Navigácia

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Koniec šk. roka boli pridané fotografie.

 • Žiaci Strednej odbornej školy na odbornej exkurzii vo Volkswagene v Bratislave

  2. 7. 2015

  Dňa 25.6.2015 žiaci z odboru autoopravár – mechanik Strednej odbornej školy Snina absolvovali odbornú exkurziu v podniku Volkswagen Bratislava, ktorý patrí medzi piliere našej ekonomiky.

  Koncern Volkswagen je najväčším európskym a tretím najväčším výrobcom automobilov na svete. Závody má v 15 krajinách Európy a v 7 krajinách Ameriky, Ázie a Afriky. Pôsobí v celkovo 153 krajinách sveta. VW Slovakia patrí medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku. V krajine pôsobí od roku 1991. V bratislavskom závode vyrába osobné automobily a prevodovky a v martinskom závode komponenty. VW Slovakia má 9 400 zamestnancov. V súčasnosti v bratislavskom závode vyrábajú vozidlá VW Touareg Audi Q7 a karosérie Porche Cayenne. Od roku 2011 k nim pribudli aj malé mestské žihadlá VW up!, Seat Mii a Škoda Citigo. Vyrobené vozidlá smerujú najmä do krajín Európskej únie, Číny, USA či Ruska. Bratislavský závod je zároveň jediným automobilovým závodom na svete vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.

  V rámci 120 minútovej prehliadky si naši výletníci najprv pozreli film o histórii a súčasnosti závodu, videli,  aké modely sa v Bratislave vyrábajú. Mali  možnosť prehliadnuť si tri haly – lisovňu, karosáreň a agregátovú halu. Na záver ešte navštívili Auto Fórum, kde sú výstavné modely vyrábaných áut v Bratislave. Žiaci boli exkurziou nadšení. Zaujímali ich informácie o technickom vybavení áut a taktiež voľné pozície a možnosti uplatnenia sa v závode.

  Ďalšie kroky žiakov SOŠ viedli do Dopravného múzea v Bratislave. Pracovník múzea im poskytol veľmi zaujímavé informácie o vystavených exponátoch. Tu  sa oboznámili so zbierkou historických dopravných prostriedkov ( automobily, bicykle, motorky, lokomotívy, dávne vozňové súpravy a iné). Mimoriadnemu záujmu sa tešili obrnené vlaky z vojnového obdobia, motorky, autá,  bicykel „kostitras“, drevený bicykel a detské kočíky. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Slavína, bratislavského pamätníka sovietskych  vojakov padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska .

  Exkurzia mala na žiakov veľký motivačný vplyv. Na základe ich ohlasov možno konštatovať, že podujatie splnilo svoj cieľ.

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Koniec štúdia_učebné odbory boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  26. 6. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  23. 6. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 22. 6. 2015

  Do galérie Záverečné skúšky boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Daňové služby, absolventi boli pridané fotografie.

 • Prví absolventi s titulom „DIS“ v Strednej odbornej škole Snina

  19. 6. 2015

  Slávnostným odovzdávaním diplomov 17. júna 2015 riaditeľom školy Ing. Štefanom Ivanom opustili Strednú odbornú školu v Snine prví absolventi denného pomaturitného špecializačného štúdia zameraného na  daňové služby, s právom používať titul „DIS“.

  Tento titul s presným názvom  diplomovaný špecialista študenti získali po úspešnom vykonaní absolventskej skúšky v dňoch 11. – 12. júna 2015 pred päťčlennou skúšobnou komisiou. Na tejto skúške preukázali nielen teoretické vedomosti z dvojročného štúdia, ale aj praktické skúsenosti z absolventskej praxe a praktických cvičení .  Dvojročné štúdium je zamerané na daňovníctvo a ďalšie špecializované ekonomické odborné predmety. Študenti mali možnosť vykonať dvojmesačnú absolventskú prax v Daňovom úrade v Snine, kde si overili svoje odborné vedomosti v praxi.  Touto cestou ďakujeme vedeniu ako aj celému kolektívu pracovníkov, ktorí vyšli v ústrety škole ako aj študentom pri získavaní zručností zodpovedajúcich tomuto odboru.

  Veríme, že prví absolventi, ktorí opustili bránu školy, využijú svoje nadobudnuté vedomosti pri úspešnom uplatnení sa na trhu práce.

 • KERASHAPE V SOŠ SNINA

  12. 6. 2015

  Vlasy sú korunou krásy čoho neoddeliteľnou súčasťou je i náležitá starostlivosť o vlasy. V tomto duchu sa nieslo i celodenné školenie, ktorého sa dňa 9.6.2015 zúčastnili žiačky z odboru kaderník zo SOŠ v Snine. Školenie prebiehalo pod vedením Zlatky Hájekovej z firmy Slovhair, s.r.o. Táto firma spolupracuje so školou už niekoľko rokov a pripravuje pre žiakov z odboru kaderník školenia, hlavne čo sa týka farbenia vlasov a patričnej starostlivosti o vlasy. Na školení žiačky nielenže spoznali, ale následne mali možnosť vyskúšať si novú technológiu Kerashape. Keratín – keratínová starostlivosť vytvára nové keratínové väzby a stabilizuje nový tvar vlasov po dobu 5 mesiacov. V praxi to znamená redukciu náročnosti na každodennú úpravu vlasov klientov, zjemnenie vĺn a vyhladenie vlasovej štruktúry, upraviteľnosť nepoddajných a krepovitých vlasov.

  Dúfame, že spoznanie tejto technológie prinieslo žiačkam nové možnosti pri ich ďalšej sebarealizácii. Už teraz sa tešíme spolu s nimi na ďalšie školenia, ktoré ich čakajú v novom školskom roku. Zároveň im prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.

  MOV

 • 12. 6. 2015

  Do galérie Maturanti 2015 - rozlúčka boli pridané fotografie.

 • SOŠ Snina a jej úspechy - video

  12. 6. 2015

  Pozrite si video: SOS_v_Snine_a__jej_uspechy_Full-HD.mp4 

 • Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  4. 6. 2015

  Dňa 29. 05. 2015 si žiaci základných a stredných škôl zmerali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša Stredná odborná škola v Snine. 

  Úvodné slová súťaže patrili riaditeľke ČK v Snine A. Pavlíkovej, MUDr.  B.  Kupčovej a tiež primátorovi mesta Ing.  Štefanovi Miľovčíkovi. Po následnom zložení sľubov, že súťaž bude prebiehať čestne a spravodlivo odštartovala začiatok siréna zo sanitky. 

       Ako prvé museli družstvá preukázať svoje vedomosti v odbornom teste prvej pomoci. Ďalej si každý súťažiaci prešiel poskytnutím kardiopulmonálnej resuscitácii (skr. KPR), ktorú je potrebné vykonať pri zástave srdca. Nasledovali stanovištia s rôznymi poraneniami. Pri modelových situáciách si žiaci museli poradiť s autonehodou, krvácaním, pneumotoraxom, zlomeninami, popáleninami a ďalšími zraneniami, ako aj otravou alkoholom a inými omamnými látkami.     

       Našu školu úspešne reprezentovali žiačky III.OA triedy: Kristína Bobeničová a Diana Bobeničová, Andrea Ivanisková, II.OA triedy: Denisa Rudžíková, Jana Kočanová a žiak II.B triedy Daniel Britan, ktorí si pod vedením učiteľky Mgr. Márie Staškovej obhájili minuloročné 1. miesto.                                                                                                       

      V Snine dňa: 04. 06. 2015                                                  Vypracovali:  Kristína a Diana Bobeničové

 • 26. 5. 2015

  Do galérie UFIČ MS 2015 boli pridané fotografie.

 • Ponuka nadstavbového a pomaturitného štúdia

  20. 5. 2015

  Stredná odborná škola

  Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina, http://zsssnina.edupage.sk

  školskom roku 2015/2016 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

  6421 L  spoločné stravovanie: pre absolventov  vyučených v učebnom odbore cukrár, kuchár, čašník, hostinský...

  3757 L dopravná prevádzka: pre absolventov vyučených v učebnom odbore autoopravár –mechanik ...

  Prihlášky:  do 31. mája 2015

  Ďalej ponúkame dvojročné denné  pomaturitné špecializačné štúdium - vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B (absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista = DiS”)

  6332 Q 00 daňové služby:  pre absolventov stredných odborných škôl  - 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby...(obchodná akadémia, hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, obchod a podnikanie, nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie, vlasová kozmetika...)

  Pracovné uplatnenie absolventa:  zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších  riadiacich funkcií, samostatné vykonávanie poradenských služieb v získanom zameraní, samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva po splnení požiadaviek na odbornú prax v súlade s platnou legislatívou.

  Prihlášky:  do 31. mája 2015. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokú školu do 31. júla 2015.

 • 12. 5. 2015

  Do galérie Mladý tvorca Nitra boli pridané fotografie.

 • Úspech žiakov SOŠ Snina v súťaži „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

  Úspech žiakov SOŠ Snina v súťaži „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“

  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci s  Ministerstvom hospodárstva SR vyhlásilo súťaž „Tvorivý cukrár – Mladý tvorca 2015“ , ktorá sa konala počas výstavy Mladý tvorca 2015 v dňoch 28.04.2015 - 30.04.2015 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

  Cieľom tejto súťaže bolo podporiť  a rozvíjať zručnosti, talent a sebavedomie žiakov stredných škôl, motivovať pedagogických zamestnancov, možnosť porovnať úroveň vedomostí a odborných zručností v stredných školách, zistené poznatky využívať pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu a prezentovať školu. Súťaž vyzdvihovala výnimočnosť a podporovala  tvorivosť,  prezentáciu a zručnosť.

  Pod odborným vedením majsterky Ing. Ruslany Briľakovej sa súťaže zúčastnila  žiačka Strednej odbornej školy v Snine Lucia Kuchárová. Základnou témou  bola Príroda a krajina. Súťažné exponáty sa tvorili na mieste,  prezentovali sa pred odbornou hodnotiacou  komisiou a po skončení hodnotenia aj pre návštevníkmi formou ochutnávky.

  V silnej konkurencii súťažiacich z celého Slovenska obsadila Lucia Kuchárová výborné tretie miesto.   V priebehu jedného týždňa, keď v Trenčíne na  Dni podpory remesiel 2015 spolu s Máriou Jankajovou obsadila  prvé miesto, sú dosahované výsledky potvrdením kvalitnej odbornej prípravy a dobrých podmienok , ktoré svojim žiakom poskytuje Stredná odborná škola v Snine.

 • PODPORUJEME REMESLÁ V STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLE SNINA

  V piatok 24.4.2015 sa žiačka Strednej odbornej školy Snina Miroslava Ožvoldová so svojou modelkou Nikolou Hakunovou zúčastnila kaderníckej súťaže v rámci Dňa podpory remesiel stredných odborných škôl v Trenčíne. Súťaž, v ktorej sa stretlo 35 súťažiacich z celého Slovenska, sa niesla v duchu mytológie – Grécke bohyne. V rámci projektu bol celý deň popretkávaný super atmosférou, súťažami i  akciami. Ešte aj slniečko sa tešilo, že sa spolu v jednom areáli stretlo toľko skvelých študentov. Svoje sily si tu zmerali nielen kaderníci, ale aj cukrári, vizážisti, maliari, murári.

  Čo sa organizátorom nedá uprieť boli animátori, ktorí boli nabití energiou,  a tú šírili ďalej nielen slovom, ale i tancom.  Mali sme pocit, akoby sa stretla stará známa partia. Každý sa zabával, nikto nemal pocit, že je tu sám. Mali sme možnosť spoznať i známe osobnosti z televíznej obrazovky, ktorí boli zároveň aj porotcami  v jednotlivých kategóriách. Mali ste vidieť to nadšenie a prekvapenie, keď sme zistili, že jedným z porotcov  kaderníkov je módny poradca z nákupných maniačok, Maroš Kočišík. Hneď sme toto stretnutie zvečnili fotom. No nielen kaderníci, ale i cukrári mali známe osobnosti vo svojej porote. Hneď sme spoznali Braňa Križana z Tajomstva mojej kuchyne Kamily Magálovej  a Michaelu Králikovú z MasterChefu.  Debata s Miškou bola nezabudnuteľná, veľmi nás prekvapila jej ústretovosť, láskavosť i ochota sa s nami porozprávať i odfotiť. Pozvali sme ju  k nám do Sniny, keďže tu ešte nikdy nebola. Okrem nich sme si mohli pozrieť zaujímavé ukážky baristov, ktorí sa špecializovali na prípravu kávy s krásnou ozdobou vytvorenou našľahaným mliekom. Ako každý z prítomných aj naše dievčatá sa tešili na vystúpenie, ktoré ich čakalo popoludní. Určite Dara Rolins a Rytmus patria v súčasnosti k spevákom, ktorí majú značný vplyv na mladú generáciu. Lesk v očiach a výskot študentov, ktorý sprevádzal celé ich vystúpenie, hovorí za všetko. Atraktívny deň končil vyhodnotením výsledkov v jednotlivých kategóriách. V každej disciplíne boli vyhlásené prvé dve miesta. Hoci sa kaderníčky neumiestnili na popredných priečkach, na našich emóciách sa nič nezmenilo. O to viac sme sa tešili spolu s cukrárkami, ktoré obsadili rovno prvú priečku. Veľká škoda, že ste tam neboli spolu s nami. Nestihli prečítať meno druhej spolusúťažiacej a už sme kričali, skákali, objímali sa i plakali. Sme jeden tím jednej školy. Lebo práve tu a teraz sa zapísala naša škola – Stredná odborná škola v Snine do povedomia všetkých prítomných. Mesto Trenčín spoznalo aj SOŠ Snina, mesto a školu, ktorá je od neho tak ďaleko, a predsa tak blízko. Zistili, že aj v našej škole sú žiaci šikovní, cieľavedomí, ústretoví novým výzvam. V závere úžasného dňa sa porazený nenašiel, všetci boli víťazi. Pretože v očiach svojich pedagógov, ale i v očiach ľudí, ktorí tento nezabudnuteľný deň zorganizovali, bol každý žiak víťaz. Každý predviedol svoje nadobudnuté vedomosti,  zručnosti. No a už len prísť a vystúpiť pred všetkými je umenie. Umenie je v každom z nás, umením našich žiakov je ich remeslo. Remeslo má zlaté dno. Deň podpory remesiel je toho dôkazom, dalo možnosť predviesť to, čo sa pomaly stráca a ustupuje do zabudnutia. Sme vďační, že sa našiel Brani Gröhling , ktorý chce, aby boli mladí hrdí na svoje povolanie. 

  Už teraz sa tešíme, že o rok sa zúčastnime ďalšej skvelej akcie, ktorá nám pohladí oči i dušu.  A zároveň poukáže na to, ako dobre sme sa rozhodli, že svoje remeslo chceme odovzdať ďalej, a to našim žiakom. Im zároveň prajeme veľa praktických zručností, skúseností, fantázie i nápadov v ich ďalších súťažiach i vlastnej sebarealizácii.  

    za tím kaderníkov Mgr. Sivčová, Mgr. Blašková

 • Školské kolo zručnosti žiakov Strednej odbornej školy v Snine

  1. 5. 2015

  Domáce rezance by nemali chýbať v chutnej polievke dobrej gazdinky. Daná myšlienka podporila zámer overiť  si svoje sily v ich príprave. Preto dňa 24.4.2015 žiaci 2.A triedy v učebnom odbore kuchár Strednej odbornej školy Snina v rámci odborného výcviku pod skúseným dozorom odborníčok – majsteriek sa súťažne popasovali s touto výzvou. Dôležitým hodnotiacim kritériom bolo rozvaľkať cesto a pokrájať ho na rezance rovnakej šírky, a to všetko v porotou stanovenom čase za dodržania všetkých hygienických podmienok.

  Vďaka najlepšiemu času a primeranej kvalite hotových rezancov prvenstvo získal Lukáš Ivanisko, 2. miesto dosiahla Iveta Chochlová a tretia sa umiestnila Miroslava Holubová.

  Komisiu veľmi zaujala kvalitná práca Denisy Demjanovej, ktorej prvenstvo ušlo kvôli  nedodržaniu časového limitu, ale kvalitou výsledku presvedčila komisiu, aby jej udelili špeciálnu cenu. Najlepšie rezance budú prezentované na výstave v Nitre.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria