Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  23. 4. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 21. 4. 2015

  Do galérie Praktická časť MS boli pridané fotografie.

 • Žiaci Strednej odbornej školy Snina na celoslovenskej súťaži v Žiline

  20. 4. 2015

  Program Podnikanie v cestovnom ruchu, realizovaný v Strednej odbornej škole v Snine od roku 2009, učí žiakov hravou formou umeniu komunikácie a vnímaniu okolia z pohľadu návštevníkov, rozpoznávaniu ich záujmov, potrieb a priorít pri návšteve regiónu. Motivuje mladých ľudí, aby sa zapájali  do diania vo svojom okolí  a  hľadali nové riešenia pre rozvoj podnikania a aktívnej turistiky vo svojom regióne. Odborným garantom programu je spoločnosť Junior Achievement Slovensko, ktorá je tiež organizátorom súťaže Vitajte v našom regióne. Cieľom súťaže je podporiť u žiakov schopnosti a zručnosti potrebné pre prípravu prezentácií vlastného regiónu, jeho kultúrnych, historických, prírodných a turistických zaujímavostí. Súťaž je zameraná na zvýšenie záujmu a prilákanie účastníkov cestovného ruchu do prezentovaného regiónu. Jej cieľom je taktiež podporovať a rozvíjať komunikačné zručnosti žiakov, ako aj schopnosť reagovať na otázky návštevníkov veľtrhu.

  V tomto školskom roku sa súťaž tímov konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka dňa 16.4.2015 v  Obchodnom centre Mirage Žilina. Žiaci  druhého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Denisa Rudžiková, Jana Fundáková, Ľubomíra Ivančáková, Jana Kočanová a Kamil Suško predstavili v stánku s názvom Pod Kameňom krásy Sniny a jej okolia. Žiaci mali tak jedinečnú možnosť spoznať, ako vyzerá reálny veľtrh, aké sú podmienky na jeho prípravu a  realizáciu, čo všetko musí podnikateľ  alebo organizácia urobiť pre  úspešný marketing a následné prezentácie svojich produktov. Aj týmto spôsobom sa chceme poďakovať pracovníkom Kaštieľa v Snine za podnetné informácie a materiál pri príprave výstavného stánku, ako aj pánovi Daliborovi Kazíkovi za zapožičanie historického kostýmu. 

 • Aktualizácia údajov

  20. 4. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vyučovanie zážitkovou formou v Strednej odbornej škole Snina

  27. 3. 2015

  Už šiesty rok majú žiaci v Strednej odbornej škole v Snine možnosť zapojiť sa do programu spoločnosti Junior Achievement Slovensko. Poslaním tejto neziskovej organizácie je poskytovať mladým ľuďom na Slovensku nadštandardné ekonomické vzdelávanie prostredníctvom praktických programov. Aplikácia týchto programov spočíva na koncepcii „učiť sa činnosťou“, „učiť sa praktickým konaním“. V rámci programu podnikanie v cestovnom ruchu sa žiaci obchodnej akadémie pravidelne zúčastňujú súťaží, na ktorých predstavujú a obhajujú svoje nápady a projekty pred odbornou porotou aj laickou verejnosťou. Prípravou na tieto súťaže žiaci získavajú nielen vedomosti o svojom regióne, ale aj zručnosti, ktoré sú potrebné pre ich ďalšie pracovné uplatnenie, ako napr. práca v tíme, riešenie problémov, ústna komunikácia, tvorivé myslenie a iné.

  Za tých niekoľko rokov sme predstavili na krajskej aj celoslovenskej úrovni mnohé krásy nášho okresu: Národný park Poloniny, drevené kostolíky, Observatórium v Kolonici, Osadné, Zemplínske Hámre, cyklotrasy na našom území... . V tomto školskom roku predstavíme na celoslovenskej súťaži tímov Vitajte v našom regióne v Žiline naše okresné mesto Snina.  V rámci prípravy sa žiaci II.OA a III.OA bližšie zoznámili s pýchou nášho mesta – kaštieľom. Stála muzeálna expozícia Snina v zrkadle času nám odkryla kus histórie nášho mesta. Úžasný výklad pani kurátorky pri dielach Stanislava Stankociho na výstave s názvom Defragmentácie nás prinútil zamyslieť sa nielen nad zmyslom informácií a farieb. Výstava Návraty k ľudovému umeniu, ktorá predstavuje ukážky zemplínskeho rezbárstva, hrnčiarstva, tkáčstva a pastierskeho umenia na Zemplíne, nás inšpirovala pri tvorbe nášho prezentačného stánku.

  Ďakujeme pani PaedDr. Daniele Kapráľovej za podnetné informácie a veríme, že 16. 4. 2015 budeme v  Žiline úspešne reprezentovať nielen našu školu, ale aj mesto.

 • Žiaci SOŠ Snina hrajú hokej

  13. 3. 2015

  Hokej patrí k jedným z najobľúbenejších športov na svete. Radi ho majú aj naši žiaci, ktorí si tento šport, vďaka hokejovej výstroji na škole, môžu aj sami vyskúšať. Po dlhšom plánovaní sa pod vedením pána učiteľa B. Smilnického rozhodli 13. 03. 2015 uskutočniť hokejový zápas na zimnom štadióne v Humennom.

  Po príchode na ľadovú plochu nasledovalo krátke rozkorčuľovanie, rozdelenie do družstiev Modrých a Bielych a spoločné foto. Úvodné buly zápasu vhodil pán učiteľ, ktorý bol zároveň aj rozhodcom. Tak sa začala hodinová hra plná snaženia, merania zručností, no hlavne dobrej zábavy, o ktorú sa postarali občasné pády. Vyrovnaný zápas napokon skončil výhrou Bielych, ktorí zvíťazili výsledkom 10 : 7.

  Chlapcov nakoniec v šatni čakala príjemná a zaslúžená sprcha a domov sa vracali spokojní, dúfajúc, že takéto dni sa budú opakovať. Týmto by sme chceli poďakovať vedeniu SOŠ Snina za zapožičanie kompletnej hokejovej výstroje , ako aj pánovi učiteľovi B. Smilnickému za zorganizovanie tejto úspešnej akcie.                            Žiaci SOŠ

 • Žiaci SOŠ v Snine riešili Matematického klokana

  23. 3. 2015

  Dňa 23. marca 2015 sa v Strednej odbornej škole v Snine žiaci študijného odboru obchodná  akadémia pustili  do  matematického súťaženia. Žiaci, ktorí dosahujú v predmete matematika vynikajúce výsledky, sa zapojili s veľkou chuťou do riešenia príkladov  v rámci najväčšej celosvetovej súťaže Matematický klokan. Počas 60 - tich minút riešili logické úlohy spolu so žiakmi ZŠ a SŠ celého sveta, čím  si otestovali svoje matematické myslenie. Vypracované  úlohy  boli odoslané na centrálne vyhodnotenie do Bratislavy a ich výsledky sa dozvieme  neskôr. Držme si palce!

        M. Chalachanová,učiteľka  matematiky

 • Vyhlásenie volieb do rady školy

  23. 3. 2015

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Riaditeľ školy na základe § 1 ods. (2) vyhlášky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy

  vyhlasuje voľby zástupcov rodičov žiakov školy do Rady školy pri Strednej odbornej škole v Snine  na 26.3.2015 o 15.30 h v malej zasadačke školského internátu – prízemie

  V prípade neúčasti nadpolovičnej väčšiny rodičov vyhlasuje opakované voľby zástupcov rodičov žiakov školy do Rady školy pri Strednej odbornej škole v Snine  na 26.3.2015 o 16.00 h

   

  Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  Riaditeľ školy na základe § 1 ods. (2) vyhlášky č. 291/2004 Z. z. ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení a v zmysle výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja  na voľbu členov rady školy vyhlasuje voľby:

  • Zástupcu pedagogických zamestnancov (učiteľov) školy do Rady školy pri SOŠ v Snine  na 26.3.2015 o 10.15 h v zborovni učiteľov, 2. poschodie
  • Zástupcu pedagogických zamestnancov (MOV a výchova) školy do Rady školy pri SOŠ v Snine  na 25.3.2015 o 13.10 h v rokovacej miestnosti školy, 1. poschodie
  • Zástupcu nepedagogických zamestnancov  školy do Rady školy pri SOŠ v Snine  na 25.3.2015 o 13.30 h. v salóniku školskej jedálne
  • Zástupcu žiakov školy do Rady školy pri SOŠ v Snine na 26.3.2015 o 9.25 h. v rokovacej miestnosti školy, 1. poschodie

   

 • Školské kolo súťaže zručností v SOŠ Snina

  20. 3. 2015

  Dňa 17. 3. 2015 sa žiaci I. A triedy SOŠ v Snine v odbore kuchár zúčastnili školského kola súťaže zručností pod názvom Sladké a slané pokušenie. Cieľom súťaže bolo preveriť žiacke zručnosti, samostatnú tvorbu a fantáziu pri tvorbe vlastných kulinárskych produktov. V konečnom dôsledku sa hodnotilo splnenie nasledovných kritérií: dodržanie témy, náročnosť prevedenia, vlastná fantázia, samostatnosť a celkový vzhľad.  Po ťažkom rozhodovaní bolo určené poradie žiakov. Na 1. mieste  skončil T. Kohút, striebornú priečku obsadila F. Ožvoldová a 3. miesto patrilo S. Tirpákovej.  Víťazi boli odmenení poukážkou na nákup v predajni Tomino Snina. Aj uvedenými činnosťami majsterka odborného výcviku Bc. Anna Petríková, ktorá sa organizačne podieľala na príprave žiakov i samotnej súťaže, sleduje rozvoj kuchárskeho remesla a zdokonalenie sa v svojom odbore.

 • „Záhrada 2015“ očami žiakov SOŠ v Snine

  20. 3. 2015

  Už dvadsiaty tretíkrát sa konal v priestoroch Mestskej haly v Prešove Veľtrh ABC stavebníctva, tento raz pod názvom Záhrada 2015. Ani tento rok SOŠ v Snine neporušila tradíciu a zúčastnila sa obľúbeného veľtrhu, ktorý účastníkom sprostredkoval cenné rady odborníkov o pestovaní  ovocných a okrasných stromov či liečivých rastlín. Predstavili sa vystavovatelia z viacerých krajín. V tomto ročníku usporiadatelia zaznamenali ich rekordný počet, celkovo 207 z Rakúska, Maďarska, Poľska, Čiech a celého Slovenska.

  Súčasťou veľtrhu bola unikátna výstava histórie motorizmu. Ďalej výstava ponúkala predaj veľkonočného tovaru, košíkov, kraslíc, údenín, syrových oštiepkov a veľkonočných ikebán. Žiaci I. A a I. NA triedy pod vedením majsteriek odborného výcviku Bc. Anny Petríkovej a Mgr. Eriky Rosičovej si so záujmom prezreli ponuku výstavy a najobľúbenejším stanovišťom najmä pre chlapcov boli motocyklistickí a automobiloví veteráni. Dievčatá zase obdivovali nádheru okrasných a liečivých rastlín. Výstava zaznamenala u žiakov pozitívny ohlas, čím exkurzia splnila svoj účel. Tešíme sa na ďalšie ročníky.

  MOV

   

 • 17. 3. 2015

  Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120, Snina vyhlasuje  

  v ý z v u na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole, Sládkovičova 2723/120 v Snine -  stránky SOŠ Snina  - IMG_0006_(1).pdf

  Stránky PSK:  http://www.po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/skolstvo/2015-03-04_vyzva-rs-sos-sladkovicova-2723-120-snina.pdf

 • 17. 3. 2015

  Do galérie EČ a PFIČ MS2015 boli pridané fotografie.

 • Úspech žiačky SOŠ Snina v celoštátnej súťaži

  10. – 11. marca 2015 sa žiačka III.OA triedy Strednej odbornej školy v Snine Mária Škutková, zúčastnila celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači, ktorá sa uskutočnila v priestoroch Spojenej školy v Slanickej Osade Námestovo.

  Šampionátu  predchádzalo školské a krajské kolo, kde žiačka podala vynikajúce výkony. Tie ju posunuli až do celoštátneho kola. Spomedzi najlepších 39 žiakov na Slovensku sa umiestnila na 7. mieste v disciplíne – úprava textu na počítači. Výkonom 102 korektúr s jednou chybou, obstála v silnej konkurencii študentov stredných škôl s ekonomickým zameraním.

  Tieto výsledky nadviazali na predchádzajúce úspechy žiakov odboru obchodná akadémia. Svedčia o úspešnom vyhľadávaní talentov, ako aj kvalitnej príprave žiakov v profesionálnom spracovaní textu a informácií na počítači pedagógmi školy. 

 • Prezentácia školy 2015

  3. 3. 2015

  Ak sa chcete dozvedieť o škole, jej odboroch, súťažiach žiakov .... stiahnite a pozrite si našu prezentáciu: Je určená aj žiakom a rodičom, ktorí sa rozhodujú kam na školu: prezentacia_sos_2015_ok_zamest.pptx

 • Postup SOŠ Snina na celoslovenskú súťaž

  3. 3. 2015

  Dňa 12. februára 2015 sa v Obchodnej akadémii v Poprade zrealizoval  49. ročník krajskej súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači.  Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach, a to v odpise textu na rýchlosť, v úprave textu na počítači a vo wordprocessingu. O výsledkoch prvých dvoch disciplín sme už informovali. V poslednej súťaži profesionálne spracovanie textu – wordprocessing žiačka školy   Daniela Kováčová obsadila piate a Dominik Marinič siedme miesto.

   Mária Škutková v disciplíne úprava textu na počítači svojim výkonom postúpila do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať v dňoch 11. – 12. marca 2015 v Spojenej škole v Slanickej Osade Námestovo.  

  K dosiahnutým výsledkom žiakom blahoželáme a Márii Škutkovej na celoslovenskej súťaži držíme prsty.

 • Žiaci Strednej odbornej školy v Snine na medzinárodnej súťaži mladých talentov „Sweetcup 2015“

  3. 3. 2015

  Dňa 19.2.2015 sa študenti našej školy zúčastnili 13. ročníka medzinárodnej súťaže v odbore kuchár, cukrár, predavač a aranžér SWEETCUP Prešov. Súťažilo 17 škôl, z toho 14 škôl bolo zo Slovenska. Zvyšné školy boli z Poľska a Ukrajiny. Tento ročník sa konal v reštaurácii Sen a súťaž organizovala SOŠ obchodu a služieb Prešov.

  Témou súťaže boli dezerty 21. storočia. Úlohou súťažiacich kuchárov bola príprava dezertu a úlohou cukrárov vykúzliť tortu. Našu školu reprezentovali žiačky 3. ročníka Jana Mitrová, ktorú pripravovala majsterka odborného výcviku Mgr. Mária Kepičová a žiačka Lucia Kuchárová z odboru cukrár pod vedením Mgr. Kataríny Burikovej.

  Porota vysoko vyzdvihla kreativitu a nápaditosť. Žiačky školy zvládli komplexné úlohy  v časovom limite, pri dodržaní pravidiel hygieny a bezpečnosti pri práci. Profesionálny prístup, schopnosť pracovať pod tlakom a zručnosť priniesli žiakom celkové umiestnenia v striebornom pásme.

  Poďakovanie patrí majsterkám odborného výcviku a žiakom za vzornú reprezentáciu. Žiačky okrem získaných skúseností a nových dojmov nadviazali nové priateľstvá. Veríme, že poznatky nadobudnuté počas súťaže využijú v ďalšom osobnom a pracovnom živote.

  MOV

 • Aktualizácia údajov

  3. 3. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • „ZMENÁREŇ“ v SOŠ Snina

  21. 2. 2015

        Tak trocha inšpirovaná televíznou reláciou sa 11. 2. 2015 aj v SOŠ v Snine konala „ZMENÁREŇ“, do ktorej sa s elánom pustili budúce kaderníčky- žiačky prvého ročníka. Žiačky mali za úlohu nielen pozdvihnúť krásu modeliek, ale nájsť pre ne aj inú možnosť celkovej vizáže a štýlu. Aby to nemali celkom jednoduché, museli zápasiť aj s trojhodinovým časovým limitom a dodržať pri tom súťažné podmienky:  zmena účesu,  líčenie, prispôsobiť odev aj módne doplnky.

        Okrem spolužiakov im držali palce aj majsterky odborného výcviku a hodnotiaca komisia. Hodnotila sa kvalita práce, vypracovanosť, nápaditosť, kreativita, estetický vzhľad modelky a celkový dojem. Práce hodnotili okrem MOV Mgr. Blaškovej aj Mgr. Petrovková, triedny učiteľ Ing. Haburaj aj žiačky II. ročníka  v tajnom hlasovaní a musíme zodpovedne vyhlásiť, že výsledok tohto tajného hlasovania sa zhodoval s výsledkom, na ktorom sa zhodla aj hodnotiaca komisia.

       Bolo naozaj ťažké vybrať spomedzi súťažiacich tú najlepšiu zmenu imidžu. Všetci pracovali s plným nasadením, ktoré v konečnom dôsledku  splnilo očakávaný výsledok. Splnili predpísané kritéria a dali naozaj námahu vybrať to najlepšie .

  Hodnotiaca komisia  nakoniec  zvolila  nasledovné poradie : 1. miesto: Dominika Karľová, 2. miesto: Katarína Guľáková, 3. miesto: Anna Cinová, Patrícia Hrehová

       Všetkým oceneným blahoželáme a zároveň aj ostatným súťažiacim prajeme veľa kreatívnych nápadov a praktickej zručnosti v ďalších súťažiach, ktorých sa vo svojej praxi ešte zúčastnia. 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria