Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  10. 2. 2016 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  9. 2. 2016 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole  Snina 

  21. 1. 2016

  Dňa 14. januára 2016 sa v Strednej odbornej škole Snina uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ich rodičov, ako aj pre širokú verejnosť. Pripravená prehliadka priestorov školy bola spestrená tombolou, ktorú pripravilo vedenie školy. Priestormi jednotlivých učební školy a dielňami odborného výcviku sprevádzali žiačky z odboru obchodná akadémia. 

  Úvodné slovo DOD v SOŠ patrilo riaditeľovi školy Ing. Štefanovi Ivanovi, ktorý v učebni slovenského jazyka v krátkosti predstavil školu, program dňa a oboznámil žiakov o možnosti výhry v tombole o hodnotné ceny. Žiak každej základnej školy mohol získať poukaz na zmenáreň v kaderníctve školy, alebo poukaz na servis automobilového vozidla. Prehliadka pokračovala návštevou dielní odborného výcviku v odbore cukrár spojená s ochutnávkou pečiva z lineckého a kysnutého cesta;  učebne technológie prípravy jedál odboru kuchár, barmanskej učebne, dielní odboru autoopravár-mechanik a kaderník. Počas DOD  školy sa žiaci priamo zapojili do vyučovacieho procesu, nahliadli do moderných digitalizovaných učební cudzích jazykov, informatiky a učební odborných predmetov. O zahraničnej praxi a projekte Erasmus+ mali žiaci pripravenú krátku prezentáciu doplnenú o reálne názory žiakov, ktorí sa na tomto projekte priamo  zúčastnili v Maďarsku a v Taliansku. Pripravená prehliadka školy a deň otvorených dverí obohatil budúcich študentov, a veríme, že sa správne rozhodnú pre odbory SOŠ.Záverom prehliadky školy bolo žrebovanie 3 šťastlivcov zo všetkých prítomných žiakov ZŠ, ktorí si odniesli ceny v podobe: 3.cena – TORTA, 2.cena- ZĽAVA V AUTOŠKOLE, 1.cena- TABLET 

  Poďakovanie patrí vedeniu jednotlivých základných škôl, sprevádzajúcim učiteľom jednotlivých škôl za trpezlivosť a ústretovosť počas celého dňa otvorených dverí v SOŠ v Snine.     

 • Žiačka SOŠ Snina na prestížnej súťaži v Prahe 

  19. 1. 2016

  Dňa 10.1.2016 žiačka Strednej odbornej školy Snina nadstavbového štúdia spoločné stravovanie Lucia Kuchárová reprezentovala školu na štvrtom ročníku medzinárodnej cukrárskej súťaže  „Svatební dort roku 2016“. Miestom tejto akcie bola hala Clarion Congress Hotel Praque v Prahe. Bronzové 3. miesto na súťaži „Torta roka 2015“ počas Agrokomplexu v Nitre nominovalo žiačku školy na súťaž do Prahy. Cieľavedomá, svedomitá a zodpovedná Lucia súťažila v kategórii „Juniorsky hudební  dort“.  Skupinu tvorilo 10 najlepších žiakov z Českej a Slovenskej republiky.Naša žiačka dokázala zhotoviť nádhernú precízne, detailne vypracovanú tortu, ktorú nazvala „Hudobné duo“. To, že súťaž bola náročná,  svedčia hodnotiace kritéria, ktorými boli originalita, kreativita, celkový  vzhľad a chuť výrobku. Na prácu mladých cukrárov dohliadalo 11 porotcov zvučných mien na čele s predsedom p. Lukášom Skálom, uznávaným českým cukrárom. Organizátori  podujatia sa postarali o pekný zaujímavý program s hercami z muzikálu Pomáda.Neoceniteľným prínosom pre  žiačku Luciu Kuchárovú  a jej majsterku odborného výcviku  Ing. Ruslanu Briľakovú boli nové skúsenosti, kladné hodnotenie a slová uznania p. Lukáša Skálu. Vedenie školy  súťažiacej a jej majsterke ďakuje za vzornú reprezentáciu  odboru cukrár a želá veľa tvorivých síl.

 • Šťastné a veselé

  Príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia, pracovných a osobných úspechov v novom roku Vám želajú žiaci a zamestnanci školy.

 • Bývalí zamestnanci SOŠ Snina na pôde školy

  21. 12. 2015

  Dňa 17. decembra 2015 už po jedenásty krát na pôde Strednej odbornej školy Snina v predvianočnom období sa uskutočnilo stretnutie jej bývalých zamestnancov  – seniorov. Pozvanie prijalo 40 pozvaných dôchodcov. Spestrením ich stretnutia bolo divadelné predstavenie „Hľadá sa nový manžel“, ktoré odohrali herci divadla Clipperton z  Banskej Bystrice. Komédia prevlekov  plná originálnych nápadov a gagov pobavila a rozosmiala  všetkých prítomných. Po ukončení divadelného predstavenia všetkých prítomných pozdravil Ing. Štefan Ivan, riaditeľ školy a Ing. Štefan Milovčík, primátor mesta. Pri obede a  neformálnom rozhovore sa bývalí zamestnanci zaujímali o dianie na škole, pripomenuli si chvíle ich profesionálneho a súkromného života. Aj v tomto roku žiaci odboru kuchár pre hostí pripravili chutný guľáš, orechové a makové záviny  a vianočný punč. Celé stretnutie sa nieslo v srdečnej atmosfére v predvianočnom čase. Čas  rýchlo uplynul a my si všetci želáme, aby sme sa s bývalými spolupracovníkmi mohli stretnúť o rok.    (JL)

 • Predvianočná návšteva žiakov SOŠ v DSS v Novej Sedlici 

  21. 12. 2015

  Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, keď sa za štedrovečerným stolom  stretne celá rodina, aby oslávila tieto najkrajšie sviatky roka. No nie každý má možnosť, byť na Vianoce doma, v kruhu svojich najbližších.  To je aj prípad mnohých seniorov, ktorí prežívajú dni v pokojnom,  útulnom a dôstojnom prostredí Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb v Novej Sedlici. 

  Tak ako každý rok, aj tento sa žiaci Strednej odbornej školy v Snine rozhodli,  spríjemniť im tento predvianočný čas milým programom a sladkým pečivom.  Seniorov potešili nielen vianočné koledy, ale najmä spoločnosť našich žiakov, ktorí im  svojou návštevou spríjemnili inak každodenné chvíle počas všedných dní.  Táto akcia je výsledkom dobrej spolupráce školy s DSS Nová Sedlica. Veríme, že v tejto milej tradícii budeme aj naďalej pokračovať  a aj takýmto spôsobom spríjemníme prežitie vianočných sviatkov  tým, ktorí to najviac potrebujú.   J.Fundáková, D. Rudžiková

 • 16. 12. 2015

  Do galérie Erasmus+ Taliansko boli pridané fotografie.

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Johnny Perfekto boli pridané fotografie.

 • 19. 11. 2015

  Do galérie Erasmus+ Maďarsko boli pridané fotografie.

 • Riaditeľské voľno

  19. 11. 2015

  Riaditeľ SOŠ Snina oznamuje, že podľa  § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov poskytuje voľno žiakom dňa 20. novembra 2015 z organizačných dôvodov - prerušená distribúcia elektriny od 7,10 - 17,00 h z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  Ing. Štefan IVAN, riaditeľ školy

 • Žiačky Strednej odbornej školy v Snine opäť v europarlamente

  13. 11. 2015

  V dňoch od 24. – 28. októbra sa žiačky našej školy Denisa Rudžíková a Mária Škutková na pozvanie europoslankyne Moniky Smolkovej zúčastnili sponzorovaného zájazdu. Ich cesta spolu s ďalšími 60-timi ľuďmi z celého Slovenska viedla do Štrasburgu.  Dievčatá boli ubytované v malebnom mestečku Erstein, neďaleko od Štrasburgu. Počas tohto výletu si oživili spomienky spred pol roka, kedy sa tam dostali za úspech v projekte EUROSCOLA 2014. Opäť zažili vyhliadkovú plavbu mestom, obzreli si krásnu katedrálu Notre-Dame a mnoho ďalších pamiatok. Hlavnou časťou zájazdu však bola návšteva europarlamentu, beseda s pani Smolkovou a sledovanie rokovania europoslancov. Dievčatá prišli zo zájazdu oddýchnuté a plné nezabudnuteľných zážitkov. Ďakujeme. 

 • Úspech žiačok Strednej odbornej školy na Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Bratislave

  13. 11. 2015

  18. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem sa uskutočnil v dňoch 5. a 6. novembra 2015 v Incheba hale Bratislava. Hlavným organizátorom veľtrhu je Štátny inštitút odborného vzdelávania, ktorý komplexne zastrešuje problematiku odborného vzdelávania na Slovensku. Spoluorganizátorom bola Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra pedagogiky NHF.  Zúčastnilo sa ho 50 cvičných firiem zo Slovenska a zahraničia. Cvičnú firmu  BTP, s.r.o.  zo Strednej odbornej školy Snina  reprezentovali žiačky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Mária Škutková, Simona Britanová a Štefánia Harmanská.  Predmet cvičná firma vedie žiakov k tomu, aby si upevnili, precvičili a spojili s praxou základné teoretické poznatky, získané počas štúdia odborných ekonomických predmetov. Umožňuje to simulácia obchodných, administratívnych, personálnych, účtovných, marketingových, bankových, daňových a iných hospodárskych operácií. Cvičná firma ako cvičný podnikateľský subjekt kopíruje činnosti z hospodárskej praxe a riadi sa platnou legislatívou Slovenskej republiky, ktorá sa vzťahuje na podnikanie a podnikateľské subjekty. Cvičná firma preto plní celý rad povinností, ktoré sú identické s povinnosťami reálnych firiem voči úradom štátnej správy. Cieľom veľtrhu cvičných firiem je predstaviť  úroveň kľúčových kompetencii študentov, ktorými sú prezentácia kreativity a flexibility mladých, schopnosť pracovať v tíme, komunikovať, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť. Stánok našej  školy s podnadpisom „Babičkine Tradičné Pirohy“ zaujal odbornú porotu aj návštevníkov. Reprezentantky cvičnej firmy využili pri ponuke produktov nielen katalóg, akciové letáky a samotný imidž stánku, ale  aj ochutnávku  pečených pirohov. Odborná porota pozorne sledovala spôsob vedenia obchodného rozhovoru, znalosť produktov a aj vystupovanie zástupcov firmy. Ďalšími hodnotenými kategóriami veľtrhu boli katalóg, imidž stánku, logo a slogan cvičnej firmy. Sme radi, že zástupkyne našej školy  zaujali vo všetkých uvedených kategóriách a  získali  5. miesto v hlavnej súťaži.  Prebojovať sa v silnej konkurencii nie je vôbec jednoduché, preto konečný výsledok potešil nielen samotných aktérov. Osobné skúsenosti a zážitky z predvianočnej ratislavy prispeli k atraktivite danej akcie a k motivácii naďalej pracovať na vlastnom osobnom raste.        E.S.

 • Zahraničná prax žiakov SOŠ Snina

  13. 11. 2015

  Vďaka úspešnému programu Európskej komisie Erasmus+  môžu žiaci Strednej odbornej školy v Snine absolvovať odbornú prax v Maďarsku a v Taliansku. Tento program sa zameriava na zlepšenie kvality odborného vzdelávania v celej Európe, poskytovanie príležitostí študentom absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a svetom práce. 

  Naša škola je v súčasnosti veľmi dobre vybavená. Teoretické vyučovanie aj odborný výcvik zabezpečuje študentom vzdelávanie pomocou najnovších technológií  v čo najväčšom pohodlí. Súčasný trend však vyžaduje, aby ľudia vedeli zvládnuť akúkoľvek  situáciu, preto  väčšina firiem alebo organizácií pri hľadaní zamestnancov vyberá tých, ktorí disponujú nielen znalosťou odborných predmetov a cudzích jazykov,  ale sú pripravení na riešenie problémov, nezľaknú sa prekážok a vedia pohotovo zareagovať. 

  Naším hlavným cieľom je, aby študenti zažili prácu v skutočných organizáciách a firmách, kde im nepomáhajú rodičia a učitelia, ale  musia sa spoliehať na vlastné schopnosti V rámci  tohto projektu v nedeľu 8.11.2015 vycestovalo 21 študentov SOŠ Snina do  Budapešti v Maďarsku na trojtýždňovú stáž. Sedem študentov študijného odboru obchodná akadémia vykonáva odbornú prax v cestovnej kancelárii Neckermann, sedem študentov nadstavbového štúdia spoločné stravovanie a sedem študentov učebného odboru kuchár pracuje v hotelových zariadeniach Danubius v Budapešti. Zároveň v týchto dňoch prebieha v škole príprava ďalšej skupiny žiakov učebného odboru autoopravár – mechanik na zahraničnú stáž do automobilových závodov  v Miláne. Táto zahraničná mobilita si kladie za cieľ viesť žiakov k samostatnému mysleniu a hľadaniu riešení,  vzbudiť ich záujem o celoživotné  vzdelávanie, vedieť sa uplatniť na trhu práce, ba stať sa potenciálnym zamestnávateľom pre ďalšiu mladšiu skupinu. Po absolvovaní odbornej praxe študenti dostanú certifikát, ktorý im pomôže ľahšie sa presadiť  na trhu  práce  nielen na území Slovenskej republiky, ale i v zahraničí.   I.G.

 • Deň otvorených dverí na PSK

  29. 10. 2015

  Dňa 27. 10. 2015 sa konal Deň otvorených dverí na PSK už po siedmy raz. V budove úradu kraj prezentoval svoje zariadenia a školy širokej verejnosti. Na tejto akcii prezentovala Stredná odborná škola Snina tradičné jedlá (pečené pirohy s hríbovou omáčkou, halušky s kyslou kapustou, orechové a makové záviny) a  maketu chodníka zdravia. Chodník zdravia je vybudovaný v areáli SOŠ,  slúži všetkým žiakom, zamestnancom  a širokej verejnosti.

  SOŠ reprezentovali žiačky IV. OA  triedy študijného odboru obchodná akadémia Diana a Kristína Bobeničové, žiačka II. A triedy učebného odboru kuchár Floriána Ožvoldová a žiak II. NA triedy nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie Blažej Britan. Chutné jedlá pripravovala Mgr. Mária Kepičová a Mgr. Anna Kosťunová, majsterky odborného výcviku. Za pekné aranžérske výtvory patrí poďakovanie Bc.  Anne Petríkovej, MOV. Pri svojej práci využila plody našich záhrad.

  Počas celého Dňa sa návštevníci mohli zapájať do mnohých hier a súťaží. O dobrú náladu sa postarali mnohé folklórne a zborové súbory.                                                                         IG

 • Stredná odborná škola Snina sa zapojila do projektu „Záložka do knihy spája slovenské školy“

  29. 10. 2015

  Pri príležitosti 4. ročníka  Medzinárodného mesiaca školských knižníc Stredná odborná škola Snina sa zapojila do  celoslovenského  projektu  „ Záložka do knihy spája slovenské školy“. Do projektu sa zapojili žiaci tretieho ročníka študijného odboru obchodná akadémia, žiaci prvého ročníka učebného odboru kuchár a žiaci nadstavbového štúdia odboru spoločné stravovanie, ktorí  vyhotovili pre partnerskú Strednú odbornú školu polytechnickú v Liptovskom Mikuláši  záložky ľubovoľnou technikou. Hotové záložky si vzájomne vymeníme. Veríme, že naši žiaci sa stali vzácnymi poslami priateľstva a dobrosrdečnosti.

  Cieľom celého podujatia je návrat ku knihe – priateľovi človeka a podporenie kladného vzťahu k čítaniu a poznávaniu nového. 

  IG

 • 30. 10. 2015

  Do galérie Deň PSK boli pridané fotografie.

 • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice

  26. 10. 2015

  V dňoch 21. a 22. októbra 2015 Obchodná akadémia  Košice usporiadala 13. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem krajín V4. Zúčastnilo sa ho 21 cvičných firiem zo Slovenska, Poľska a Českej republiky. Medzi účastníkmi bola aj cvičná firma BTP, s.r.o.  zo Strednej odbornej školy Snina,  ktorú reprezentovali žiačky štvrtého ročníka študijného odboru obchodná akadémia  Mária Škutková, Simona Britanová a Štefánia Harmanská.  Stánok s podnadpisom „Babičkine Tradičné Pirohy“ zaujal návštevníkov nielen svojím dizajnom a propagačným materiálom,  ale aj chutnými  pečenými pirohmi.

  Program veľtrhu bol rozvrhnutý do dvoch dní.  Po slávnostnom otvorení  veľtrhu o 13. hod. nasledovalo obchodovanie medzi zúčastnenými cvičnými firmami.  Tie mohli získať ocenenie v kategóriách – najkrajší stánok, najlepší reprezentant,  najlepší katalóg, najlepšia elektronická prezentácia cvičnej firmy a najlepšia cvičná firma.

  Na druhý deň sa veľtržná hala zaplnila ďalšími návštevníkmi z radov základných a stredných škôl z Košíc a okolitých miest. Každá cvičná firma chcela uzatvoriť čo najviac obchodov, prilákať do svojho stánku čo najviac návštevníkov. Prezentačné a komunikačné zručnosti  jej zamestnancov  mali pod drobnohľadom aj členovia hodnotiacej poroty. Súbežne vo vedľajšej sále sa súťažilo o najlepšiu elektronickú prezentáciu.

  V minulom školskom roku získali zástupcovia našej školy  1. miesto v kategórii najlepší  stánok. Hoci tento rok  cvičná firma BTP, s.r.o.  nezískala žiadne výherné umiestnenie,  získali sme uznanie a pochvalu od svojich konkurentov a návštevníkov. Za  vzornú reprezentáciu  školy  a  cvičnej firmy patrí  spomínaným žiačkam poďakovanie.  Za prípravu chutných pirohov ďakujeme pani  Mgr. Márii Kepičovej, majsterke odborného výcviku Strednej odbornej školy v Snine.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria