučovanie zážitkovou formou v Strednej odbornej škole Snina

  27. 3. 2015

  Už šiesty rok majú žiaci v Strednej odbornej škole v Snine možnosť zapojiť sa do programu spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Poslaním tejto neziskovej organizácie je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Aplikácia týchto programov spočíva na koncepcii „učiť sa činnosťou“, „učiť sa praktickým konaním“. V rámci programu podnikanie v cestovnom ruchu sa žiaci obchodnej akadémie pravidelne zúčastňujú súťaží, na ktorých predstavujú a obhajujú svoje nápady a projekty pred odbornou porotou aj laickou verejnosťou. Prípravou na tieto súťaže žiaci získavajú nielen vedomosti o svojom regióne, ale aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie pracovné uplatnenie, ako napr. práca v tíme, riešenie problémov, ústna komunikácia, tvorivé myslenie a iné.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria