Navigácia

 • Opravný termín EČ a PFIČ MS 2015

  24. 8. 2015

  Opravnú skúšku EČ a PFIČ MS môžu žiaci vykonať v dňoch 3., 4. a 7. september 2015 alebo v riadnom termíne EČ a PFIČ MS 2016 (marec 2016).

  Harmonogram konania MS 2015 v opravnom termíne:

  3. september 2015 slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra

  4. september 2015 cudzie jazyky

  7. september 2015 maďarský jazyk a literatúra, matematika

  Miesto konania testovania:   671502 Stredná zdravotnícka škola,  Lipová 32, 066 83 Humenné  -- AJB1

  Bližšie informácie:  http://www.nucem.sk/sk/maturita.

 • Otvorenie šk. roka 2015/2016

  24. 8. 2015

  Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2. septembra 2015 (streda)  o 8.30 hod. v spoločenskej miestnosti školského internátu.

 • Ponuka nadstavbového a pomaturitného štúdia

  V školskom roku 2015/2016 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

  6421 L  spoločné stravovanie   pre absolventov  vyučených v učebnom odbore cukrár, kuchár, čašník, hostinský...

  3757 L dopravná prevádzka   pre absolventov vyučených v učebnom odbore autoopravár -mechanik

  Ďalej ponúkame :

  6332 Q 00 daňové služby   Forma štúdia: dvojročné denné pomaturitné špecializačné štúdium. Odbor je určený: absolventom stredných odborných škôl  - 63, 64 Ekonomikaa  organizácia, obchod a služby. Podmienky na prijatie: maturitné vysvedčenie. Spôsob ukončenia vzdelávania: absolventská skúška. Stupeň vzdelania: vyššie odborné vzdelanie  – ISCED 5B (absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista = DiS”). Pracovné uplatnenie absolventa:- zamestnanie s perspektívou zaradenia    do stredných a vyšších  riadiacich funkcií, - samostatné vykonávanie poradenských služieb v získanom zameraní, -samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva po splnení požiadaviek na odbornú prax v súlade s platnou legislatívou.

  Prihlášky do 24. augusta 2015.

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Koniec šk. roka boli pridané fotografie.

 • Žiaci Strednej odbornej školy na odbornej exkurzii vo Volkswagene v Bratislave

  2. 7. 2015

  Dňa 25.6.2015 žiaci z odboru autoopravár – mechanik Strednej odbornej školy Snina absolvovali odbornú exkurziu v podniku Volkswagen Bratislava, ktorý patrí medzi piliere našej ekonomiky.

  Koncern Volkswagen je najväčším európskym a tretím najväčším výrobcom automobilov na svete. Závody má v 15 krajinách Európy a v 7 krajinách Ameriky, Ázie a Afriky. Pôsobí v celkovo 153 krajinách sveta. VW Slovakia patrí medzi najväčšie spoločnosti na Slovensku. V krajine pôsobí od roku 1991. V bratislavskom závode vyrába osobné automobily a prevodovky a v martinskom závode komponenty. VW Slovakia má 9 400 zamestnancov. V súčasnosti v bratislavskom závode vyrábajú vozidlá VW Touareg Audi Q7 a karosérie Porche Cayenne. Od roku 2011 k nim pribudli aj malé mestské žihadlá VW up!, Seat Mii a Škoda Citigo. Vyrobené vozidlá smerujú najmä do krajín Európskej únie, Číny, USA či Ruska. Bratislavský závod je zároveň jediným automobilovým závodom na svete vyrábajúcim vozidlá piatich značiek pod jednou strechou.

  V rámci 120 minútovej prehliadky si naši výletníci najprv pozreli film o histórii a súčasnosti závodu, videli,  aké modely sa v Bratislave vyrábajú. Mali  možnosť prehliadnuť si tri haly – lisovňu, karosáreň a agregátovú halu. Na záver ešte navštívili Auto Fórum, kde sú výstavné modely vyrábaných áut v Bratislave. Žiaci boli exkurziou nadšení. Zaujímali ich informácie o technickom vybavení áut a taktiež voľné pozície a možnosti uplatnenia sa v závode.

  Ďalšie kroky žiakov SOŠ viedli do Dopravného múzea v Bratislave. Pracovník múzea im poskytol veľmi zaujímavé informácie o vystavených exponátoch. Tu  sa oboznámili so zbierkou historických dopravných prostriedkov ( automobily, bicykle, motorky, lokomotívy, dávne vozňové súpravy a iné). Mimoriadnemu záujmu sa tešili obrnené vlaky z vojnového obdobia, motorky, autá,  bicykel „kostitras“, drevený bicykel a detské kočíky. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva Slavína, bratislavského pamätníka sovietskych  vojakov padlých počas druhej svetovej vojny na území západného Slovenska .

  Exkurzia mala na žiakov veľký motivačný vplyv. Na základe ich ohlasov možno konštatovať, že podujatie splnilo svoj cieľ.

 • 2. 7. 2015

  Do galérie Koniec štúdia_učebné odbory boli pridané fotografie.

 • Aktualizácia údajov

  26. 6. 2015 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  23. 6. 2015 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • 22. 6. 2015

  Do galérie Záverečné skúšky boli pridané fotografie.

 • 19. 6. 2015

  Do galérie Daňové služby, absolventi boli pridané fotografie.

 • Prví absolventi s titulom „DIS“ v Strednej odbornej škole Snina

  19. 6. 2015

  Slávnostným odovzdávaním diplomov 17. júna 2015 riaditeľom školy Ing. Štefanom Ivanom opustili Strednú odbornú školu v Snine prví absolventi denného pomaturitného špecializačného štúdia zameraného na  daňové služby, s právom používať titul „DIS“.

  Tento titul s presným názvom  diplomovaný špecialista študenti získali po úspešnom vykonaní absolventskej skúšky v dňoch 11. – 12. júna 2015 pred päťčlennou skúšobnou komisiou. Na tejto skúške preukázali nielen teoretické vedomosti z dvojročného štúdia, ale aj praktické skúsenosti z absolventskej praxe a praktických cvičení .  Dvojročné štúdium je zamerané na daňovníctvo a ďalšie špecializované ekonomické odborné predmety. Študenti mali možnosť vykonať dvojmesačnú absolventskú prax v Daňovom úrade v Snine, kde si overili svoje odborné vedomosti v praxi.  Touto cestou ďakujeme vedeniu ako aj celému kolektívu pracovníkov, ktorí vyšli v ústrety škole ako aj študentom pri získavaní zručností zodpovedajúcich tomuto odboru.

  Veríme, že prví absolventi, ktorí opustili bránu školy, využijú svoje nadobudnuté vedomosti pri úspešnom uplatnení sa na trhu práce.

 • KERASHAPE V SOŠ SNINA

  12. 6. 2015

  Vlasy sú korunou krásy čoho neoddeliteľnou súčasťou je i náležitá starostlivosť o vlasy. V tomto duchu sa nieslo i celodenné školenie, ktorého sa dňa 9.6.2015 zúčastnili žiačky z odboru kaderník zo SOŠ v Snine. Školenie prebiehalo pod vedením Zlatky Hájekovej z firmy Slovhair, s.r.o. Táto firma spolupracuje so školou už niekoľko rokov a pripravuje pre žiakov z odboru kaderník školenia, hlavne čo sa týka farbenia vlasov a patričnej starostlivosti o vlasy. Na školení žiačky nielenže spoznali, ale následne mali možnosť vyskúšať si novú technológiu Kerashape. Keratín – keratínová starostlivosť vytvára nové keratínové väzby a stabilizuje nový tvar vlasov po dobu 5 mesiacov. V praxi to znamená redukciu náročnosti na každodennú úpravu vlasov klientov, zjemnenie vĺn a vyhladenie vlasovej štruktúry, upraviteľnosť nepoddajných a krepovitých vlasov.

  Dúfame, že spoznanie tejto technológie prinieslo žiačkam nové možnosti pri ich ďalšej sebarealizácii. Už teraz sa tešíme spolu s nimi na ďalšie školenia, ktoré ich čakajú v novom školskom roku. Zároveň im prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.

  MOV

 • 12. 6. 2015

  Do galérie Maturanti 2015 - rozlúčka boli pridané fotografie.

 • SOŠ Snina a jej úspechy - video

  12. 6. 2015

  Pozrite si video: SOS_v_Snine_a__jej_uspechy_Full-HD.mp4 

 • Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina

  4. 6. 2015

  Dňa 29. 05. 2015 si žiaci základných a stredných škôl zmerali svoje zručnosti v poskytovaní prvej pomoci. Do tejto súťaže sa zapojila aj naša Stredná odborná škola v Snine. 

  Úvodné slová súťaže patrili riaditeľke ČK v Snine A. Pavlíkovej, MUDr.  B.  Kupčovej a tiež primátorovi mesta Ing.  Štefanovi Miľovčíkovi. Po následnom zložení sľubov, že súťaž bude prebiehať čestne a spravodlivo odštartovala začiatok siréna zo sanitky. 

       Ako prvé museli družstvá preukázať svoje vedomosti v odbornom teste prvej pomoci. Ďalej si každý súťažiaci prešiel poskytnutím kardiopulmonálnej resuscitácii (skr. KPR), ktorú je potrebné vykonať pri zástave srdca. Nasledovali stanovištia s rôznymi poraneniami. Pri modelových situáciách si žiaci museli poradiť s autonehodou, krvácaním, pneumotoraxom, zlomeninami, popáleninami a ďalšími zraneniami, ako aj otravou alkoholom a inými omamnými látkami.     

       Našu školu úspešne reprezentovali žiačky III.OA triedy: Kristína Bobeničová a Diana Bobeničová, Andrea Ivanisková, II.OA triedy: Denisa Rudžíková, Jana Kočanová a žiak II.B triedy Daniel Britan, ktorí si pod vedením učiteľky Mgr. Márie Staškovej obhájili minuloročné 1. miesto.                                                                                                       

      V Snine dňa: 04. 06. 2015                                                  Vypracovali:  Kristína a Diana Bobeničové

 • 26. 5. 2015

  Do galérie UFIČ MS 2015 boli pridané fotografie.

 • Ponuka nadstavbového a pomaturitného štúdia

  20. 5. 2015

  Stredná odborná škola

  Sládkovičova 2723/120, 069 01 Snina, http://zsssnina.edupage.sk

  školskom roku 2015/2016 otvárame 2-ročné denné nadstavbové štúdium pre absolventov 3-ročných učebných odborov:

  6421 L  spoločné stravovanie: pre absolventov  vyučených v učebnom odbore cukrár, kuchár, čašník, hostinský...

  3757 L dopravná prevádzka: pre absolventov vyučených v učebnom odbore autoopravár –mechanik ...

  Prihlášky:  do 31. mája 2015

  Ďalej ponúkame dvojročné denné  pomaturitné špecializačné štúdium - vyššie odborné vzdelanie – ISCED 5B (absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista = DiS”)

  6332 Q 00 daňové služby:  pre absolventov stredných odborných škôl  - 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby...(obchodná akadémia, hotelová akadémia, kozmetička a vizážistka, obchod a podnikanie, nadstavbové štúdium - spoločné stravovanie, vlasová kozmetika...)

  Pracovné uplatnenie absolventa:  zamestnanie s perspektívou zaradenia do stredných a vyšších  riadiacich funkcií, samostatné vykonávanie poradenských služieb v získanom zameraní, samostatné vykonávanie podnikateľskej činnosti v oblasti finančného poradenstva a účtovníctva po splnení požiadaviek na odbornú prax v súlade s platnou legislatívou.

  Prihlášky:  do 31. mája 2015. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokú školu do 31. júla 2015.

 • 12. 5. 2015

  Do galérie Mladý tvorca Nitra boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria