Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  28. 5. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 26. 5. 2015

  Do galérie UFIČ MS 2015 boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  25. 5. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Ponuka nadstavbového a pomaturitného štúdia

  20. 5. 2015

  Stredná odborná škola

  Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina, http://zsssnina.edupage.sk

  školskom roku 2015/2016 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

  6421 L  spoločné stravovanie: pre absolventov  vyučených v učebnom odbore cukrár, kuchár, čašník, hostinský...

  3757 L dopravná prevádzka: pre absolventov vyučených v učebnom odbore autoopravár –mechanik ...

  Prihlášky:  do 31. mája 2015

  Ďalej ponúkame dvojročné denné  pomaturitné špecializačné štúdium - vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B (absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista = DiS”)

  6332 Q 00 daňové služby:  pre absolventov stredných odborných škôl  - 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby...(obchodná akadémia, hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, obchod a podnikanie, nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie, vlasová kozmetika...)

  Pracovné uplatnenie absolventa:  zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších  riadiacich funkcií, samostatné vykonávanie poradenských služieb v získanom zameraní, samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva po splnení požiadaviek na odbornú prax v súlade s platnou legislatívou.

  Prihlášky:  do 31. mája 2015. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokú školu do 31. júla 2015.

 • 12. 5. 2015

  Do galérie Mladý tvorca Nitra boli pridané fotografie.

 • Úspech žiakov SOŠ Snina v súťaži „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

  Úspech žiakov SOŠ Snina v súťaži „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásilo súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“ , ktorá sa konala počas výstavy Mladý tvorca 2015 v dňoch 28.04.2015 - 30.04.2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

  Cieľom tejto súťaže bolo podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihovala výnimočnosť a podporovala  tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

  Pod odborným vedením majsterky Ing. Ruslany Briľakovej sa súťaže zúčastnila  žiačka Strednej odbornej školy v Snine Lucia Kuchárová. Základnou témou  bola Príroda a krajina. Súťažné exponáty sa tvorili na mieste,  prezentovali sa pred odbornou hodnotiacou  komisiou a po skončení hodnotenia aj pre návštevníkmi formou ochutnávky.

  V silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska obsadila Lucia Kuchárová výborné tretie miesto.   V priebehu jedného týždňa, keď v Trenčíne na  Dni podpory remesiel 2015 spolu s Máriou Jankajovou obsadila  prvé miesto, sú dosahované výsledky potvrdením kvalitnej odbornej prípravy a dobrých podmienok , ktoré svojim žiakom poskytuje Stredná odborná škola v Snine.

 • PODPORUJEME REMESLÁ V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE SNINA

  V piatok 24.4.2015 sa žiačka Strednej odbornej školy Snina Miroslava Ožvoldová so svojou modelkou Nikolou Hakunovou zúčastnila kaderníckej súťaže v rámci Dňa podpory remesiel stredných odborných škôl v Trenčíne. Súťaž, v ktorej sa stretlo 35 súťažiacich z celého Slovenska, sa niesla v duchu mytológie – Grécke bohyne. V rámci projektu bol celý deň popretkávaný super atmosférou, súťažami i  akciami. Ešte aj slniečko sa tešilo, že sa spolu v jednom areáli stretlo toľko skvelých študentov. Svoje sily si tu zmerali nielen kaderníci, ale aj cukrári, vizážisti, maliari, murári.

  Čo sa organizátorom nedá uprieť boli animátori, ktorí boli nabití energiou,  a tú šírili ďalej nielen slovom, ale i tancom.  Mali sme pocit, akoby sa stretla stará známa partia. Každý sa zabával, nikto nemal pocit, že je tu sám. Mali sme možnosť spoznať i známe osobnosti z televíznej obrazovky, ktorí boli zároveň aj porotcami  v jednotlivých kategóriách. Mali ste vidieť to nadšenie a prekvapenie, keď sme zistili, že jedným z porotcov  kaderníkov je módny poradca z nákupných maniačok, Maroš Kočišík. Hneď sme toto stretnutie zvečnili fotom. No nielen kaderníci, ale i cukrári mali známe osobnosti vo svojej porote. Hneď sme spoznali Braňa Križana z Tajomstva mojej kuchyne Kamily Magálovej  a Michaelu Králikovú z MasterChefu.  Debata s Miškou bola nezabudnuteľná, veľmi nás prekvapila jej ústretovosť, láskavosť i ochota sa s nami porozprávať i odfotiť. Pozvali sme ju  k nám do Sniny, keďže tu ešte nikdy nebola. Okrem nich sme si mohli pozrieť zaujímavé ukážky baristov, ktorí sa špecializovali na prípravu kávy s krásnou ozdobou vytvorenou našľahaným mliekom. Ako každý z prítomných aj naše dievčatá sa tešili na vystúpenie, ktoré ich čakalo popoludní. Určite Dara Rolins a Rytmus patria v súčasnosti k spevákom, ktorí majú značný vplyv na mladú generáciu. Lesk v očiach a výskot študentov, ktorý sprevádzal celé ich vystúpenie, hovorí za všetko. Atraktívny deň končil vyhodnotením výsledkov v jednotlivých kategóriách. V každej disciplíne boli vyhlásené prvé dve miesta. Hoci sa kaderníčky neumiestnili na popredných priečkach, na našich emóciách sa nič nezmenilo. O to viac sme sa tešili spolu s cukrárkami, ktoré obsadili rovno prvú priečku. Veľká škoda, že ste tam neboli spolu s nami. Nestihli prečítať meno druhej spolusúťažiacej a už sme kričali, skákali, objímali sa i plakali. Sme jeden tím jednej školy. Lebo práve tu a teraz sa zapísala naša škola – Stredná odborná škola v Snine do povedomia všetkých prítomných. Mesto Trenčín spoznalo aj SOŠ Snina, mesto a školu, ktorá je od neho tak ďaleko, a predsa tak blízko. Zistili, že aj v našej škole sú žiaci šikovní, cieľavedomí, ústretoví novým výzvam. V závere úžasného dňa sa porazený nenašiel, všetci boli víťazi. Pretože v očiach svojich pedagógov, ale i v očiach ľudí, ktorí tento nezabudnuteľný deň zorganizovali, bol každý žiak víťaz. Každý predviedol svoje nadobudnuté vedomosti,  zručnosti. No a už len prísť a vystúpiť pred všetkými je umenie. Umenie je v každom z nás, umením našich žiakov je ich remeslo. Remeslo má zlaté dno. Deň podpory remesiel je toho dôkazom, dalo možnosť predviesť to, čo sa pomaly stráca a ustupuje do zabudnutia. Sme vďační, že sa našiel Brani Gröhling , ktorý chce, aby boli mladí hrdí na svoje povolanie. 

  Už teraz sa tešíme, že o rok sa zúčastnime ďalšej skvelej akcie, ktorá nám pohladí oči i dušu.  A zároveň poukáže na to, ako dobre sme sa rozhodli, že svoje remeslo chceme odovzdať ďalej, a to našim žiakom. Im zároveň prajeme veľa praktických zručností, skúseností, fantázie i nápadov v ich ďalších súťažiach i vlastnej sebarealizácii.  

    za tím kaderníkov Mgr. Sivčová, Mgr. Blašková

 • Školské kolo zručnosti žiakov Strednej odbornej školy v Snine

  1. 5. 2015

  Domáce rezance by nemali chýbať v chutnej polievke dobrej gazdinky. Daná myšlienka podporila zámer overiť  si svoje sily v ich príprave. Preto dňa 24.4.2015 žiaci 2.A triedy v učebnom odbore kuchár Strednej odbornej školy Snina v rámci odborného výcviku pod skúseným dozorom odborníčok – majsteriek sa súťažne popasovali s touto výzvou. Dôležitým hodnotiacim kritériom bolo rozvaľkať cesto a pokrájať ho na rezance rovnakej šírky, a to všetko v porotou stanovenom čase za dodržania všetkých hygienických podmienok.

  Vďaka najlepšiemu času a primeranej kvalite hotových rezancov prvenstvo získal Lukáš Ivanisko, 2. miesto dosiahla Iveta Chochlová a tretia sa umiestnila Miroslava Holubová.

  Komisiu veľmi zaujala kvalitná práca Denisy Demjanovej, ktorej prvenstvo ušlo kvôli  nedodržaniu časového limitu, ale kvalitou výsledku presvedčila komisiu, aby jej udelili špeciálnu cenu. Najlepšie rezance budú prezentované na výstave v Nitre.

 • Eufória z víťazstva žiakov Strednej odbornej školy v Snine - Deň podpory remesiel Trenčín

  1. 5. 2015

  Projekt na zlepšenie úrovne odborného vzdelávania na Slovensku a jeho propagáciu medzi žiakmi, zamestnávateľmi a rodičmi vyvrcholil veľkým dňom remesiel  v Trenčíne. Konal sa pod názvom Deň podpory remesiel 2015 dňa 24. apríla 2015 na Výstavisku v Trenčíne pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky  p. Andreja Kisku.  Hlavným programom dňa  boli  súťaže  odborných zručností  žiakov stredných odborných škôl. V tomto roku sa žiaci mohli zapojiť do súťaží v piatich odboroch: maliar, murár, cukrár, kaderník a vizážista.

  Žiačky Strednej odbornej školy Snina sa mohli prezentovať v dvoch sekciách – cukrár a kaderník. Lucia Kuchárová a Mária Jankajová z učebného odboru cukrár nadobudnuté  skúsenosti, zručnosti, schopnosti a fantáziu preukázali pri dekorácii torty určenej na záhradnú svadbu. Na samotnú súťaž sa svedomito pripravovali v cukrárenskej dielni odborného výcviku pod dohľadom majsterky Ing. Ruslany Briľakovej.  Dievčatá strávili dlhé hodiny pri výbere námetu, skúšaní farieb, modelovaní kvetov a drobných detailov.  Ich snaha a vynaložené úsilie však neboli márne. Výsledok snaženia v podobe precízne vybranej a dekorovanej torty bol zaslúžene odmenený  1. miestom v tejto prestížnej súťaži.

  Pri vyhlasovaní výsledkov medzi súťažiacimi panovalo veľké napätie. V silnej konkurencii sedemnástich zúčastnených družstiev bolo náročné sa presadiť.  Na  tomto podujatí sme mali premiéru. Preto naša eufória a radosť z prekvapivého víťazstva bola o to väčšia a neopísateľná.

  Žiačky  Miroslava Ožvoldová a Nikola Hakunová v role kaderníčky a jej modelky reprezentovali učebný odbor kaderník.  Svedomito ich do súťaže pripravovali majsterky odborného výcviku Mgr. Silvia Sivčová a Mgr. Petra Blašková. Museli zabojovať medzi 35 družstvami z celého Slovenska v súťažnej disciplíne Grécke bohyne – grécka mytológia.

  Počas akcie bol pripravený aj sprievodný program. Prebiehali workshopy zahraničných a slovenských hostí pre cukrárov, kaderníkov, maliarov a zábavné hry o ceny. Filip Jankovič viedol tanečnú školu. Kto chcel, mohol získať autogram  Maroša Kočišíka, známeho z relácie Nákupné maniačky,  internetovej komičky Evelyn a finalistky ChefMaster Michaely Králikovej. Nezabudnuteľné pre žiačky bolo stretnutie s Darou  Rolins a Rytmusom, ktorí  prišli podporiť  súťažiacich.

  Za vzornú a úspešnú reprezentáciu školy ďakujeme majsterkám odborného výcviku a ich žiačkam. Želáme im veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote .      

      IG

 • 21. 4. 2015

  Do galérie Praktická časť MS boli pridané fotografie.

 • Žiaci Strednej odbornej školy Snina na celoslovenskej súťaži v Žiline

  20. 4. 2015

  Program Podnikanie v cestovnom ruchu, realizovaný v Strednej odbornej škole v Snine od roku 2009, učí žiakov hravou formou umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu návštevníkov, rozpoznávaniu ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve regiónu. Motivuje mladých ľudí, aby sa zapájali  do diania vo svojom okolí  a  hľadali nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnej turistiky vo svojom regióne. Odborným garantom programu je spoločnosť Junior Achievement Slovensko, ktorá je tiež organizátorom súťaže Vitajte v našom regióne. Cieľom súťaže je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácií vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. Jej cieľom je taktiež podporovať a rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu.

  V tomto školskom roku sa súťaž tímov konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka dňa 16.4.2015 v  Obchodnom centre Mirage Žilina. Žiaci  druhého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Denisa Rudžiková, Jana Fundáková, Ľubomíra Ivančáková, Jana Kočanová a Kamil Suško predstavili v stánku s názvom Pod Kameňom krásy Sniny a jej okolia. Žiaci mali tak jedinečnú možnosť spoznať, ako vyzerá reálny veľtrh, aké sú podmienky na jeho prípravu a  realizáciu, čo všetko musí podnikateľ  alebo organizácia urobiť pre  úspešný marketing a následné prezentácie svojich produktov. Aj týmto spôsobom sa chceme poďakovať pracovníkom Kaštieľa v Snine za podnetné informácie a materiál pri príprave výstavného stánku, ako aj pánovi Daliborovi Kazíkovi za zapožičanie historického kostýmu. 

 • Vyučovanie zážitkovou formou v Strednej odbornej škole Snina

  27. 3. 2015

  Už šiesty rok majú žiaci v Strednej odbornej škole v Snine možnosť zapojiť sa do programu spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Poslaním tejto neziskovej organizácie je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Aplikácia týchto programov spočíva na koncepcii „učiť sa činnosťou“, „učiť sa praktickým konaním“. V rámci programu podnikanie v cestovnom ruchu sa žiaci obchodnej akadémie pravidelne zúčastňujú súťaží, na ktorých predstavujú a obhajujú svoje nápady a projekty pred odbornou porotou aj laickou verejnosťou. Prípravou na tieto súťaže žiaci získavajú nielen vedomosti o svojom regióne, ale aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie pracovné uplatnenie, ako napr. práca v tíme, riešenie problémov, ústna komunikácia, tvorivé myslenie a iné.

  Za tých niekoľko rokov sme predstavili na krajskej aj celoslovenskej úrovni mnohé krásy nášho okresu: Národný park Poloniny, drevené kostolíky, Observatórium v Kolonici, Osadné, Zemplínske Hámre, cyklotrasy na našom území... . V tomto školskom roku predstavíme na celoslovenskej súťaži tímov Vitajte v našom regióne v Žiline naše okresné mesto Snina.  V rámci prípravy sa žiaci II.OA a III.OA bližšie zoznámili s pýchou nášho mesta – kaštieľom. Stála muzeálna expozícia Snina v zrkadle času nám odkryla kus histórie nášho mesta. Úžasný výklad pani kurátorky pri dielach Stanislava Stankociho na výstave s názvom Defragmentácie nás prinútil zamyslieť sa nielen nad zmyslom informácií a farieb. Výstava Návraty k ľudovému umeniu, ktorá predstavuje ukážky zemplínskeho rezbárstva, hrnčiarstva, tkáčstva a pastierskeho umenia na Zemplíne, nás inšpirovala pri tvorbe nášho prezentačného stánku.

  Ďakujeme pani PaedDr. Daniele Kapráľovej za podnetné informácie a veríme, že 16. 4. 2015 budeme v  Žiline úspešne reprezentovať nielen našu školu, ale aj mesto.

 • Žiaci SOŠ Snina hrajú hokej

  13. 3. 2015

  Hokej patrí k jedným z najobľúbenejších športov na svete. Radi ho majú aj naši žiaci, ktorí si tento šport, vďaka hokejovej výstroji na škole, môžu aj sami vyskúšať. Po dlhšom plánovaní sa pod vedením pána učiteľa B. Smilnického rozhodli 13. 03. 2015 uskutočniť hokejový zápas na zimnom štadióne v Humennom.

  Po príchode na ľadovú plochu nasledovalo krátke rozkorčuľovanie, rozdelenie do družstiev Modrých a Bielych a spoločné foto. Úvodné buly zápasu vhodil pán učiteľ, ktorý bol zároveň aj rozhodcom. Tak sa začala hodinová hra plná snaženia, merania zručností, no hlavne dobrej zábavy, o ktorú sa postarali občasné pády. Vyrovnaný zápas napokon skončil výhrou Bielych, ktorí zvíťazili výsledkom 10 : 7.

  Chlapcov nakoniec v šatni čakala príjemná a zaslúžená sprcha a domov sa vracali spokojní, dúfajúc, že takéto dni sa budú opakovať. Týmto by sme chceli poďakovať vedeniu SOŠ Snina za zapožičanie kompletnej hokejovej výstroje , ako aj pánovi učiteľovi B. Smilnickému za zorganizovanie tejto úspešnej akcie.                            Žiaci SOŠ

 • Žiaci SOŠ v Snine riešili Matematického klokana

  23. 3. 2015

  Dňa 23. marca 2015 sa v Strednej odbornej škole v Snine žiaci študijného odboru obchodná  akadémia pustili  do  matematického súťaženia. Žiaci, ktorí dosahujú v predmete matematika vynikajúce výsledky, sa zapojili s veľkou chuťou do riešenia príkladov  v rámci najväčšej celosvetovej súťaže Matematický klokan. Počas 60 - tich minút riešili logické úlohy spolu so žiakmi ZŠ a SŠ celého sveta, čím  si otestovali svoje matematické myslenie. Vypracované  úlohy  boli odoslané na centrálne vyhodnotenie do Bratislavy a ich výsledky sa dozvieme  neskôr. Držme si palce!

        M. Chalachanová,učiteľka  matematiky

 • Vyhlásenie volieb do rady školy

  23. 3. 2015

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Riaditeľ školy na základe § 1 ods. (2) vyhlášky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy

  vyhlasuje voľby zástupcov rodičov žiakov školy do Rady školy pri Strednej odbornej škole v Snine  na 26.3.2015 o 15.30 h v malej zasadačke školského internátu – prízemie

  V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny rodičov vyhlasuje opakované voľby zástupcov rodičov žiakov školy do Rady školy pri Strednej odbornej škole v Snine  na 26.3.2015 o 16.00 h

   

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Riaditeľ školy na základe § 1 ods. (2) vyhlášky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy vyhlasuje voľby:

  • Zástupcu pedagogických zamestnancov (učiteľov) školy do Rady školy pri SOŠ v Snine  na 26.3.2015 o 10.15 h v zborovni učiteľov, 2. poschodie
  • Zástupcu pedagogických zamestnancov (MOV a výchova) školy do Rady školy pri SOŠ v Snine  na 25.3.2015 o 13.10 h v rokovacej miestnosti školy, 1. poschodie
  • Zástupcu nepedagogických zamestnancov  školy do Rady školy pri SOŠ v Snine  na 25.3.2015 o 13.30 h. v salóniku školskej jedálne
  • Zástupcu žiakov školy do Rady školy pri SOŠ v Snine na 26.3.2015 o 9.25 h. v rokovacej miestnosti školy, 1. poschodie

   

 • Školské kolo súťaže zručností v SOŠ Snina

  20. 3. 2015

  Dňa 17. 3. 2015 sa žiaci I. A triedy SOŠ v Snine v odbore kuchár zúčastnili školského kola súťaže zručností pod názvom Sladké a slané pokušenie. Cieľom súťaže bolo preveriť žiacke zručnosti, samostatnú tvorbu a fantáziu pri tvorbe vlastných kulinárskych produktov. V konečnom dôsledku sa hodnotilo splnenie nasledovných kritérií: dodržanie témy, náročnosť prevedenia, vlastná fantázia, samostatnosť a celkový vzhľad.  Po ťažkom rozhodovaní bolo určené poradie žiakov. Na 1. mieste  skončil T. Kohút, striebornú priečku obsadila F. Ožvoldová a 3. miesto patrilo S. Tirpákovej.  Víťazi boli odmenení poukážkou na nákup v predajni Tomino Snina. Aj uvedenými činnosťami majsterka odborného výcviku Bc. Anna Petríková, ktorá sa organizačne podieľala na príprave žiakov i samotnej súťaže, sleduje rozvoj kuchárskeho remesla a zdokonalenie sa v svojom odbore.

 • „Záhrada 2015“ očami žiakov SOŠ v Snine

  20. 3. 2015

  Už dvadsiaty tretíkrát sa konal v priestoroch Mestskej haly v Prešove Veľtrh ABC stavebníctva, tento raz pod názvom Záhrada 2015. Ani tento rok SOŠ v Snine neporušila tradíciu a zúčastnila sa obľúbeného veľtrhu, ktorý účastníkom sprostredkoval cenné rady odborníkov o pestovaní  ovocných a okrasných stromov či liečivých rastlín. Predstavili sa vystavovatelia z viacerých krajín. V tomto ročníku usporiadatelia zaznamenali ich rekordný počet, celkovo 207 z Rakúska, Maďarska, Poľska, Čiech a celého Slovenska.

  Súčasťou veľtrhu bola unikátna výstava histórie motorizmu. Ďalej výstava ponúkala predaj veľkonočného tovaru, košíkov, kraslíc, údenín, syrových oštiepkov a veľkonočných ikebán. Žiaci I. A a I. NA triedy pod vedením majsteriek odborného výcviku Bc. Anny Petríkovej a Mgr. Eriky Rosičovej si so záujmom prezreli ponuku výstavy a najobľúbenejším stanovišťom najmä pre chlapcov boli motocyklistickí a automobiloví veteráni. Dievčatá zase obdivovali nádheru okrasných a liečivých rastlín. Výstava zaznamenala u žiakov pozitívny ohlas, čím exkurzia splnila svoj účel. Tešíme sa na ďalšie ročníky.

  MOV

   

 • 17. 3. 2015

  Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina vyhlasuje  

  v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Sládkovičova 2723/120 v Snine -  stránky SOŠ Snina  - IMG_0006_(1).pdf

  Stránky PSK:  http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/2015-03-04_vyzva-rs-sos-sladkovicova-2723-120-snina.pdf

 • 17. 3. 2015

  Do galérie EČ a PFIČ MS2015 boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria