Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Streda 25. 11. 2015

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 3898650

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Johnny Perfekto boli pridané fotografie.

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+ Maďarsko boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  19. 11. 2015

  Riaditeľ SOŠ Snina oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje voľno žiakom dňa 20. novembra 2015 z organizačných dôvodov - prerušená distribúcia elektriny od 7,10 - 17,00 h z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

 • Žiačky Strednej odbornej školy v Snine opäť v europarlamente

  13. 11. 2015

  V dňoch od 24. – 28. októbra sa žiačky našej školy Denisa Rudžíková a Mária Škutková na pozvanie europoslankyne Moniky Smolkovej zúčastnili sponzorovaného zájazdu. Ich cesta spolu s ďalšími 60-timi ľuďmi z celého Slovenska viedla do Štrasburgu.  Dievčatá boli ubytované v malebnom mestečku Erstein, neďaleko od Štrasburgu. Počas tohto výletu si oživili spomienky spred pol roka, kedy sa tam dostali za úspech v projekte EUROSCOLA 2014. Opäť zažili vyhliadkovú plavbu mestom, obzreli si krásnu katedrálu Notre-Dame a mnoho ďalších pamiatok. Hlavnou časťou zájazdu však bola návšteva europarlamentu, beseda s pani Smolkovou a sledovanie rokovania europoslancov. Dievčatá prišli zo zájazdu oddýchnuté a plné nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujeme.

 • Úspech žiačok Strednej odbornej školy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

  13. 11. 2015

  18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutočnil v dňoch 5. a 6. novembra 2015 v Incheba hale Bratislava. Hlavným organizátorom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý komplexne zastrešuje problematiku odborného vzdelávania na Slovensku. Spoluorganizátorom bola Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF.  Zúčastnilo sa ho 50 cvičných firiem zo Slovenska a zahraničia. Cvičnú firmu  BTP, s.r.o.  zo Strednej odbornej školy Snina  reprezentovali žiačky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Mária Škutková, Simona Britanová a Štefánia Harmanská.  Predmet cvičná firma vedie žiakov k tomu, aby si upevnili, precvičili a spojili s praxou základné teoretické poznatky, získané počas štúdia odborných ekonomických predmetov. Umožňuje to simulácia obchodných, administratívnych, personálnych, účtovných, marketingových, bankových, daňových a iných hospodárskych operácií. Cvičná firma ako cvičný podnikateľský subjekt kopíruje činnosti z hospodárskej praxe a riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktorá sa vzťahuje na podnikanie a podnikateľské subjekty. Cvičná firma preto plní celý rad povinností, ktoré sú identické s povinnosťami reálnych firiem voči úradom štátnej správy. Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť  úroveň kľúčových kompetencii študentov, ktorými sú prezentácia kreativity a flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Stánok našej  školy s podnadpisom „Babičkine Tradičné Pirohy“ zaujal odbornú porotu aj návštevníkov. Reprezentantky cvičnej firmy využili pri ponuke produktov nielen katalóg, akciové letáky a samotný imidž stánku, ale  aj ochutnávku  pečených pirohov. Odborná porota pozorne sledovala spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov a aj vystupovanie zástupcov firmy. Ďalšími hodnotenými kategóriami veľtrhu boli katalóg, imidž stánku, logo a slogan cvičnej firmy. Sme radi, že zástupkyne našej školy  zaujali vo všetkých uvedených kategóriách a  získali  5. miesto v hlavnej súťaži.  Prebojovať sa v silnej konkurencii nie je vôbec jednoduché, preto konečný výsledok potešil nielen samotných aktérov. Osobné skúsenosti a zážitky z predvianočnej ratislavy prispeli k atraktivite danej akcie a k motivácii naďalej pracovať na vlastnom osobnom raste.        E.S.

 • Zahraničná prax žiakov SOŠ Snina

  13. 11. 2015

  Vďaka úspešnému programu Európskej komisie Erasmus+  môžu žiaci Strednej odbornej školy v Snine absolvovať odbornú prax v Maďarsku a v Taliansku. Tento program sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania v celej Európe, poskytovanie príležitostí študentom absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a svetom práce.

 • Deň otvorených dverí na PSK

  29. 10. 2015

  Dňa 27. 10. 2015 sa konal Deň otvorených dverí na PSK už po siedmy raz. V budove úradu kraj prezentoval svoje zariadenia a školy širokej verejnosti. Na tejto akcii prezentovala Stredná odborná škola Snina tradičné jedlá (pečené pirohy s hríbovou omáčkou, halušky s kyslou kapustou, orechové a makové záviny) a  maketu chodníka zdravia. Chodník zdravia je vybudovaný v areáli SOŠ,  slúži všetkým žiakom, zamestnancom  a širokej verejnosti.

 • Stredná odborná škola Snina sa zapojila do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“

  29. 10. 2015

  Pri príležitosti 4. ročníka  Medzinárodného mesiaca školských knižníc Stredná odborná škola Snina sa zapojila do  celoslovenského  projektu  „ Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa zapojili žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia, žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár a žiaci nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie, ktorí  vyhotovili pre partnerskú Strednú odbornú školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši  záložky ľubovoľnou technikou. Hotové záložky si vzájomne vymeníme. Veríme, že naši žiaci sa stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

 • 30. 10. 2015

  Do galérie Deň PSK boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria