Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Pondelok 2. 5. 2016

Kalendár

Statistics

Počet návštev: 4033892

Vitajte na EduPage

Drahí Študenti,

na tejto stránke nájdete Vaše rozvrhy, aktuálne suplovanie a ďalšie užitočné informácie o našej škole. Dúfame, že stránka bude pre Vás užitočná.

Novinky

 • 11. 4. 2016

  Do galérie Deň učiteľov 2016 boli pridané fotografie.

 • 17. 3. 2016

  „Úspech sa nemeria podľa toho, čo dosiahneš, ale podľa prekážok, ktoré prekonáš“

          (Ethan Hawke)

  Práca s informačno-komunikačnými technológiami je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých stredných školách na Slovensku.

   „Súťaž v spracovaní informácií na počítači – SIP“ prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, rozvíja ich tvorivé odborno-praktické schopnosti, upevňuje ich vedomosti, zručnosti, návyky. Vytvára u žiakov trvalý vzťah k rozvíjaniu ich počítačovej gramotnosti, upevňuje záujem žiakov o sebavzdelávanie a prispieva k rozvoju ich tvorivého myslenia, prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Učitelia stredných škôl spätne využívajú poznatky získané na súťažiach na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a vytvárajú podmienky na úspešnú reprezentáciu Slovenska na medzinárodných súťažiach a na majstrovstvách sveta.

 • 15. 3. 2016

  Do galérie EČ a PFIČ MS 2016 boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Do galérie Školenie BOZP a MS 2016, Volejbal boli pridané fotografie.

 • 15. 3. 2016

  Do galérie Stretnutie dôchodcov boli pridané fotografie.

 • 2. 3. 2016

  ... Nezomrel som, lebo viem, 
  že budem žiť stále v srdciach tých,
  ktorí ma milovali...

   

  Riaditeľstvo Strednej odbornej školy v Snine s hlbokým zármutkom oznamuje,že dňa 1. marca 2016 nás navždy opustil náš dlhoročný spolupracovník a priateľ, učiteľ telesnej výchovy

 • 12. 2. 2016

  Stredná odborná škola obchodu a služieb  Prešov pod záštitou VÚC Prešov usporiadala dňa 12.2.2016 súťaž mladých talentov SWEETCUP 2016 s medzinárodnou účasťou. Okrem škôl zo Slovenska sa súťaže zúčastnili školy z Poľska a Ukrajiny. Pod dohľadom odbornej poroty súťažili žiaci v odboroch predavač, aranžér, kuchár a cukrár. Súťažilo sa na tému:  „S láskou zmeňme kúsok seba.“

 • 15. 2. 2016

  Dňa 11.2.2016 sa v OA Poprad konal jubilejný 50. ročník krajského kola  súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači. Do tohto zápolenia sa prihlásilo 10 stredných škôl. 45 účastníkov si zmeralo sily v troch disciplínach: písanie na počítači, úprava textu na PC (UTX) a vo wordprocessingu (WP).

 • 21. 1. 2016

  Dňa 14. januára 2016 sa v Strednej odbornej škole Snina uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ako aj pre širokú verejnosť. Pripravená prehliadka priestorov školy bola spestrená tombolou, ktorú pripravilo vedenie školy. Priestormi jednotlivých učební školy a dielňami odborného výcviku sprevádzali žiačky z odboru obchodná akadémia.

 • 19. 1. 2016

  Dňa 10.1.2016 žiačka Strednej odbornej školy Snina nadstavbového štúdia spoločné stravovanie Lucia Kuchárová reprezentovala školu na štvrtom ročníku medzinárodnej cukrárskej súťaže  „Svatební dort roku 2016“. Miestom tejto akcie bola hala Clarion Congress Hotel Praque v Prahe. Bronzové 3. miesto na súťaži „Torta roka 2015“ počas Agrokomplexu v Nitre nominovalo žiačku školy na súťaž do Prahy. Cieľavedomá, svedomitá a zodpovedná Lucia súťažila v kategórii „Juniorsky hudební  dort“.  Skupinu tvorilo 10 najlepších žiakov z Českej a Slovenskej republiky.Naša žiačka dokázala zhotoviť nádhernú precízne, detailne vypracovanú tortu, ktorú nazvala „Hudobné duo“. To, že súťaž bola náročná,  svedčia hodnotiace kritéria, ktorými boli originalita, kreativita, celkový  vzhľad a chuť výrobku. Na prácu mladých cukrárov dohliadalo 11 porotcov zvučných mien na čele s predsedom p. Lukášom Skálom, uznávaným českým cukrárom. Organizátori  podujatia sa postarali o pekný zaujímavý program s hercami z muzikálu Pomáda.Neoceniteľným prínosom pre  žiačku Luciu Kuchárovú  a jej majsterku odborného výcviku  Ing. Ruslanu Briľakovú boli nové skúsenosti, kladné hodnotenie a slová uznania p. Lukáša Skálu. Vedenie školy  súťažiacej a jej majsterke ďakuje za vzornú reprezentáciu  odboru cukrár a želá veľa tvorivých síl.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria