Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  15. 4. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  10. 4. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Súťaž cukrárov SOŠ Snina

  26. 3. 2014

  Tohtoročná súťaž cukrárov sa konala v dňoch 25. a 26. marca 2014 v odbornej dielni odborného výcviku. Témou súťaže bolo pripraviť „Najchutnejší zákusok.“ Svojej úlohy súťažiacich sme sa zhostili výborne. Najprv sme si vyhľadali recepty. Pomáhali mamky, babky ale aj osvedčené recepty kamarátky. Samostatnosť pri práci nás donútila naučiť sa receptúry a technologické postupy vybratých výrobkov. Vôňa šľahaných hmôt, vanilkového krému, ovocia a čokolády sa šírila celou dielňou. Priebeh súťaže sledovala odborná porota zložená z majstrov OV a učiteľov teoretického vyučovania. Hodnotiacimi kritériami boli chuť, estetická úprava a samostatnosť práce. Porota mala ťažkú úlohu. Prvenstvo nakoniec získala Mária Jankajová, ktorá upiekla Ľadové rezy, druhé miesto získal Milan Švab za lahodnú Jahodovú roládu a na treťom mieste skončila Lucia Kuchárová s Nanukovými rezmi. Víťazmi sú nielen menovaní žiaci, ale všetci súťažiaci, pretože sme pracovali s ozaj veľkou chuťou a elánom. A ak sa nám niečo nepodarilo, máme ešte čas na zdokonaľovanie sa vo svoje budúce profesii cukrára.

          Žiaci II.B triedy SOŠ, odbor cukrár

 • 4. 4. 2014

  Do galérie Kremenec boli pridané fotografie.

 • 28. 3. 2014

  Do galérie Den učiteľov boli pridané fotografie.

 • CRAZY SCHOOL, SOŠ Snina

  18. 3. 2014

  Dňa 18. marca 2014 sa konala v Strednej odbornej škole v Snine súťaž zručnosti v trojročnom odbore kaderník. Úlohou žiakov tretieho ročníka bolo vytvoriť účes „Crazy School“. Cieľom tohto podujatia bolo ukázať zručnosti, schopnosti a kreativitu žiakov, ktoré nadobudli počas troch rokov. Všetci súťažiaci pracovali s plným nasadením, splnili predpísané kritéria. Členovia hodnotiacej poroty mali pred sebou neľahkú úlohu: vybrať najkrajší, najoriginálnejší a najlepší účes.

  Ocenení boli:

  1. miesto: Simona Goroľová

  2. miesto: Miroslava Baranová

  3. miesto: Jaroslava Bindzárová

  Všetci ocenení si odniesli zaujímavé ceny.

  Zúčastneným žiakom blahoželáme a prajeme veľa nápadov a úspechov pri ich ďalších školských povinnostiach.

  PB

 • Účesy v Retro štýle

  14. 3. 2014

  V piatok, 14.03.2014 si žiačky nadstavbového štúdia z odboru vlasová kozmetika overili a následne aplikovali svoje nadobudnuté zručnosti a schopnosti. Tieto mali možnosť využiť v súťaži „Retro štýl“.

   

  Súťažiaci mali možnosť využiť rôzne vlasové doplnky, vlastnú fantáziu a kreativitu.

  Umeleckým zážitkom bolo nielen pre porotu, ale aj pre žiakov nižších ročníkov možnosť vidieť tvorbu a výsledok súťažiacich. Na záver súťaže žiačky využili poznatky z líčenia i základnej manikúry a svoje modelky vhodne upravili.

   

  Všetky súťažiace splnili podmienky súťaže a následné poradie určila odborná porota

  1. miesto: Kristína Hrebeňáková

  2. miesto: Magdaléna Kuboleková

  3. miesto: Jana Štofírová

  Žiačkam prajeme veľa úspechov, nápadov pri praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ktorá ich čaká v apríli a následne aj do ich ďalšieho života po ukončení štúdia na našej škole.

   

  SiSi

 • 18. 3. 2014

  Do galérie Maturita EČ a PFIČ boli pridané fotografie.

 • 9. 3. 2014

  Do galérie Foto škola 2014 boli pridané fotografie.

 • Oznam pre študentov

  9. 3. 2014

  Od 10. marca 2014  vyučovanie pokračuje prvým týždňom.

 • Sladké variácie dezertov

  25. 2. 2014

  V priestoroch SOŠ Snina sa dňa 25.2.2014 konala školská súťaž tretiakov v učebnom odbore kuchár, ktorej témou bola príprava sladkého dezertu. Žiaci mali možnosť využiť svoju kreativitu, nápaditosť a zúročiť vedomosti, ktoré počas troch rokov získali, či na teoretickom vyučovaní alebo na odbornom výcviku. Prezentované výrobky odzrkadľovali pripravenosť žiakov nielen na záverečné skúšky  ale aj schopnosť uplatniť sa v náročnej konkurencii na trhu práce.

  Medzi formálne nezvyčajnými a chuťovo výbornými dobrotami zvíťazila tvarohová panacota, ktorú pripravoval žiak III.A triedy Tomáš Břečka. Aj ďalšie ocenené dezerty žiakov B. Britana, J. Kapraľa,I. Maxovej a M. Cihru svedčia o tom, že žiaci vynaložili značné úsilie, aby sa prezentovali čo najlepšie. Súťaž splnila cieľ, pre ktorý bola určená. Súťažiaci si otestovali svoje vedomosti a schopnosti a majstri odborného výcviku získali mnoho podnetov, čo vo svojej práci zmeniť a vylepšiť.           MOV   

 • VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

  24. 2. 2014

  Verejný obstarávateľ, ktorým je Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 06927 Snina, v súlade  s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vás týmto vyzýva na predloženie ponuky na predmet zákazky:

  „Práca expertov a lektorov“

  Bližšie informácie: Vyzva_na_predlozenie_ponuky_-_Praca_expertov_a_lektorov.docx

 • 24. 2. 2014

  Do galérie Riaditeľská lyžovačka boli pridané fotografie.

 • 24. 2. 2014

  Do galérie Riaditeľská lyžovačka boli pridané fotografie.

 • Žiaci SOŠ Snina súťažili v Prešove

  21. 2. 2014

  V dňoch 20.2.2014 – 21.2.2014 sa konala medzinárodná súťaž SWEETCUP 2014 v odbore kuchár, cukrár, aranžér a predavač, ktorú usporadúva SOŠ obchodu a služieb v Prešove pod záštitou VÚC Prešov.

  Našu školu reprezentovali dvaja súťažiaci. Odbor cukrár zastupovala žiačka druhého ročníka Lucia Kuchárová a za odbor kuchár vystúpil žiak druhého ročníka Kristián Pichnarčík. Témou súťaže boli kontrasty.

  Cukrári si mali pripraviť tortu a kuchári slávnostný dezert. Súťažiaci svoju úlohu zvládli na výbornú o čom svedčia umiestnenia. Lucia obsadila bronzové pásmo a Kristián strieborné. Okrem nových kamarátov si z podujatia žiaci odniesli veľa poznatkov, skúsenosti, inšpirácií, ktoré môžu využiť v ďalšej práci.           MOV

 • RIADITEĽSKÁ LYŽOVAČKA SOŠ SNINA

  5. 2. 2014

  Stredná odborná škola nám aj tento rok zorganizovala už tradičnú riaditeľskú lyžovačku.  Uskutočnila sa dňa 5.2.2014 v lyžiarskom stredisku Ski Park Chlmec.  Účastníkmi lyžovačky boli tí žiaci, ktorí v  1. polroku dosiahli výborné študijné výsledky alebo školu reprezentovali v rôznych súťažiach a zároveň sa podieľali na realizácii rôznych projektov. Všetky náklady spojené s lyžovačkou pokrývala škola s malým príspevkom z fondu rodičovského združenia. Navyše mali všetci možnosť bezplatne si požičať školskú lyžiarsku výstroj. Nádherné slnečné počasie, veľa zábavy, občas i pády, to všetko nám prinieslo nezabudnuteľné zážitky. Za výborný nápad ďakujeme pánovi riaditeľovi a vedeniu školy. Už nám ostáva len tešiť sa na ďalšie veselé stretnutia na snehu...

                Žiaci SOŠ Snina

 • 31. 1. 2014

  Do galérie DOD - január boli pridané fotografie.

 • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V SOŠ SNINA

  31. 1. 2014

  Dňa 30.1.2014 sme otvorili dvere pre všetkých deviatakov základných škôl Sniny a jej okolia. Hostí a zároveň našich potenciálnych študentov čakal pestrý program, v ktorom žiaci školy v rámci jednotlivých stanovíšť prezentovali svoje zručnosti, aby príťažlivou a zábavnou formou predviedli ponuku študijných a učebných odborov. Po krátkej vstupnej študentskej pohybovej paródii o živote v škole sa mohli deviataci občerstviť v školskej pálenici, pochutiť si na sladkých cukrárenských dobrotách, skrášliť sa v kaderníckych salónoch či viac sa dozvedieť o odborných ekonomických predmetoch. Novinkou a zároveň vzrušujúcou atrakciou bolo žrebovanie tomboly, kde šťastlivci získali skvelé ceny. Vyžrebovaní z každej školy si odniesli poukážky na zľavy v autoškole a torty. 1. cenou bol nový tablet, ktorého šťastnou držiteľkou sa stala žiačka Júlia Kepičová,  Základná škola s materskou školou v Zemplínskych Hámroch. Deň sa niesol v duchu hesla stačí raz vidieť a zažiť ako stokrát počuť, takže veríme, že sme deviatakov zaujali a uľahčili ťažké rozhodovanie o voľbe budúceho povolania.        

 • Hokej v SOŠ Snina

  22. 1. 2014

  Športový duch chlapcom Strednej odbornej školy rozhodne nechýba .Opäť raz dostali chuť súťažiť a zmerať si svoje sily na ľade.  Pod vedením pána učiteľa B. Smilnického  dňa  22.1.2014 usporiadali  hokejový zápas na Zimnom štadióne v Humennom . Škola im ochotne poskytla kompletnú hokejovú výstroj , takže si mohol ísť zahrať každý , kto sa aspoň chvíľu udrží na korčuliach a vie držať hokejku.       

   Po príchode na ľadovú plochu nasledovalo krátke rozkorčuľovanie a rozdelenie účastníkov  do  družstiev Modrých a Bielych. Počas hodinového zápasu sa chlapci poriadne potrápili, no  zažili aj mnoho  a vtipných momentov, o ktoré sa postarali hlavne občasné pády. Vyrovnaný súboj napokon skončil výsledkom 11:9 v prospech  Bielych . Vyčerpaní sa všetci presunuli do šatne, kde ich čakala príjemná a zaslúžená sprcha. Potom sa spokojní vrátili do autobusu a mohlo sa ísť domov, dúfajúc, že takéto akcie sa budú opakovať. Poďakovanie patrí vedeniu školy za zapožičanie hokejovej výstroje, aj pánovi učiteľovi B. Smilnickému  za zorganizovanie úspešnej akcie.

            Žiaci SOŠ Snina

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina, Sládkovičova 2723/120,069 27 Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria