Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  21. 10. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  21. 10. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Dvojfarebné orechové rezy

  Cesto                  

  1. Vajcia       2 ks        
  2. Práškový cukor    120 g
  3. Voda        50 ml
  4. Hladká múka       100 g
  5. Kypriaci prášok   10 g
  6. Vlašské orechy    50 g

  Plnka       

  1.  Mlieko     500 ml
  2.  Kryštálový cukor 180 g
  3.  Zlatý klas    80 g
  4.  Maslo       300 g
  5. Vlašské orechy    50 g
  6. Rum         50 ml
  7. Kakao       30 g

  Dokončenie      Cukrárska kakaová poleva    100 g

  Postup:   Žĺtka s práškovým cukrom a vodou vyšľaháme do peny, z bielkov ušľaháme tuhý sneh a zľahka zmiešame so žĺtkovou hmotou. Do hmoty primiešame preosiatu múku s kypriacim práškom. Premiešame a rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie. Pečieme asi 12 minút pri teplote 180 °C.  Po upečení a vychladnutí  opatrne odstránime papier a korpus rozdelíme na polovicu.

  Plnka: Z mlieka, cukru a zlatého klasu uvaríme hustý puding, ktorý necháme vychladnúť. Do vychladnutého pudingu postupne pridávame maslo a vyšľaháme. Rozdelíme ho na dve časti a do jednej pridáme nahrubo nasekané orechy a ochutíme rumom. Krém rozotrieme na jednu polovicu korpusu a priklopíme druhou polovicou. Druhú časť krému rozdelíme na polovicu a do jednej primiešame kakao. Cukrárenské vrecko naplníme najskôr svetlým krémom a na povrch rezov nastriekame pásiky asi 1 cm od seba. Potom vrecko naplníme kakaovým krémom a nastriekame medzi svetlé pásiky. Múčnik uložíme do chladničky stuhnúť. Po stuhnutí nakrájame na rezy a do polovice namáčame v rozpustenej cukrárskej kakaovej poleve. Polevu necháme stuhnúť.

   

 • Plenárne rodičovské združenie v SOŠ v Snine

  2. 10. 2014

  2. októbra 2014 bolo v priestoroch v Strednej odbornej školy v Snine na Sládkovičovej ulici opäť rušno, konalo sa plenárne rodičovské združenie. Vedenie školy spolu s pedagogickými zamestnancami pripravilo pre rodičov žiakov školy zaujímavý program, aby im čo najpútavejšie predstavili všetky učebné, študijné, nadstavbové a pomaturitné odbory školy.

  Všetkých prítomných privítala p. Mariničová, hospodárka fondu rodičovského združenia. Po jej krátkej informácii o hospodárení s fondom RZ o slovo požiadal riaditeľ SOŠ Ing. Štefan Ivan. Vo svojej obsahovo bohatej prezentácii riaditeľ školy Ing. Š. Ivan poukázal na silné a slabé stránky školy, predstavil jednotlivé odbory školy, úspechy žiakov školy za predchádzajúce obdobie a ich reprezentácie na verejnosti. Vo svojom vystúpení informoval rodičov o úspešných projektoch školy, hlavne o projekte Moderná škola – úspešní absolventi.

  Hosťom plenárneho RZ bol Ján Majoroš, člen Slovenskej barmanskej asociácie z Košíc. Svojím vystúpením spojeným s praktickými ukážkami prípravy drinkov informoval prítomných o možnosti uplatnenia budúcich barmanov v praxi.

  Aj v školskom roku 2014/2015 plenárnemu RZ predchádzala zodpovedná príprava pedagogických zamestnancov a žiakov školy, aby vytvorili vynikajúcu atmosféru pre rodičov a prítomných hostí. Precízna práca majstrov odborného výcviku a žiakov sa ukázala na vkusne upravených podnosoch odboru kuchár a cukrár. Prítomní rodičia ochutnávali zo širokej ponuky cukrárenských výrobkov a dobrôt studenej kuchyne vyššie uvedených odborov. Ďalej sa prezentovali žiaci učebného odboru kaderník svojou účesovou tvorbou. Ukážkou využitia modernej techniky pri diagnostike motorových vozidiel sa prezentoval odbor autoopravár mechanik. Žiačka štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia formou zriadenej kancelárie predstavovala účtovnícke programy. Po prvýkrát boli prítomní aj žiaci denného 2-ročného pomaturitného špecializačného štúdia daňové služby.

  Po plenárnom RZ sa konalo triednické stretnutie rodičov. Veríme, že v takomto duchu sa budú plenárne RZ opakovať aj v nasledujúcich rokoch.

 • Tablety v SOŠ Snina

  25. 9. 2014

  Stredná odborná škola v Snine je jednou z 3500 škôl na Slovensku, ktoré sa zapojili do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Tento projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je zameraný na výučbu prostredníctvom digitálnych technológií.

  Od mája 2014 prebieha proces distribúcie digitálnej techniky na jednotlivé školy. V tomto týždni sme v našej škole dokončili zriadenie digitálnej učebne s nasledujúcim technickým vybavením: interaktívna tabuľa, projektor, notebook, 20 tabletov, WiFi Router. Distribúciu digitálnych setov, inštaláciu a základné zaškolenie pedagogických zamestnancov poskytla spoločnosť DATALAN, a.s.. Zariadenia sú pripojené na internet s filtrovaním nevhodného obsahu. V ďalších etapách Projektu bude v spolupráci s MPC prebiehať vzdelávanie v oblasti využitia elektronických služieb a  digitálneho obsahu. Projekt počíta so zapojením sa do Planéty vedomostí, s využitím existujúceho digitálneho obsahu, ako aj s vytvorením nových vzdelávacích setov.

  Motiváciou pre zapojenie sa do Projektu je nevyhnutnosť pokračovať v elektronizácii vzdelávania. Vedenie školy s jej riaditeľom Ing. Štefanom Ivanom je tejto myšlienke naklonené a jej realizáciu výdatne podporuje. Do Projektu sa zapojí 5 učiteľov prírodovedných predmetov a 5 učiteľov odborných predmetov. Získané materiály a techniku budú môcť využívať aj ďalší učitelia a majstri odborného výcviku. Spolu so žiakmi vytvoria pre študijný odbor vlasová kozmetika inštruktážne videá na tému tvorba moderných účesov a použitie vhodných prípravkov, pre učebný odbor kuchár a cukrár on-line konzultácie pri príprave jedál s družobnou školou vo Vinohradove na Ukrajine, pre učebný odbor autoopravár - mechanik videá o údržbe motorových vozidiel, pre študijný odbor obchodná akadémia a odbor daňové služby videá histórie, zaujímavostí a prírodných krás regiónu, ktoré budú môcť využiť všetci návštevníci web stránok, súťaží organizovaných spoločnosťou Junior Achievement alebo Medzinárodných veľtrhov cvičných firiem.

  Proces modernizácie vyučovania sa týmto Projektom v Strednej odbornej škole nekončí. Uvedomujeme si, že dnešného žiaka, odchovaného na digitálnych technológiách, už klasickými metódami a formami nezaujmeme. Očakáva sa od nás, že pripravíme materiál, ktorý bude reflektovať povahu Projektu. Bude spájať získané IKT technológie a digitálny obsah.

 • Plenárne rodičovské združenie

  27. 9. 2014

  Vážení rodičia.

  Pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 2. októbra 2014 (štvrtok) o 15.30 h, ktoré sa uskutoční v spoločenskej miestnosti školského internátu. 
   

  Všetci ste vítaní!
   
  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy
 • Cukrári SOŠ v Snine na DOD Rádia Regina v Košiciach

  5. 9. 2014

  V tomto školskom roku sme po prvýkrát prijali ponuku na 3. ročník súťaže Koláč Rádio Regina 2014 s podtitulom „Pravý orechový“. Súťaž sa konala 5. 9. 2014 v Košiciach v rámci dňa otvorených dverí – Rádio Regina dokorán s cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu talentovaných mladých ľudí.

  Kritériom hodnotenia bola celková chuť, vzhľad, originalita – vlastná tvorivosť a doladenie surovín. Hodnotiacu komisiu tvorili  František Krankota, kuchár z Prešovského klubu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov a Ivana Jachymová, literárna redaktorka ako zástupkyňa poslucháčov. Strednú odbornú školu v Snine reprezentovala žiačka tretieho ročníka učebného odboru cukrár Mária Jankajová. Podmienkou súťaže bola príprava ľubovoľného koláča s pridaním orechov. V deň podujatia bolo nutné priniesť 5 kúskov koláča s receptúrou. Naša cukrárka do súťaže pripravila výrobok s názvom Dvojfarebné orechové rezy.

  Márii Jankajovej ďakujeme za vzornú reprezentáciu odboru cukrár. Želáme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu aj praxi. Že tieto rezy boli nielen krásne na tanieri, ale aj chutné, sa môžete  presvedčiť tak, že si ich pripravíte doma podľa priloženej receptúry.

   

 • Aktualizácia údajov

  12. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Maturitné a záverečné skúšky v mimoriadnom skúšobnom období

  1. 9. 2014

  Maturitná skúška v mimoriadnom termíne sa uskutoční 9. - 10. septembra 2014

  Záverečná skúška v mimoriadnom termíne sa uskutoční  4.  - 5. septembra 2014.

 • Organizácia vyučovania v šk. roku 2014/2015

  25. 8. 2014
  • Školský rok sa začína 1. septembra 2014.
  • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra  2014 (utorok).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 (utorok) a končí sa 30. júna 2015 (utorok).

   

       !!!    P R Á Z D N I N Y    !!!    

  Jesenné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  29. október 2014 (streda). Termín prázdnin: 30. október – 31. október 2014. Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. november 2014 (pondelok).

  Vianočné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin:  19. december 2014 (piatok). Termín prázdnin: 22. december 2014 – 7. január 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2015 (štvrtok).

  PolročnéPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. 1. 2015 (piatok). Termín prázdnin: 2. február 2015 (pondelok). Začiatok vyučovania po prázdninách: 3. február 2015 (utorok).

  JarnéPosledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 20. február 2015 (piatok). Termín prázdnin: 23. február – 27. február 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. marec 2015 (pondelok). 

  Veľkonočné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 1. apríl 2015 (streda). Termín prázdnin:   2. apríl – 7. apríl 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. apríl 2015 (streda).

  Letné: Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin: 30. jún 2015 (utorok). Termín prázdnin: 1. júl – 31. august 2015. Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. september 2015 (streda).

 • Otvorenie šk. roka

  25. 8. 2014

  Slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční dňa 2. septembra 2014 (utorok)  o 8.30 hod. v spoločenskej miestnosti školského internátu.

   

 • Vyjadrenie PSK - racionalizácia SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Problémy s klesajúcim počtom žiakov musí riešiť každá škola nielen v Prešovskom kraji, ale na celom Slovensku.

  Každá stredná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja má svojho štatutárneho zástupcu, ktorý plne zodpovedá za príslušnú organizáciu. Aj všetky personálne záležitosti sú v plnej kompetencii štatutárneho zástupcu. Ten zabezpečuje kompletný chod príslušnej inštitúcie podľa aktuálnych potrieb. V súčasnosti sa viaceré školy musia vysporiadať s problémom neustále sa znižujúceho počtu žiakov, čo automaticky spôsobuje aj znižovanie úväzkov pre učiteľov. Ak je v škole menej žiakov, škole stačí menej učiteľov. Ak sa riaditeľ rozhodne riešiť situáciu školy takýmto spôsobom, je to plne v jeho kompetencii a nepotrebuje žiadny súhlas zriaďovateľa. Jeho úlohou je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces kvalifikovanými pracovníkmi.

  Kým v roku 2010 mala Stredná odborná škola v Snine 476 žiakov, v minulom školskom roku nastúpilo 337 žiakov, podľa zápisných lístkov by sa v septembri tohto roku mal ich počet predbežne opäť znížiť na 269. To sú dve celé triedy, takže každému kompetentnému je jasné, že riaditeľ bude musieť v septembri znížiť pracovné úväzky. Ak chce udržať životaschopnú školu, bude musieť prijať primerané opatrenia – aj prepustenie prebytočných zamestnancov. Pri dvoch triedach to znamená minimálne troch pedagogických pracovníkov. K zabezpečeniu efektívnosti patria, žiaľ, aj nepopulárne opatrenia.  

  Nemáme informácie o takomto dianí na škole, ale riaditeľ to nie je povinný oznamovať. Dovoľujeme si vyjadriť isté prekvapenie, od koho a ako sa študenti dozvedeli o týchto zámeroch (nakoľko sú prázdniny). Zaťahovanie študentov do pracovno-právnych vzťahov nepovažujeme za vhodné a šťastné. 

  ***

  Veronika Fitzeková, hovorkyňa PSK

 • Racionalizácia v SOŠ Snina

  5. 7. 2014

  Racionalizácia v SOŠ Snina

  (Stanovisko riaditeľa a vedenia SOŠ Snina)  Snina 4. júla 2014

  Stredná odborná škola v Snine je nútená vykonať efektívne racionalizačné kroky, ktoré pomôžu znížiť náklady školy. Tento proces súvisí s výrazným znížením počtu žiakov.

  V uplynulom školskom roku mala škola k 1. septembru 2013 spolu 337 žiakov,  fyzicky 42 pedagogických a 14 nepedagogických zamestnancov.   Po prijímacom konaní a na základe prihlášok do nadstavbového a pomaturitného štúdia očakávame k 1. septembru 2014 v najlepšom prípade pokles o 50 – 60 žiakov, čo predstavuje dve triedy. Vzhľadom na predpokladaný počet žiakov nie je možné udržať doterajšiu zamestnanosť na škole a pri očakávanom počte žiakov 270 sa musí logicky znížiť aj počet zamestnancov, pretože nemajú koho učiť.

  Znižovanie počtu žiakov je veľkým problémom všetkých odborných škôl. Na našej škole bol najmenší záujem o odbor obchodná akadémia a kaderník, kde máme zapísaných len po sedem žiakov. Preto sa racionalizačné kroky dotkli práve týchto dvoch odborov. Napriek permanentnému znižovaniu počtu žiakov v posledných rokoch v minulom školskom roku nebol nikto zo zamestnancov prepustený a počas uplynulých desiatich rokov neodišiel zo školy ani jeden učiteľ ekonomických predmetov.

  Vedeniu školy záleží na škole,  žiakoch i zamestnancoch, a preto podniklo viaceré kroky na stabilizáciu situácie. V tomto školskom roku sme otvorili a naplnili nový študijný odbor – denné pomaturitné štúdium daňové služby. Požiadali sme o ďalšie nové odbory – štvorročný učebný odbor kuchár–cukrár, ktorý nám bol schválený a štvorročný študijný odbor ochrana osôb a majetku,  ktorý bol neschválený z dôvodu experimentu. Škola aktívne pristupovala k náboru žiakov do prvých ročníkov - prostredníctvom burzy informácií, dňom otvorených dverí, skupiny pedagógov navštívili základné školy a ešte jeden nábor po základných a stredných školách zabezpečilo vedenie školy. Žiakom ponúkame  zdarma pracovné oblečenie, notebooky, učebnice cudzích jazykov,  lacnejšiu autoškolu. Stále sa snažíme ponúknuť nové a atraktívne odbory a ďalšie benefity. Škola realizuje k dnešnéhu dňu päť projektov.

  Mrzí nás situácia, ktorá súvisí s prepúšťaním. Nie je ľahké urobiť také rozhodnutie, lebo si uvedomujeme, ako hlboko zasiahne do životov mnohých ľudí. Skutočnosť je taká, že traja zamestnanci ukončili pracovný pomer dohodou. Z toho jedna učiteľka odišla do starobného dôchodku, jeden zamestnanec bol z technicko-hospodárskeho úseku, jedna bola majsterka odborného výcviku – kaderníčka, ktorá mala znížený úväzok. Výpoveď si prevzala jedna učiteľka ekonomických predmetov.  Po dlhodobej práceneschopnosti sa vrátila jedna učiteľka odborných ekonomických predmetov. Racionalizácia sa dotkne aj vedenia školy a aj niektorých ďalších pedagógov, ktorí budú mať skrátené úväzky. Vedenie dlho zvažovalo kritériá výberu.  Všetky ostatné spomínané dôvody ako zaujatosť či osobné nezhody rozhodne odmietame.

  Radi by sme našli iné riešenie, ale okrem kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu pre žiakov musíme zabezpečiť aj efektívne hospodárenie, ktoré školu neprivedie do platobnej neschopnosti.

  ***

  Ing. Štefan Ivan

  riaditeľ SOŠ

   

 • Energia, energia, kde ťa ľudia berú...

  25. 6. 2014

  Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojil do Európskeho týždňa udržateľnej energie prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Táto akcia prebiehala aj na stredných školách.  24. jún 2014 sa v  Strednej odbornej škole v Snine niesol v znamení energie. Energetický deň naša škola podporila prednáškami, prezentáciami žiakov na tému obnoviteľné zdroje a burzou nápadov  „Dajme veciam druhú šancu“. Akciu na tento deň pripravovali pedagogickí zamestnanci so žiakmi študijného odboru obchodná akadémia a nadstavbového štúdia pod dohľadom p. Kamily Karľovej, učiteľky všeobecno–vzdelávacích predmetov. Žiačky druhého ročníka obchodnej akadémie si pripravili krátke prezentácie, ktoré predstavili pedagógom a svojim spolužiakom. V prezentáciách poukázali na problematiku energie od histórie jej využívania človekom až po jadrovú energiu.

  Prezentácie boli pripravené na tieto témy:

  1.Energetika, ekonomika, ekológia /Daniela Kováčová, Andrea Ivanisková/

  2. História využitia energie /Patrícia Briľaková, Iveta Čopíková/

  3. Jadrová energia /Jana Mikulášková, Klaudia Stankociová/

  4. Obnoviteľné zdroje energie /Diana Adameková, Marta Čerňová/.

   

  Zaujímavou bola  prednáška p. učiteľky Ing. Miroslavy Chalachanovej o budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií oživená o typy a „triky“ na znižovanie energetickej spotreby v domácnosti.

  Ako sa dajú využiť veci, ktoré sa jedného dňa stanú odpadom, sme mohli obdivovať v kútiku „Burza nápadov – dajme veciam druhú šancu“. Boli tam košíky zo starého papiera, handrové bábiky, záložky a iné výrobky z druhotných surovín. Najväčšiu pozornosť pútali vtipné a zároveň praktické výrobky z plastových fliaš – kreslo, stolička, malé stolové lampy. Počas celého podujatia prítomní mohli sledovať prácu dvoch žiakov nadstavbového štúdia Filipa Harmanského a Petra Giča, ktorí z plastových fliaš zhotovovali kytice a svietniky. V závere stretnutia bola krátka súťaž, do ktorej sa zapojili traja dobrovoľníci.

  Celú akciu môžeme označiť za vydarenú. Sme radi, že sme sa zapojili do Európskeho týždňa udržateľnej energie (EUSEW), ktorý je od roku 2005 najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti.                                        KK

 • Energetický deň v Prešovskom kraji 2014

  21. 6. 2014

  Prešovský samosprávny kraj sa už po tretíkrát zapojí do Európskeho týždňa udržateľnej energie, prostredníctvom Energetického dňa v Prešovskom kraji 2014. Energetický deň v Prešovskom kraji 2014, bude aj v tomto roku prebiehať v priestoroch Úradu Prešovského samosprávneho kraja, na stredných školách, v kultúrnych a sociálnych zariadeniach v pôsobnosti PSK.

  Energetický deň na Úrade PSK sa uskutoční v stredu 25. júna. Pre odbornú i laickú verejnosť je pripravený zaujímavý program, ktorý ponúkne návštevníkom množstvo aktivít, prezentácií a súťaží. Návštevníci môžu vyskúšať jazdu na elektrických bicykloch, vyrábať elektrinu pedálovaním, zistiť aké je napätie v ovocí, zmerať si svoj postreh, sledovať ukážky nabíjania elektromobilu, elektrické roboty v akcii a iné. Rovnako môžu využiť bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU so špecialistami Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA). Viac informácií o programe nájdete na web stránke Prešovského samosprávneho kraja.

  Európsky týždeň udržateľnej energie (EUSEW) je od roku 2005 najväčším európskym fórom, ktoré sa zaoberá témou budúcnosti obnoviteľných zdrojov energií a riešeniami na znižovanie energetickej náročnosti. Vytvára priestor pre stretnutie a komunikáciu zainteresovaných strán na miestnej, regionálnej a národnej úrovni. Tohtoročný Európsky týždeň udržateľnej energie sa uskutoční v dňoch 23. – 27. júna. V jeho priebehu sa v rôznych častiach Európy konajú stovky podujatí zameraných predovšetkým na problematiku znižovania energetickej spotreby a využívanie obnoviteľných zdrojov energií.

  plagat_energeticky-den-psk-2014.pdf

  Link: www.po-kraj.sk

  Link na webstránku PSK: http://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/aktuality/aktuality-2014/energeticky-den-presovskom-kraji-2014.html

 • 2. KOLO PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

  5. 6. 2014

  Riaditeľ SOŠ v Snine oznamuje, že 2. kolo  - prijímacie skúšky na nenaplnený počet miest sa uskutočnia dňa 17. júna 2014 v týchto odboroch:

  2487H01

  autoopravár - mechanik    4 miesta

  6317M

  obchodná akadémia  13 miest

  6445H

  kuchár  5 miest

  6456H

  kaderník  4 miesta

 • 29. 5. 2014

  Do galérie MS 2014 a Úsmev ako dar boli pridané fotografie.

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného POMATURITNÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Prijímacie konanie do prvého ročníka denného pomaturitného štúdia pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  1. V školskom roku 2014/2015 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné pomaturitné dvojročné

  štúdium absolventov všetkých študijných odborov 63; 64 nasledovne:

  - študijný odbor 63; 64 30 žiakov/1 trieda.

  2. Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy:

  - v I. termíne do 31. mája 2014,
  - v II. termíne
  do 24. augusta 2014.

  3. Podmienkou pre prijatie do 1. ročníka je:

  - úplné stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou v štud. odb. 63; 64 (fotokópia maturitného vysvedčenia),
  - dodržanie termínu doručenia prihlášky.

  4. Podmienky prijatia – forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  5. Riaditeľ školy navýši počet prijatých uchádzačov denného pomaturitného štúdia, pričom dodrží

  celkový počet tried stanovený zriaďovateľom.

  6. Tlačivá prihlášok sú k dispozícii u zástupcov riaditeľa školy.

   

  V Snine 19. 05. 2014               Ing. Štefan I v a n, riaditeľ SOŠ

   

 • PODMIENKY PRIJATIA UCHÁDZAČOV do 1. ročníka denného NADSTAVBOVÉHO ŠTÚDIA SOŠ pre šk. rok 2014/2015

  21. 5. 2014

  Prijímacie konanie do prvého ročníka denného nadstavbového štúdia pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v zmysle zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z. z., § 69.

  1. V školskom roku 2014/2015 prijme riaditeľ školy uchádzačov na denné nadstavbové štúdium (dĺžka

  štúdia 2 roky) do týchto odborov:

  - študijný odbor 6421 L spoločné stravovanie 30 žiakov,

  - študijný odbor 6426 L vlasová kozmetika 15 žiakov,

  - študijný odbor 3757 L dopravná prevádzka 15 žiakov.

  2. Prihlášky na štúdium podávajú uchádzači riaditeľovi školy:

  - v I. termíne do 31. mája 2014,
  - v II. termíne
  do 24. augusta 2014.

  3. Podmienkou prijatia uchádzačov na štúdium je úspešné ukončenie zodpovedajúceho učebného odboru,

  získanie výučného listu (fotokópia výučného listu je podmienkou) a zdravotná spôsobilosť.

  4. Podmienky prijatia – forma a obsah: bez prijímacích skúšok.

  5. Riaditeľ školy navýši počet prijatých uchádzačov v jednotlivých odboroch, pričom dodrží celkový počet tried stanovený zriaďovateľom.

  V Sninie, 19. 05. 2014              Ing. Štefan I v a n, riaditeľ SOŠ

 • Žiačky Strednej odbornej školy v Snine na krajskom kole v Prešove

  17. 5. 2014

  Dňa 13. 5. 2014 sa žiačky druhého ročníka odboru obchodná akadémia Strednej odbornej školy v Snine zúčastnili krajského kola súťaže Môj nápad pre región v Prešove. Súťaž je organizovaná  spoločnosťou Junior Achievement Slovensko.

  Pri príprave na súťaž sa žiaci dozvedeli mnohé zaujímavosti o regióne a zamýšľajú sa nad možnosťami jeho rozvoja v oblasti cestovného ruchu. Kristína Bobeničová súťažila s nápadom, ktorý niesol názov „Storočné spomienky“. Cieľom  nápadu bolo prezentovať vojenské cintoríny v okrese Snina nielen ako pietne miesto, ale aj ako turisticky zaujímavú lokalitu. Jej zámerom bolo osloviť hlavne mladých ľudí a poukázať na hrôzy vojny. Žiačka Natália Sotáková navrhla 2- dňový pobyt pre školské skupiny v obci Ulič. Prezentovala tým krásy Národného parku Poloniny, zaujímavosti v obci a jej okolí a ponúkla zaujímavé aktivity v prírode vhodné pre  žiakov základných, prípadne stredných škôl. 

     V limite 10 minút mali súťažiaci možnosť prezentovať svoj nápad, potom nasledovali otázky poroty. Odborná porota hodnotila hlavne komunikačné schopnosti súťažiacich, ich pohotové reakcie na položené otázky, reálnosť a realizovateľnosť nápadu. Tým je táto súťaž veľmi vhodnou príležitosťou pre rozvoj prezentačných zručností žiakov a neoceniteľnou skúsenosťou do budúcnosti pri ich ďalšom štúdiu aj pracovnom živote.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria