Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  18. 12. 2014 Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  16. 12. 2014 Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Vzor prezentacia: Vzor_zelena_prezentacia.pptx

 • 30. 11. 2014

  Do galérie MVCF 2014 Bratislava boli pridané fotografie.

 • Cvičná firma SOŠ – Rusnaci, s. r. o. na MVCF v Bratislave

  29. 11. 2014

  Dlhoročnou tradíciou SOŠ v Snine je účasť na MVCF v Bratislave organizovaným Slovenským centrom cvičných firiem spolu s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Veľtrh sa konal v dňoch  24. 11. – 26. 11. 2014 v priestoroch Národného tenisového centra, kde svoje teoretické vedomosti z odborných ekonomických predmetov a jazykové znalosti prakticky uplatňovalo 70 cvičných firiem, z toho 14 zahraničných.

  Našu školu v silnej konkurencii reprezentovala cvičná firma Rusnaci, s. r. o., ktorej hlavnou činnosťou je ponuka tradičných rusínskych jedál ako sú pečené pirohy, tatarčané pirohy, hubová mačanka, koločená fazuľa a mnoho iných výborných jedál.

  Cvičnú firmu zastupovali žiačky 4. ročníka študijného odboru obchodná akadémia Gabriela Ujházyová, Denisa Stanková, Simona Sentivanová. Pekné a milé dievčatá zaujali návštevníkov veľtrhu komunikačnými a odbornými vedomosťami, ľudovými krojmi, v ktorých boli oblečené, ručnou prácou  pri úprave stánku, ale aj ochutnávkou pečených pirohov s hubovou mačankou  do takej miery, že boli oficiálne pozvané na veľtrh cvičných firiem v Rumunsku v roku 2015.

  Po náročných dňoch spojených s obchodovaním, uzatváraním zmlúv, vybavovaním objednávok si žiačky oddýchli pri pohľade na nočnú Bratislavu z Bratislavského hradu a posilnili sa dobrotami  na Vianočných trhoch.

 • Prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja

  28. 11. 2014

  Prešovská univerzita realizuje prieskum spokojnosti obyvateľov Prešovského kraja.

  Dotazník sa venuje hodnoteniu kraja jeho obyvateľmi v niekoľkých atribútoch, je anonymný a údaje z neho získane budú využité pre potreby realizácie štúdie v rámci vedecko-výskumneho projektu podporeného Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA č. 1/0760/13). Dotazník je umiestnený a dostupný online na internetovom portály s nasledujúcim odkazom: http://goo.gl/forms/BpJ2tM2gSt

  Odpovedať je možné do 3. decembra 2014. Za kladné vybavenie žiadosti Vám vopred ďakujeme.

  S pozdravom,
  Ing. Ladislav Suhányi, PhD.
  Zástupca vedúceho projektu
  Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove,
  Katedra marketingu a medzinárodného obchodu
   

 • 14. 11. 2014

  Do galérie Európa to sme my boli pridané fotografie.

 • Beh žiakov Strednej odbornej školy v Snine za zdravú Európu

  13. 11. 2014

  Tohoročný kalendárny Martin nepricválal na bielom koni, ale na slnečnom tátošovi. Netradičné, veľmi príjemné počasie ponúkalo možnosť vyslobodiť sa zo školských lavíc, študijných a pracovných povinností a urobiť niečo pre zdravú Európu. Stredná odborná škola v Snine spojila všetky tieto atribúty v jedno a v rámci súťaže žiakov stredných škôl Euroscola 2015 zorganizovala na Námestí centrum v Snine veľkolepú akciu „Beh za zdravú Európu.“

  S týmto nápadom prišli žiačky III. OA triedy Obchodnej akadémie SOŠ v Snine. Žiacka iniciatíva sa stretla s pozitívnym ohlasom vedenia a pedagógov školy, ktorí sa zhostili úlohy spoluorganizátorov. Táto aktivita, ktorá obsahovala nielen myšlienku spojenú so športovou aktivitou, zdravou výživou, psychohygienou a tiež spájaním ľudí rôznych národov a národností, mala napriek svojej rozsiahlosti jediný cieľ. Myšlienku zdravia pre všetkých ľudí bez ohľadu na vek, ktorá je v tomto období ohrozenia nebezpečnou nákazou – ebolou, vírusovými ochoreniami či inými nevyliečiteľnými chorobami, mimoriadne aktuálna.  Oveľa širším podtextom bolo zapojiť všetky vekové kategórie do  akcie, kde okrem rozvoja športového ducha, organizátori sledovali propagáciu zdravého životného štýlu v Európe a povzbudenie európskeho povedomia všetkých mladých ľudí vyplývajúceho z charakteru súťaže Euroscola 2015 .

        Utorkové predpoludnie 11. 11. 2014 začalo veľmi rušne.  Na štart sa postupne postavilo 72 bežcov rozdelených do  18 štvorčlenných družstiev. Boli to zástupcovia zo všetkých tried SOŠ v Snine, z troch miestnych základných škôl a skôr narodených reprezentovali 4 členovia klubu dôchodcov. Išlo o štafetový beh, v rámci ktorého účastníci na jednotlivých stanovištiach plnili športové a teoretické úlohy zamerané na vedomosti o Európskej únii či Európskom parlamente. Každé družstvo, ktoré dobehlo do cieľa, postupne odhaľovalo písmenká záverečnej tajničky, vyjadrujúcej heslo dňa a celkovo podujatia. Nebolo v ňom rozhodujúce zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Odmenou bežcom aj ostatným divákom bol nielen dobrý pocit z aktívneho či pasívneho športovania, ale aj zdravé občerstvenie v cieľovej rovinke v podobe jesenného čerstvého alebo sušeného ovocia a punču.

        Vyvrcholenie akcie, bolo veľkolepé a zároveň symbolické.  Za účasti všetkých bola odhalená tajnička  Európa – to sme my a vypustené holubice na znak voľnosti a súčasne spolupatričnosti všetkých členských štátov Európskej únie.

        Športový „európsky“ deň bol milým spestrením každodennej rutiny a úprimná vďaka patrí všetkým ľuďom ochotným podporiť správnu vec.

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková o návšteve v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  Séria besied so študentmi škôl o činnosti a fungovaní Európskeho parlamentu a inštitúcii EÚ pokračovala aj na Strednej odbornej škole Snina, ktorej sa zúčastnila Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu a Ing. Michal Vohar, prednosta Okresného úradu Snina. Program, ktorý pripravilo vedenie so študentmi školy 28.10.2014 bol veľmi náročný, no tak ako v závere Monika Smolková povedala bol veľmi bohatý, inšpiratívny, pestrý a zaujímavý. Monika Smolková, poslankyňa Európskeho parlamentu v svojom vystúpení hovorila o Aktuálnej situácii v Európskom parlamente s dôrazom na možnosti čerpania finančných prostriedkov pre SR, nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ a poukázaním na Lisabonskú zmluvu – Občianska iniciatíva. Po od prednášaní prednášky na predložené otázky odpovedala euro poslankyňa. Po besede euro poslankyňa vyjadrila Ing. Štefanovi Ivanovi, riaditeľovi SOŠ v Snine a prostredníctvom neho aj celému vedeniu školy poďakovanie a uznanie za odvedenú prácu študentov a pedagógov, ktorí sa podieľali na príprave tejto akcie. S uznaním konštatovala, že sa opäť mohla presvedčiť o tom, že sú ľudia, ktorí nežijú len sami pre seba, ale aj pre školu v ktorej pôsobia a tým aj pre svoje mesto. V závere ubezpečila vedenie školy, že v prípade požiadavky bude nápomocná aj pri finalizácii projektu EUROSCOLA 2015. Na záver pozvala vybraných študentov na sponzorovanú návštevu do EP v Štrasburgu. (  http://www.monikasmolkova.sk/stredna-odborna-skola-snina/  )

   

 • Poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Smolková na besede medzi žiakmi SOŠ v Snine

  Pedagógovia a žiaci Strednej odbornej školy v Snine privítali na svojej pôde vzácneho hosťa, poslankyňu Európskeho parlamentu Moniku Smolkovú. V zhone jej pracovných povinností sa nám podarilo dohodnúť a zrealizovať stretnutie dňa 28. 10. 2014 , aby sme obohatili charakter súťaže Euroscola 2014, do ktorej sme zapojení, o skutočný európsky rozmer. Stretnutie s pani Smolkovou bolo nesmierne príjemné, keďže je to charizmatická, ľudsky sympatická a kultivovaná žena.

  Najprv sa zoznámila s priestormi a možnosťami vzdelávania našej školy. Potom nasledovala beseda so žiakmi. Formou úvodnej prezentácie poslucháčom priblížila ciele, zloženie a fungovanie Európskeho parlamentu ako nadnárodného zhromaždenia, ktorého cieľom je uľahčovať život občanom v EÚ a podporovať rovnaké príležitosti a práva. Rozhoduje o problémoch, ktoré sa týkajú všetkých, niekedy dokonca bez toho, aby sme o tom vedeli. Akcentujúc túto skutočnosť zdôrazňovala nutnosť potrebného zvýšeného záujmu zo strany verejnosti o európske veci či voľby europoslancov. Upozornila preto na možnosť online sledovania plenárnych zasadnutí, študovania tlačových oznámení alebo predloženia vlastných návrhov úprav predpisov s dodržaním právnej cesty.

  Ďalej poslankyňa informovala o harmonograme parlamentnej činnosti, ako aj o vlastnej práci v parlamente či v regiónoch, čo vyplýva z jej členstva v sekcii regionálneho rozvoja. Ako bývalá pedagogička svojou rétorikou zaujala študentov a v spontánnej diskusii reagovala na ich otázky. Vlastná biografia a pozičná cesta smerujúca od politiky na mestskej úrovni až po európsku môže byť inšpiratívna pre mnohých žiakov.

  Tešíme sa na ďalšie stretnutie v Snine

 • Akcie školskej knižnice v SOŠ Snina

  31. 10. 2014

  V mesiaci október sme sa už tretíkrát zapojili do projektu zameraného na podporu čítania a práce s knihou s názvom „ Záložka do knihy spája slovenské školy.“ Výmena nami vytvorených záložiek sa uskutočnila s partnerskou školou , ktorou bola Spojená škola v Žiline. Dielka sme tvorili s nádejou, že sa žiakom partnerskej školy budú páčiť a pomôžu nadviazať nové priateľstvá. Ďalšou akciou k Medzinárodnému  dňu školských knižníc bola medzitriedna súťaž v písaní prísloví a porekadiel, ktoré mali vzťah ku knihe a človeku.  Súťaž vyhrali žiaci III. ročníka obchodnej akadémie  a ich odmenou bola sladká Encyklopédia, upečená pre víťazovi kuchármi III. ročníka. Bola to kniha, ktorú sa oplatilo zjesť.  (žiačky II. ročníka NŠ vlasová kozmetika)

 • 1. miesto na 12. Medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Košiciach

  28. 10. 2014

  Globalizácia ekonomiky, obchodu a budovanie tzv. informačnej spoločnosti je realitou súčasnosti, ktorá výraznou mierou ovplyvňuje aj proces vzdelávania a prípravy budúcich ekonómov. Škola prestáva byť hlavným zdrojom informácií. Silne jej konkurujú médiá a elektronické zdroje informácií. Skutočnosť, že hlavným poslaním školy už nebude odovzdávanie množstva informácií študujúcim, ale zameranie sa na trvalejšie hodnoty, ako sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté schopnosti a zručnosti, si uvedomujeme aj na našej škole.

  Práca v cvičnej firme je jedným z najdynamickejšie sa vyvíjajúcich vyučovacích predmetov, o ktorom možno tvrdiť, že v podmienkach slovenského školstva má budúcnosť a širšie uplatnenie iba pred sebou. Ide o novú koncepciu vyučovania podporujúcu rozvoj multidisciplinárnych zručností, tzv. kľúčových kompetencií: schopnosť komunikovať, tvorivo riešiť problémy, robiť závery, schopnosť pracovať v tíme, kriticky a samostatne myslieť.

  Tento predmet  dáva jedinečný priestor na prehĺbenie vedomostí a nadobúdanie  zručností v skupine, ktorá je umiestnená v organizácii cvičnej firmy a zároveň figuruje na trhu cvičných firiem, v prostredí ktorého živo reaguje. Vyučovací cieľ tu dosahujeme v špecializovaných oblastiach, ktoré sú vo všeobecnosti identické s väčšinou pracovných situácií .

  Cvičná firma predstavuje integrovaný prístup vo vzdelávaní ekonóma, keďže sa tu integrujú tri oblasti vzdelávania: obchodná, technologická a sociálna sféra. Uvedomujúc si tieto skutočnosti sa naša škola už 10 rokov zúčastňuje na medzinárodných veľtrhoch cvičných firiem, ktoré sa každoročne konajú v Košiciach a v Bratislave.

  Aj tohto roku sa naši študenti v dňoch 22. - 23.10.2014 zúčastnili 12. Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach, ktorý sa konal v priestoroch Spoločenského pavilónu v Košiciach. Podujatie organizovala Obchodná akadémia  Košice  pod záštitou Slovenského centra cvičných firiem, ktorý patrí do pôsobnosti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Svoje zastúpenie tu mali cvičné firmy zo Slovenskej republiky, Česka a Poľska.

  Všetci zúčastnení si precvičili svoje jazykové, komunikačné schopnosti a vyskúšali si  riešenie obchodných prípadov v priamom styku so zákazníkom, nadväzovanie obchodných a partnerských vzťahov a kontaktov. Na veľtrhu vládla dobrá atmosféra dotváraná kultúrnymi vystúpeniami a hlasnou vravou obchodujúcich študentov. Súčasťou medzinárodného veľtrhu boli aj súťaže, kde medzinárodná porota hodnotila napríklad celkový vzhľad stánku, komunikáciu a obchodné zručnosti „zamestnancov“ cvičných firiem, katalógy či logo.

   Našu školu reprezentovali študenti 4.  a 3. ročníka študijného odboru obchodná akadémia s cvičnou firmou RUSNACI, s. r. o. Naša radosť z možnosti zúčastniť sa tohto jedinečného podujatia bola o to väčšia, že  porota vyhodnotila stánok našej cvičnej firmy  ako najlepší stánok spomedzi všetkých zúčastnených.

  Žiaci SOŠ v Snine už pravidelne obsadzujú medailové priečky na medzinárodných veľtrhoch, čo svedčí o tom, že študenti odboru obchodná akadémia sú pripravovaní na trh práce na vysokej odbornej úrovni. Dovoľujeme si pripomenúť niektoré z našich doterajších úspechov:

  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2010 a 2011 - najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na Slovensku,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2010 - najlepšia reprezentantka cvičnej firmy na Slovensku,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Bratislava 2013- 2. miesto v súťaži o najlepší stánok,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2013 – 3. miesto v súťaži o najlepší stánok ,
  • Medzinárodný veľtrh cvičných firiem Košice 2014 - 1. miesto v súťaži o najlepší stánok.

   

  Všetkým študentom, ktorí sa podieľali na príprave, a, samozrejme aj ich učiteľom patrí naša vďaka a dúfame, že návšteva veľtrhu bola cenným prínosom pre všetkých zúčastnených, ktorí si z nej odniesli praktické skúsenosti do budúceho pracovného života. 

 • 27. 10. 2014

  Do galérie MVCF Košice boli pridané fotografie.

 • EUROSCOLA 2015 v Strednej odbornej škole Snina

  22. 10. 2014

  V rámci súťaže Euroscola 2015 určenej žiakom stredných škôl študenti II.OA triedy SOŠ Snina so zámerom oboznámiť verejnosť s európskym zdravotným poistením plnili úlohy spojené s témou Európa to sme my. Dňa 22.10.2014 uskutočnili prieskum v centre mesta Snina formou infostánku s množstvom propagačného materiálu a dotazníka. Cieľom aktivít bolo spropagovať európske zdravotné poistenie, jeho výhody, nevýhody a prípadné využitie v spojitosti s nebezpečným vírusovým ochorením EBOLA.

  Prieskumom sa zistilo, že nadpolovičná väčšina opýtaných občanov má vedomosť o európskom preukaze poistenca a vlastní ho, no nepozná jeho výhody a využitie v krajinách EÚ.

  Opýtaní poznali pojem nebezpečného vírusového ochorenia z médií, ale nemali žiadne informácie o možných spôsoboch ochrany voči nemu či možnostiach poistenia v prípade nákazy.

  Tento prieskum verejnej mienky je iba jednou z aktivít, ktorými sa žiaci zapájajú do aktuálne prebiehajúcej súťaže Euroscola 2015. 

 • 27. 10. 2014

  Do galérie október - Euroscola boli pridané fotografie.

 • Žiaci SOŠ v Snine na medzinárodnej súťaži Eurocup 2014 v Prešove

  23. 10. 2014

  V dňoch 21.10. 2014 – 22.10.2014 organizovala Hotelová akadémia Prešov medzinárodnú barmanskú súťaž juniorov Eurocup 2014. Eurocup je jednou z najväčších súťaží pre juniorských barmanov v Európe. Tohoročný 22. ročník sa konal pod záštitou predsedu PSK MUDr. Petra Chudíka. Do súťaže sa prihlásilo 28 družstiev zo Slovenska a 10 družstiev zo zahraničia, čo je nesporne dôkazom atraktívnosti a zaujímavosti súťaže medzi školami nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

  Našu školu v minulých rokoch reprezentoval žiak študijného odboru spoločné stravovanie Tomáš Tomko a žiačka študijného odboru obchodná akadémia Gabriela Ujházyová. Na Cassovia Cup v Košiciach Tomáš Tomko získal 2. miesto a na Eurocupe v Prešove sa obaja umiestnili v bronzovom pásme.

  Aj v tomto roku Stredná odborná škola v Snine nadviazala na predchádzajúce úspechy. V silnej konkurencii hotelových akadémií, súkromných a stredných škôl zameraných na gastronómiu nás reprezentovali žiaci 1. ročníka učebného odboru kuchár Floriána Ožvoldová a Tomáš Kohút. Obaja žiaci sa pripravovali na juniorskú súťaž v rámci krúžku Mladý barman, ktorý vedie Ing. Iveta Gičová.

  Aj napriek tomu, že je to dobrovoľná záujmová činnosť, ochotne venovali svoj čas a energiu tréningu. Tomáš a Floriána sú žiakmi našej školy ešte len dva mesiace a už dosiahli osobný obrovský úspech. Ich úlohou bolo pripraviť nápoj s vlastnou receptúrou v 1. kategórii After dinner coctail a v 2. kategórii Soft drink. Obaja žiaci výborne zvládli časový limit aj samotnú prípravu nápoja pod dohľadom odborného komisára.

  Za svoj výkon získali ocenenia v 3. pásme – bronzové medaily ako jednotlivec, aj ako družstvo. Naše poďakovanie patrí týmto žiakom za vzornú prípravu a za reprezentáciu školy. Veríme, že tento úspech povzbudil nielen ich, ale stali sa inšpiráciou pre ostatných mladých ľudí v Snine a okolí.

  Pre záujemcov o barmanstvo Stredná odborná škola v Snine organizuje už tretíkrát kurz, ktorý sa bude konať v našej škole v čase od 10. 11. 2014 do 14. 11. 2014. Lektorom kurzu bude p. Ján Majoroš, člen Slovenskej barmanskej asociácie. 

 • Vyskúšajte netradičný zelerový šalát

  17. 10. 2014

  Nechajte sa inšpirovať našimi žiakmi z učebného odboru kuchár a vyskúšajte netradičný zelerový šalát.

  Suroviny:

  300 g čerstvého zeleru, 300 g jabĺk, 50 g vlašských orechov, 150 g bieleho jogurtu, 20 g soli, ½ citróna

  Postup: Zeler nastrúhame na tenšie rezance, jablka nakrájame na kocky, pridáme nahrubo nasekané orechy. Suroviny premiešame a spojíme nízkotučným bielym jogurtom. Dochutíme soľou a citrónovou šťavou.

  Dobrú chuť!

 • Stredná odborná škola v Snine si pripomenula Svetový deň potravín

  17. 10. 2014

  Pri príležitosti Svetového dňa potravín dňa 16.10.2014 Stredná odborná škola v Snine pripravila vzdelávacie aktivity „Hovorme o jedle“. Celý deň sa niesol v znamení hesla: „Zdravie je predpokladom kvalitného života“.

  Cieľom aktivít bolo vyvolať, podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia.

  V tento deň sme na škole privítali žiakov Odborného učilišťa internátneho v Snine. Pre nich naši pedagogickí zamestnanci – majstri odborného výcviku pripravili zaujímavé prednášky doplnené prezentáciami o zdravej výžive. V cukrárskej dielni a odbornej učebni technológie odboru kuchár účastníci si vyskúšali prípravu jedál z čerstvých surovín. Takto zhotovené produkty žiaci v zapätí degustovali a hodnotili. Celé dopoludnie na našej škole prebehlo v priateľskej a srdečnej atmosfére.  Tento deň bol určený aj pre žiakov základných škôl nášho okresu. S ľútosťou konštatujeme, že ani jedna základná škola v okrese neprejavila záujem o účasť. Veríme, že tretí ročník súťažno-vzdelávacej aktivity „Hovorme o jedle“ neunikne pozornosti pedagogickým zamestnancom základných škôl.

  Na záver: „Hovorme o jedle“ je projekt, ktorý je realizovaný pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Odbornú garanciu prevzal Úrad verejného zdravotníctva SR Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky a Štátna veterinárna a potravinová správa.

 • Dvojfarebné orechové rezy

  Cesto:  Vajcia - 2 ks, Práškový cukor - 120 g, Voda - 50 ml, Hladká múka - 100 g, Kypriaci prášok - 10 g, Vlašské orechy  - 50 g

  Plnka:  Mlieko - 500 ml, Kryštálový cukor  - 180 g,  Zlatý klas - 80 g, Maslo - 300 g, Vlašské orechy - 50 g, Rum - 50 ml, Kakao - 30 g

  Dokončenie      Cukrárska kakaová poleva    100 g

  Postup:   Žĺtka s práškovým cukrom a vodou vyšľaháme do peny, z bielkov ušľaháme tuhý sneh a zľahka zmiešame so žĺtkovou hmotou. Do hmoty primiešame preosiatu múku s kypriacim práškom. Premiešame a rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie. Pečieme asi 12 minút pri teplote 180 °C.  Po upečení a vychladnutí  opatrne odstránime papier a korpus rozdelíme na polovicu.

  Plnka: Z mlieka, cukru a zlatého klasu uvaríme hustý puding, ktorý necháme vychladnúť. Do vychladnutého pudingu postupne pridávame maslo a vyšľaháme. Rozdelíme ho na dve časti a do jednej pridáme nahrubo nasekané orechy a ochutíme rumom. Krém rozotrieme na jednu polovicu korpusu a priklopíme druhou polovicou. Druhú časť krému rozdelíme na polovicu a do jednej primiešame kakao. Cukrárenské vrecko naplníme najskôr svetlým krémom a na povrch rezov nastriekame pásiky asi 1 cm od seba. Potom vrecko naplníme kakaovým krémom a nastriekame medzi svetlé pásiky. Múčnik uložíme do chladničky stuhnúť. Po stuhnutí nakrájame na rezy a do polovice namáčame v rozpustenej cukrárskej kakaovej poleve. Polevu necháme stuhnúť.

   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Snina
  Sládkovičova 2723/120, 069 27 Snina
 • +421 577623309, 7622493
  Fax: +421 577580391

Fotogaléria