Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  27. 2. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • „ZMENÁREŇ“ v SOŠ Snina

  21. 2. 2015

        Tak trocha inšpirovaná televíznou reláciou sa 11. 2. 2015 aj v SOŠ v Snine konala „ZMENÁREŇ“, do ktorej sa s elánom pustili budúce kaderníčky- žiačky prvého ročníka. Žiačky mali za úlohu nielen pozdvihnúť krásu modeliek, ale nájsť pre ne aj inú možnosť celkovej vizáže a štýlu. Aby to nemali celkom jednoduché, museli zápasiť aj s trojhodinovým časovým limitom a dodržať pri tom súťažné podmienky:  zmena účesu,  líčenie, prispôsobiť odev aj módne doplnky.

        Okrem spolužiakov im držali palce aj majsterky odborného výcviku a hodnotiaca komisia. Hodnotila sa kvalita práce, vypracovanosť, nápaditosť, kreativita, estetický vzhľad modelky a celkový dojem. Práce hodnotili okrem MOV Mgr. Blaškovej aj Mgr. Petrovková, triedny učiteľ Ing. Haburaj aj žiačky II. ročníka  v tajnom hlasovaní a musíme zodpovedne vyhlásiť, že výsledok tohto tajného hlasovania sa zhodoval s výsledkom, na ktorom sa zhodla aj hodnotiaca komisia.

       Bolo naozaj ťažké vybrať spomedzi súťažiacich tú najlepšiu zmenu imidžu. Všetci pracovali s plným nasadením, ktoré v konečnom dôsledku  splnilo očakávaný výsledok. Splnili predpísané kritéria a dali naozaj námahu vybrať to najlepšie .

  Hodnotiaca komisia  nakoniec  zvolila  nasledovné poradie : 1. miesto: Dominika Karľová, 2. miesto: Katarína Guľáková, 3. miesto: Anna Cinová, Patrícia Hrehová

       Všetkým oceneným blahoželáme a zároveň aj ostatným súťažiacim prajeme veľa kreatívnych nápadov a praktickej zručnosti v ďalších súťažiach, ktorých sa vo svojej praxi ešte zúčastnia. 

 • PLES V OPERE NA SOŠ SNINA

  21. 2. 2015

              Plesová sezóna je v plnom prúde a s ňou sa  nám predstavuje plejáda spoločenských účesov, šiat i líčení. Práve táto téma sa stala námetom na zrealizovanie školskej súťaže v odbore kaderník. Dňa 12.02.2015 nám žiačky 2.ročníka predviedli svoje praktické zručnosti, schopnosti nadobudnuté počas 1,5 roka štúdia na našej škole. Porota podľa stanovených kritérií hodnotila kreativitu, využitie stylingových prípravkov i vlasových doplnkov, celkový vzhľad a v neposlednom rade prevedenie technologického postupu. Svoju prácu korunovali líčením i oblečením, čím vytvorili plesovú atmosféru na odbornom výcviku. Víťazka mohla  byť len jedna, preto po sčítaní pridelených bodov porota stanovila nasledovné poradie:

  1.)Miroslava Ožvoldová, 2.)Laura Ninčáková, 3.)Adriana Bajzová

  Pevne veríme, že táto súťaž priniesla žiačkam nové poznatky i skúseností, ktoré budú môcť následne aplikovať v nových súťažiach a akciách prebiehajúcich v nasledujúcom období na našej škole. 

 • Žiaci SOŠ v Snine na krajskej súťaži v SIP v Poprade

  Dňa 12.2.2015 sa na pôde Obchodnej akadémii na Murgašovej ulici v Poprade uskutočnilo krajské kolo súťaže v spracovaní informácií na počítači. Na súťaži sa zúčastnili žiaci z 

  8 stredných škôl Prešovského kraja s ekonomickým zameraním V troch disciplínach preukazovali svoje vedomosti, znalosti a zručnosti: 1. v odpise textu na rýchlosť a presnosť, 2.v úprave textu a 3. v profesionálnom spracovaní textovej predlohy v editore MS Word.

  Našu školu reprezentovali žiaci odboru obchodná akadémia. Žiaci Samuel Gerboc (II.OA), Gabriela Ujházyová (IV.OA)súťažili v disciplíne písanie na PC, Jana Kočanová (II.OA), Andrej Andrejčík (II.OA), Mária Škutková (III.OA) si zmerali sily v úprave textu na PC a Dominik Marinič (IV.OA), Daniela Kováčová (III. OA) vo wordprocessingu.

  Najlepšie umiestnenie v disciplíne úprava textu na počítači  získala žiačka III.OA Mária Škutková, umiestnila sa na 5. mieste s počtom 100 vykonaných korektúr s 5 chybami.

  Výsledky súťaže v disciplíne wordprocessing zatiaľ neboli známe.

  Za reprezentáciu našej školy v silnej konkurencii všetkým žiakom ďakujeme.

 • Aktualizácia údajov

  19. 2. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  18. 2. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Postrehy žiakov školy z návštevy EP

  7. 2. 2015

  Komentáre žiakov po návrate:

  Mária Škutková, III. OA - 27. január 2015 bol dňom, keď sa vyvoleným študentom zo SOŠ v Snine začali plniť sny. Vyrazili sme totiž v ústrety nezabudnuteľným zážitkom, ktoré nám sľubovala zaslúžená výhra v súťaži Euroscola, čím bol výlet s hlavnými zastávkami v Štrasburgu a v Paríži.

  Kolesá autobusu nás však najprv zaviezli do tretieho najväčšieho mesta v Nemecku, do Mníchova. Z 290 m vysokej olympijskej veže až  také malé nevyzeralo. A malé rozhodne neboli ani nablýskané autá v múzeu BMW, ktorými by sme sa najradšej odviezli do ďalšieho nášho stanovišťa v Štrasburgu.  Uspokojili sme sa s Mercedes autobusom a celý nasledujúci deň sme strávili v Europarlamente. Ako skutoční politici sme mali možnosť rokovať, hlasovať rozhodovať a diskutovať o rôznych európskych problémoch so študentmi z krajín EÚ.

   Druhý deň  štrasburského pobytu patril spoznávaniu jeho krás. Asi najviac sa všetkým páčila vyhliadková plavba loďou, z ktorej sme videli dôležité pamiatky mesta. A potom hor sa do Paríža, kde sa nám počas trojdňovej hektickej, ale nádhernej návštevy podarilo spoznať všetky dominanty srdca Francúzska. Zažili sme atmosféru večerných parížskych uličiek, ochutnali ich typické jedlá. Mnohí z nás majú selfie s Monou Lisou v obrovskom múzeu Louvre. Videli sme zámok Versailles, Víťazný oblúk, katedrálu Notre Dame, múzeum parfumov Fragonard a mnoho ďalších nezabudnuteľných miest. Samozrejme, že sme z Paríža neodišli bez toho, aby sme sa nepokochali výhľadom z Eiffelovky. Na ceste domov sme sa zastavili v stovežatej Prahe. Po 7 dňoch, keď sa autobus stal naším druhým domovom a spánok vzácnosťou, sme sa vracali plní zážitkov a krásnych chvíľ, s plným kufrom suvenírov a hrejivým pocitom, že sme  mohli  byť súčasťou tejto skvelej akcie.

   Andrea Senteliková, II. OA - V priebehu septembra sme sa s vervou pustili do súťaže Euroscola. V hlave nám vírilo množstvo nápadov, z ktorých každá trieda zrealizovala jeden. Vsadili sme na správnu kartu a naše úsilie bolo odmenené. Vyhrali sme!

  Odchod na zaslúžený výlet bol naplánovaný na 27. január 2015 o 18. 30. Prvá zastávka bola v nemeckom meste Mníchov známom pivom a pivným festivalom. Metro nás zaviezlo na viaceré zaujímavé miesta. Navštívili sme BMW múzeum, olympijskú vežu, odkiaľ bol nádherný výhľad na celý Mníchov a pre olympijské hry vystavané olympijské mestečko. Cesta pokračovala ďalej a my sme sa nemohli dočkať nasledujúceho dňa, ktorý sme strávili v Europarlamente. Po prísnej bezpečnostnej kontrole sme sa dostali do rokovacej sály, kde sme spolu so študentmi z iných štátov EU zasadli do kresiel europoslancov. Prostredníctvom speakera sa predstavil každý štát. Neskôr v rámci skupín študenti diskutovali o témach, ktoré im boli pridelené. Priebeh dokumentoval zapisovateľ. Spoločné návrhy potom hovorca predniesol v rokovacej sále. Prinieslo mi to nové skúsenosti. Ako veľké negatívum vnímam vlastné jazykové znalosti, ktoré boli veľkou bariérou v komunikácii. Veď nenadarmo sa hovorí, že koľko rečí poznáš, toľkokrát si človekom. Ráno nás čakala prehliadka mesta. Navštívili sme katedrálu Notre Dame, absolvovali sme plavbu loďou a večer sme vyrazili do Paríža. Je to nádherné, obrovské mesto s hustou premávkou, akú som ešte, veruže, nevidela. Kto navštívi Paríž, mal by vidieť Eiffelovu vežu, Víťazný oblúk, Notre Dame, palác Versailles, múzeum Louvre a ďalšie historické či novodobé zaujímavosti, ktorých je  tam neúrekom. Mne najviac učaroval obraz Mona Lisa a  Eiffelova veža. Tá je večer krásne osvetlená a je ozajstnou dominantou tejto metropoly. Po dvojdňovej prehliadke nás čakala stovežatá Praha. Tu nám tiež naši učitelia pripravili zaujímavý program. Nenechali sme si ujsť Karlov most, orloj... Vrátili sme sa domov zdraví, za čo patrí vďaka CK Galanda.

  Je super, že sme mali možnosť vidieť mnoho pamiatok, čo môže každý vo voľnom čase, ale do Europarlamentu sa nedostane každý a zažiť jeho atmosféru je skutočný zážitok. Výhru vnímam veľmi pozitívne, lebo ma nesmierne obohatila. Chcem sa v závere poďakovať vedeniu a učiteľom, ktorí všetko zabezpečili tak, aby sme mali nezabudnuteľné zážitky.

   D. a K. Bobeničové, III. OA - Hlavným bodom programu nášho výletu bola návšteva Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Parlament bol pre nás obrovským zážitkom. Vyobliekaní v nových šatách v kreslách europoslancov sme sa cítili dospelí a dôležití. Na druhý deň sme zasa ako boháči nastúpili na loď a takto si obzreli zvyšok Štrasburgu. Bežný piatkový večer strávený na diskotéke sme vymenili za romantický nočný Paríž a tešili sa vysvietenej Eiffelovke. Nasledujúci deň sme sa k nej vrátili znova a zdolali ju peším výstupom na jej poschodia. Odmenila sa nám neuveriteľným výhľadom a selfie na facebooku nám určite závidel nejeden priateľ. Nasledoval Versailles, kde sme si užili honosný zámok a veľkolepé kráľovské záhrady. Potom sme si pozreli Víťazný oblúk, obdivovali Notre Dame a tiež užívali si krásy umeleckých diel v Louvri. Konečne sme na vlastné oči videli jeden z najznámejších obrazov na svete – dielo Leonarda da Vinciho Mona Lisa.

  Výlet nám umožnil sa lepšie spoznať so žiakmi z iných krajín, pochopiť a utriediť si hodnoty, ktoré sú v napredovaní každého potrebné. Sme vďační, že sme sa do projektu Euroscola zapojili a dostali takúto úžasnú príležitosť.

 • Študenti a pedagógovia školy v Európskom parlamente

  7. 2. 2015

  Výhra v 10. ročníku súťaže Euroscola umožnila 24 študentom a 10 pedagógom SOŠ v Snine návštevu nadnárodnej inštitúcie Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Dňa 29. 1. 2015 sme mali príležitosť zoznámiť sa s fungovaním organizácie a zúčastniť sa simulovaného zasadnutia v roli europoslancov, ktorí diskutujú a rozhodujú o prijatí riešenia problémov európskeho rozmeru na problémy súčasnej doby (životné prostredie a obnoviteľné zdroje, sloboda informácií a občianska kultúra, 2015 – Európsky rok rozvoja, budúcnosť Európy, migrácia a integrácia, zamestnanosť mladých ľudí).

   Náročný deň sa začal prísnou bezpečnostnou kontrolou, zoznámením sa s programom dňa a následne minútovými prezentáciami jednotlivých škôl v hlavnej rokovacej sále parlamentu. Našu školu a región predstavila ostatným zúčastneným zástupcom zo 16 štátov v krátkej prezentácii speakerka z III. OA triedy Mária Škutková. Všetkých najviac zaujali žiaci z Rumunska, pretože sa od ostatných odlišovali tradičnými ľudovými krojmi. Po prezentácií škôl nasledovala diskusia účastníkov na tému budovania jednotnej Európy. Po slávnostnom obede v reštaurácii EP sa študenti rozdelili do sekcií, v ktorých diskutovali v cudzích jazykoch o pridelených témach, aby v závere zasadnutia nimi zvolení hovorcovia referovali o spoločných návrhoch v hlavnej rokovacej sále. Suverenita a viacjazyčnosť niektorých zahraničných študentov bola obdivuhodná a podnetná pre našich žiakov, aby si uvedomili nevyhnutnosť uvedomelejšieho štúdia cudzích jazykov. V neposlednej miere deň strávený v Europarlamente mal zvýšiť európske povedomie všetkých mladých ľudí vyplývajúce z charakteru súťaže Euroscola 2015. Oživením dňa bola vedomostná súťaž Eurogame, kde žiakov úspešne reprezentoval Dominik Marinič, žiak 4. OA triedy,  a učiteľov Anna Chomaničová, ktorá s ostatnými štyrmi členmi sa stali víťazným tímom v celkovom hodnotení. Vo večerných hodinách tento náročný deň sa ukončil hymnou EÚ a poslednými spoločnými fotografiami.

  Na záver ešte pár dojmov študentov z pobytu EP.

  Andrea S.:Uvedomila som si, že vlastné jazykové nevedomosti sú obrovskou bariérou, ktorá ma však posunula k svedomitejšiemu štúdiu jazykov.“

  Denisa R.: „Deň v EP je pre mňa nezabudnuteľný najmä preto, že som spoznala mnoho študentov z iných krajín a mala som možnosť rozvíjať svoje jazykové znalosti v diskusii s nimi a zároveň obohatiť ich slovník o pár slovenských fráz. Vidieť mladých ľudí zanietene a horlivo diskutovať o náročných témach európskeho charakteru (navyše viacjazyčne) a zistiť, že budúcnosť Európskej únie nám všetkým nie je ľahostajná, je nesmierne povzbudzujúce, lebo práve títo mladí ľudia môžu raz ovplyvňovať dianie v Európe a vo svete.“

  Patrícia V.: „Rolu europoslanca som si užívala, lebo som si uvedomovala, že je to zážitok, ktorý možno zažiť len raz.“

    Po ukončení návštevy EP pokračoval program poznávaním Štrasburgu a jeho pamätihodností. Po dvoch dňoch strávených v tomto nezabudnuteľnom meste čakala žiakov ďalšia výzva v podobe metropoly Francúzska Paríža. Dva dni strávené poznávaním ubehli veľmi rýchlo a nasledovala cesta domov so zastavením sa v Prahe.  Týždeň na cestách priniesol nezabudnuteľné zážitky, ktoré zúčastneným určite ostanú dlho v pamäti.

 • 8. 2. 2015

  Do galérie Euroscola 2015_1 boli pridané fotografie.

 • Žiaci a pedagógovia SOŠ Snina cestujú do Štrasburgu.

  1. 1. 2015

  Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku v piatok 12. decembra 2014 vyhlásila výsledky súťaže Euroscola 2015. Slávnostného podujatia sa zúčastnili študenti a pedagógovia stredných škôl, ktoré sa do projektu zapojili, ako aj poslanci Európskeho parlamentu Monika Smolková , Monika Flašíková Beňová, Vladimír Maňka  a Ivan Štefanec.  Okrem žiakov Cirkevnej spojenej školy - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Snina sa slávnostného vyhlásenia zúčastnili aj zástupcovia Strednej odbornej školy v Snine, ktorí sa zamerali na tému  „Európa - to sme my a teraz“. 

  Študenti a pedagógovia SOŠ Snina ako jedna z deviatich víťazných škôl Slovenska sa dňa 29. januára 2015 zúčastní pracovného dňa EUROSCOLA priamo v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Spolu so svojimi rovesníkmi z ďalších členských krajín EÚ budú v Parlamente rokovať ako skutoční europoslanci. 

  Žiakom a pedagógom školy k úspechu blahoželáme a prajeme veľa zážitkov z rokovania, z poznávania nových miest,  ale hlavne im prajeme šťastný návrat domov.     

  SOŠ Snina

   

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Koniec roka 2014 boli pridané fotografie.

 • Deň otvorených dverí v Strednej odbornej škole Snina

  17. 12. 2014

  V predvianočnom období 17. 12. 2014 Stredná odborná škola v Snine zorganizovala Deň otvorených dverí. Možní uchádzači o štúdium mali príležitosť nezáväzne si prezrieť priestory školy, ako aj možnosť oboznámiť sa s jej štruktúrou a aktivitami. V rámci ponuky študijných a učebných odborov boli žiaci oboznámení so systémom výučby a videli materiálno-technické podmienky, vybavenie IKT v učebniach a dielne odborného výcviku spojené s odborným výkladom a pútavými prezentáciami. Okrem informácií o štúdiu v strednej odbornej škole sa žiaci dozvedeli o uplatnení absolventov a výhodách, ktoré získajú, ak sa stanú našimi študentmi. Príjemným prekvapením pre všetkých účastníkov bolo žrebovanie tomboly, kde hlavnou výhrou bol  tablet,  ďalej zľava 50 € v autoškole a torta. Potešili sa žiaci v ZŠ Belá nad Cirochou, ZŠ študentskej a ZŠ budovateľskej.

  Sme radi, že nás navštívila desiatka základných škôl, o to väčšmi nás poteší, ak ich privítame v septembri ako našich žiakov.

 • Tradičné stretnutie žiakov Strednej odbornej školy v Snine so seniormi DSS v Novej Sedlici a DSS v Osadnom

  16. 12. 2014

  V predvianočnom období už tradične žiaci a učitelia SOŠ v Snine navštívili Domov sociálnych služieb v Novej Sedlici a v Osadnom. Tieto stretnutia sa nesú v duchu: „Darujme šťastné a požehnané sviatky pre všetkých osamelých, starých a nevládnych, aby nikto neostal sám“.

  Dňa 16. decembra boli vianočnými koledami a tancom  rozjasané všetky srdcia prítomných klientov v oboch zariadeniach. Akcia bola prospešná nielen pre nich, ale aj pre mladých ľudí. Podujatie ukázalo cestu žiakom našej školy ako upevňovať medzigeneračné vzťahy, o ktorých sa učia v škole.

  Poďakovanie patrí Michalovi Ivancovi, riaditeľovi Zariadenia pre seniorov a Domova sociálnych služieb v Novej Sedlici, Jánovi Šrenkelovi, riaditeľovi DSS v Osadnom  a Ing. Štefanovi Ivanovi, riaditeľovi Strednej odbornej školy v Snine, za upevňovanie dlhoročnej spolupráce.

 • 23. 12. 2014

  Do galérie DOD 2014 boli pridané fotografie.

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Stretnutie N. Sedlica a Osadné boli pridané fotografie.

 • 23. 12. 2014

  Do galérie Stretnutie dôchodcov december 2014 boli pridané fotografie.

 • PROJEKT STREDNEJ ODBORNEJ ŠKOLY SNINA - Moderná škola - úspešní absolventi

  11. 12. 2014

  Projekt s cieľom inovovať obsah a metódy vzdelávania a skvalitniť výstupy vzdelávania pre potreby trhu práce a podporiť reformu a rozvoj odborného vzdelávania, realizuje Stredná odborná škola v rokoch 2014 až 2015. Škola sa zamerala predovšetkým na prípravu inovatívnych a komplexných učebných materiálov (učebné texty, pracovné listy, pracovné zošity, interaktívnych  prezentácií, videosekvencie a didaktické testy), ktoré pedagógovia budú využívať pri výučbe desiatich vyučovacích predmetov. Vďaka projektu žiaci i učitelia získajú k dispozícii nové  notebooky, prezentačnú a digitálnu techniku, moderné učebné pomôcky, aktuálnu odbornú literatúru a komplexné hardvérové a softvérové vybavenie pre dve jazykové učebne.. Moderná didaktická technika skvalitňuje prípravu žiakov pre trh práce, na ďalšie štúdium a zároveň im otvára cesty k úspechu v rôznych súťažiach, kde škola dosahuje výrazné úspechy.  V rámci projektu bola vypracovaná  Analýza súčasného stavu školského    vzdelávacieho  programu  jednotlivých študijných a učebných odborov s cieľom navrhnúť zmeny pre premenu tradičnej školy na modernú. Na tvorbu inovatívnych učebných materiálov, využívanie didaktickej techniky a implementovanie inovatívnych metód a foriem do vyučovania pedagogickí zamestnanci postupne absolvujú  tri  vzdelávacích aktivity. Osvoja  si využívanie moderných technológií vo vyučovaní, prácu s interaktívnou tabuľou, ale aj význam trvalých životných hodnôt a vplyv financií na život prostredníctvom vzdelávacej aktivity Finančná gramotnosť. Škola získala na projekt NFP vo výške  260-tisíc eur. 

 • 30. 11. 2014

  Do galérie MVCF 2014 Bratislava boli pridané fotografie.

 • Cvičná firma SOŠ – Rusnaci, s. r. o. na MVCF v Bratislave

  29. 11. 2014

  Dlhoročnou tradíciou SOŠ v Snine je účasť na MVCF v Bratislave organizovaným Slovenským centrom cvičných firiem spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Veľtrh sa konal v dňoch  24. 11. – 26. 11. 2014 v priestoroch Národného tenisového centra, kde svoje teoretické vedomosti z odborných ekonomických predmetov a jazykové znalosti prakticky uplatňovalo 70 cvičných firiem, z toho 14 zahraničných.

  Našu školu v silnej konkurencii reprezentovala cvičná firma Rusnaci, s. r. o., ktorej hlavnou činnosťou je ponuka tradičných rusínskych jedál ako sú pečené pirohy, tatarčané pirohy, hubová mačanka, koločená fazuľa a mnoho iných výborných jedál.

  Cvičnú firmu zastupovali žiačky 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia Gabriela Ujházyová, Denisa Stanková, Simona Sentivanová. Pekné a milé dievčatá zaujali návštevníkov veľtrhu komunikačnými a odbornými vedomosťami, ľudovými krojmi, v ktorých boli oblečené, ručnou prácou  pri úprave stánku, ale aj ochutnávkou pečených pirohov s hubovou mačankou  do takej miery, že boli oficiálne pozvané na veľtrh cvičných firiem v Rumunsku v roku 2015.

  Po náročných dňoch spojených s obchodovaním, uzatváraním zmlúv, vybavovaním objednávok si žiačky oddýchli pri pohľade na nočnú Bratislavu z Bratislavského hradu a posilnili sa dobrotami  na Vianočných trhoch.

 • Prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja

  28. 11. 2014

  Prešovská univerzita realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja.

  Dotazník sa venuje hodnoteniu kraja jeho obyvateľmi v niekoľkých atribútoch, je anonymný a údaje z neho získane budú využité pre potreby realizácie štúdie v rámci vedecko-výskumneho projektu podporeného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA č. 1/0760/13). Dotazník je umiestnený a dostupný online na internetovom portály s nasledujúcim odkazom: http://goo.gl/forms/BpJ2tM2gSt

  Odpovedať je možné do 3. decembra 2014. Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujeme.

  S pozdravom,
  Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
  Zástupca vedúceho projektu
  Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove,
  Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria